17-25 Aralık Evraklarının Vekillerin Tetkikine Açılmaması Eleştirisi

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının raporu ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının yazısının milletvekillerinin tetkikine açılması, Meclis’te tartışmalara neden oldu.

08.12.2015 18:35 17-25 Aralık Evraklarının Vekillerin Tetkikine Açılmaması Eleştirisi
Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının raporu ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının yazısının milletvekillerinin tetkikine açılması, Meclis'te tartışmalara neden oldu. Muhalefet, 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen eski bakanlarla ilgili soruşturma evraklarının milletvekillerinin tetkikine açılmamasını eleştirdi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay hakkında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının raporu ve Bakanlığın takdim yazısı ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının üç ayrı yazısı ve ekleri, Anayasa'nın Meclis soruşturmasını düzenleyen 100'üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Meclis Başkanlığına intikal ettirildiğini söyledi.

Anayasa'nın 100. maddesine göre Meclis soruşturması açılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda 1'inin yanı 55 üyenin vereceği önergeyle istenebildiğini hatırlatan Başkanvekili Aydın, "Teamül doğrultusunda söz konusu evraklar milletvekillerin tetkik ve takdirlerine açılmıştır" dedi.

Eski Bakan Ertuğrul Günay ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile ilgili dosyaların milletvekillerinin tetkikine açılması ile ilgili söz alan muhalefet grup başkanvekilleri, 17-25 Aralık soruşturmasında adı geçen eski bakanlarla ilgili dosyaların milletvekillerinin tetkikine açılmamasını ve Meclis Başkanlığının bu yöndeki tutumunu eleştirdi.

Eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, o gün oturumu yöneten Meclis Başkanvekilinin dosyalar üzerinde gizlilik kararı olduğunu açıkladıklarını belirtti. Aydın, "Sayın milletvekilleri, 24. Yasama Döneminde, 19 Mart 2014 tarihli birleşimde 4 eski bakanla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen fezlekelerle ilgili hazırlanan 2 adet Başkanlık tezkeresi Genel Kurulda okutulmuş, ancak dosyalar daha önceki uygulamalardan farklı olarak milletvekillerinin incelemesine açılmamıştır. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili tarafından yapılan uygulamanın gerekçesi 'söz konusu dosyaların devam etmekte olan başka bir hazırlık soruşturmasına konu olduğu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157. maddesi gereği gizliliği devam ettiği için dosyaların incelemeye açılmadığı' şeklinde ifade edilmiştir. Başkanlığımıza bugün Genel Kurulun bilgisine sunulan dosyalarla ilgili olarak yürütülmekte olan bir hazırlık soruşturması bilgisi ulaşmamıştır. Bu itibarla, teamül doğrultusunda dosyaların incelemeye açılmasında da bir sakınca görülmemektedir. Yine kaldı ki, 24. Dönemde hakkında Meclis soruşturması kurulan dosyalarla ilgili cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen soruşturmalar sonuçlandırıldıktan sonra Meclis soruşturmasına konu dosyalar milletvekillerinin incelemesine de açılmıştır" dedi. - ANKARA

Ertuğrul Günay, Ahmet Aydın, Nabi Avcı, Çorlu, Politika, Güncel

Kaynak: İHA