14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı 14 Şubat Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

14.02.2020 08:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:16

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 14 Şubat Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

14 ŞUBAT 2020 CUMA HUTBESİ

ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ BAĞ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: "Her kim iyilik yaparak kendini

Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa

tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır."

Okuduğum hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem (s.a.s)

şöyle buyuruyor: "Kim, Allah'a kavuşmayı arzu

ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder.

Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah

da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz."

Aziz Müminler!

Varlığımızın yegâne sebebi Allah Teâlâ'dır.

O'nun "Ol!" emriyle, gökler ve yer arasındaki bütün

varlıklar dünya hayatındaki yerini alır. Bizleri yoktan

var eden; kudreti, ihsanı ve yardımı ile yaşatan;

nimet verip sınayan O'dur.

Sabah uyandığımız andan gece uykuya varana

kadar, aldığımız her nefeste, attığımız her adımda,

verdiğimiz her kararda Allah'a karşı

sorumluluğumuz vardır. Peygamber Efendimiz

(s.a.s) bir hadis-i şerifinde bu sorumluluğu şöyle

anlatır: "Allah'ın, kulları üzerindeki hakkı,

kulların sadece O'na ibadet etmeleri ve hiçbir

şeyi O'na ortak koşmamalarıdır." Bunu yaptıkları

takdirde, "Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu

cennetine koyması" Cenâb-ı Hakk'ın mümin

kullarına vaadidir.

Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, samimiyetle kendisine iman

eden kullarından razı olur. İmanında samimi olmak,

gönülden ibadet etmeyi ve güzel ahlâka uygun

yaşamayı beraberinde getirir. Mümin, Allah Teâlâ'ya

olan muhabbetini, saygısını ve bağlılığını ibadetleri

kadar, temiz ve nezih davranışlarıyla da gösterir.

Allah Teâlâ, mümin kullarının dua ve

yakarışlarına icabet eder. Rızasına erişmek için

çalışanları yalnız ve yardımsız bırakmaz. Kul her ne

zaman " ?Allah'ın yardımı ne zaman

gelecek?" diye niyazda bulunsa, Rabbimiz de

" Bilesiniz ki Allah'ın yardımı

yakındır." müjdesiyle onu karşılar. Nitekim bir

kutsi hadiste Sevgili Peygamberimiz, Cenâb-ı

Hakkın şöyle buyurduğunu bize nakleder: "Ben,

kulumun benim hakkımdaki zannı ne ise öyleyim.

Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi

başına anarsa, ben de onu kendi başıma anarım.

O beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu o

topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde

anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir

arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben

ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek

gelirse, ben ona koşarak gelirim!"

Kıymetli Müminler!

İnsanoğlu kimi zaman nankör ve bencil, kimi

zaman da aceleci ve gafil davranabilir. Biz kuluz.

Bazen Rabbimizin bizi her an gördüğünü,

duyduğunu ve bizden salih ameller beklediğini

unutabiliyoruz. Günaha düşüyor, bilerek ya da

unutarak hata edebiliyoruz. Yolumuzu kara bulutlar

kapladığında, ayağımız kaydığında, gözümüze perde

indiğinde pişman olacağımız işler yapabiliyoruz.

Ancak ne olursa olsun yegâne sığınağımız

"merhametlilerin en merhametlisi" olan Yüce

Allah'tır. O, affedicidir, affetmeyi sever. Merhamet

ve mağfiret kapısını son nefesimizi verinceye kadar

açık tutar. Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle buyurur:

"Ey kendilerinin aleyhine günahta haddi aşan

kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi

kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları

affeder. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok

merhametlidir."

Aziz Müslümanlar!

Kur'an bizi uyararak şöyle diyor: "Allah'ı

unutan ve bu yüzden de Allah'ın da onlara

kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın."7

Bu uyarıya kulak verelim. Rabbimizle aramızdaki

kulluk bağını özenle koruyup güçlendirelim. O'na

hakkıyla ibadet edelim; yalnız O'ndan yardım

dileyelim. Rabbimize gönülden dua edelim.

İşlediğimiz tüm günahlarımıza tevbe edelim.

Unutmayalım ki kim Rabbini unutur ve Onunla

arasındaki kulluk bağını koparırsa, Allah Teâlâ da

onu rahmetinden uzaklaştırır. Dünyada yüreğine

korku salar, ahirette yüzüne bakmaz ve onu büyük

bir azaba uğratır.

14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini, Gündem, Güncel


HABER YORUMLARI
26.02.2020 07:17:04