Haber, Son Dakika, Haberler

2010 Yılı Tübitak Ödüllerini Kazananlar Açıklandı

BASIN BÜLTENİDİR.

24.07.2010 14:37 | Son Güncelleme: 24.07.2010 14:37
2010 Yılı Tübitak Ödüllerini Kazananlar Açıklandı
BASIN BÜLTENİDİR.

Ödüller geleneksel olarak her yıl

TÜBİTAK’ın Kuruluş Yıldönümünde açıklanıyor.

TÜBİTAK bu yıl kuruluşunun 47. yılını kutluyor.

2010 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2010 yılında 1 Bilim Ödülü, 2 Özel Ödül ve 14 Teşvik Ödülü ile 1 TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi. 2010 yılında Hizmet Ödülü verilmedi.

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2010 yılı ödül miktarı 25.000.-TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca ödül miktarı kadar araştırma desteği de veriliyor.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için 2010 yılı ödül miktarı 25.000.-TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Teşvik Ödülü, ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik Ödülü için 2010 yılı ödül miktarı 10.000.-TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Yıllar itibarıyla fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında dönüşümlü olarak verilmekte olan TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü, 2010 yılında matematik alanında verildi. TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü için 2010 yılı ödül miktarı 2000.-ABD Doları, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

2010 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ileTÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü’nü Kazananların Gerekçeli Listesi

BİLİM ÖDÜLÜ

Sağlık Bilimleri

* Prof. Dr. Seza ÖZEN

Alanı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nefroloji ve Romatoloji

Araştırma Konuları : Çocuk romatizmal ve böbrek hastalıkları, vaskülitler, otoinflamatuvar hastalıklar

Görev Yeri : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi

Daha fazla bilgi için: http://www.hacettepe.com.tr/doktordetay.aspx?id=132

“Çocuk romatolojisi ve nefrolojisi alanında, vaskülitler ve ailevi Akdeniz hastalıkları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

ÖZEL ÖDÜL

Mühendislik Bilimleri

* Prof. Dr. Umran Savaş İNAN

Alanı : Elektrik Mühendisliği ve Uzay Fiziği

Araştırma Konuları : Yakın-uzay ve iyonküre bilimi, dalga-parçacık etkileşimi, elektromanyetik dalga üretimi ve yayılımı, uzaktan duyumlama, yıldırım olayları ve üst atmosferde etkileri

Görev Yeri : Koç Üniversitesi

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~uinan/

“Elektromanyetik dalgalar alanında dünya yakınındaki uzun dalgalar konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

Sosyal Bilimler

* Prof. Dr. M. Şükrü HANİOĞLU

Alanı : Siyasal Tarih/Siyasal Teori (Siyasal Düşünce Tarihi)

Araştırma Konuları : Son dönem Osmanlı entelektüel ve siyasal tarihi. 20 yüzyıl Orta-Doğu siyaseti. 19 ve 20. yüzyıllar Avrupa entelektüel tarihi

Görev Yeri : Princeton Üniversitesi

Daha fazla bilgi için: http://www.princeton.edu/~nes/faculty_hanioglu.html

"Son dönem Osmanlı, erken dönem Türk entelektüel, diplomatik ve siyasal tarihine farklı bir bakış açısıyla yaklaşan uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Temel Bilimler

* Doç. Dr. İsmail BOZTOSUN

Alanı : Nükleer Fizik

Araştırma Konuları : Teorik ve deneysel nükleer reaksiyon ve yapı fiziği, göreceli ve göreceli olmayan dalga denklemleri ve kuantum mekaniksel uygulamaları, nükleer astrofizik

Görev Yeri : Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www1.akdeniz.edu.tr/fenedebiyat/fizik/ozgecmisler/kisisel_boztosun.pdf

“Nükleer fizik alanında nükleer yapı ve reaksiyonlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

* Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR

Alanı : Deniz Biyolojisi

Araştırma Konuları : Polychaeta, taksonomi, bentos, bentik kommunite ekolojisi, fouling, egzotik türler, kirlilik

Görev Yeri : Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://akademik.ege.edu.tr/Akademik/Bilgiler/Bilgi01.asp?adi=MEL%DDH%20ERTAN&soyadi=%C7INAR

“Deniz biyolojisi alanında polychaeta taksonomisi, bentik kommunite ekolojisi, fouling olayı ve egzotik türlerin ekosisteme etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

* Doç. Dr. Mehmet DOĞAN

Alanı : Kimya/Fizikokimya

Araştırma Konuları : Yüzey kimyası, enzim kinetiği, reoloji, kompozit malzemeler

Görev Yeri : Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://kimya.balikesir.edu.tr/mdogan.htm

“Yüzey kimyası alanında elektrokinetik, adsorpsiyon, kinetik ve sentez konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

* Doç. Dr. Emrah KALEMCİ

Alanı : Astrofizik

Araştırma Konuları : Karadelik gözlemleri, tayfsal ve zamansal analiz, INTEGRAL gama ışını uydusu ile gözlemler, gama ışınlarında polarizasyon, yüksek enerji gökbilimi için yarıiletken algılayıcı tasarımı ve geliştirilmesi

Görev Yeri : Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://myweb.sabanciuniv.edu/ekalemci/

“Astrofizik alanında yüksek enerjilerde ışıma yapan çeşitli gökcisimlerinin uydu ve yer gözlemleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

* Doç. Dr. Mahmut ÖZACAR

Alanı : Fizikokimya

Araştırma Konuları : Heterojen reaksiyon kinetiği, termal bozunma ve liç kinetiği,

polielektrolitler, tanin kimyası ve teknolojisi, koloit kimyası,

arayüzeylerin fizikokimyası, adsorpsiyon, adsorpsiyon proseslerinin dizaynı ve uygulamaları, adsorbent hazırlama ve karakterizasyonu, koagülasyon ve flokülasyon prosesleri, nanomateryaller ve nanoteknoloji

Görev Yeri : Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.fbe.sakarya.edu.tr/akademik_kunye/mozacar.doc

“Fizikokimya ve su arıtımı alanında kolloidal sistemler, arayüzeylerin fizikokimyası ve su arıtımında kullanılan fizikokimyasal proseslerin optimizasyonu konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

* Doç. Dr. Asiye Safa ÖZCAN

Alanı : Fizikokimya

Araştırma Konuları : Süperkritik akışkanlar, yüzey kimyası, adsorpsiyon,

biosorpsiyon, süperkritik ortamda boyama, süperkritik ortamda ekstraksiyon, adsorban karakterizasyonu, hibrit adsorban üretimi, kirlilik giderimi, killer, killerin immobilizasyonu ve modifikasyonu, modifiye adsorbanlar, adsorpsiyon kinetiği, termodinamiği ve izotermleri.

Görev Yeri : Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://academy.anadolu.edu.tr/displayx.asp?kod=0&acc=asozcan

“Kimya alanında süperkritik ortamda boyama ve adsorpsiyon konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Mühendislik Bilimleri

* Prof. Dr. Adil BAYKASOĞLU

Alanı : Yöneylem Araştırması

Araştırma Konuları : Yöneylem araştırması ve uygulamaları, bilişimsel zekâ ve sezgisel

optimizasyon

Görev Yeri : Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Daha fazla bilgi için: http://www1.gantep.edu.tr/~baykasoglu/

“Yöneylem araştırması alanında bilişimsel zeka/optimizasyon yöntemleri ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

* Doç. Dr. Alper Tunga ERDOĞAN

Alanı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Konuları : Sinyal İşleme, haberleşme, uyarlanır sistemler

Görev Yeri : Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~alperdogan

“Sinyal işleme-haberleşme alanında dayanıklı ve düşük karmaşıklıklı uyarlanır algoritma/sistem tasarımı ve analizi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

* Doç. Dr. Bahar Yetiş KARA

Alanı : Endüstri Mühendisliği

Araştırma Konuları : Dağıtım lojistiği, yer seçimi, ağ tasarımı, tehlikeli madde taşımacılığı,

sağlık sistemlerinde lojistik uygulamaları

Görev Yeri : Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.ie.bilkent.edu.tr/tr/homepages2/yetis.php

“Dağıtım lojistiği alanında özellikle ana dağıtım üssü yer seçimi ve tehlikeli madde taşımacılığı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

* Doç. Dr. Mehmet KİTİŞ

Alanı : Çevre Mühendisliği

Araştırma Konuları : Ultraviyole (UV), perasetik asit, dezenfeksiyon, atıksuların ileri arıtma

yöntemleriyle arıtılıp, geri kazanımı ve kullanımı, doğal sularda ve içme suyu kaynaklarında canlılarda endokrin-üreme sistemini bozabilecek kimyasallar, içme suyu arıtma, atıksu arıtma

Görev Yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Daha fazla bilgi için: http://jeotermal.sdu.edu.tr/index.php?dosya=kitis&tur=2

“İçme sularının arıtılması alanında, içme sularının klorlanması sırasında oluşan karsinojen ve mutajen olan dezenfeksiyon yan ürünlerinin yeni ve yüzey kimyaları modifiye edilmiş doğal adsorbanlarla ve heterojen fazda katalizörlerle azaltılması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

* Doç. Dr. Metin MURADOĞLU

Alanı : Makine Mühendisliği

Araştırma Konuları : Akışkanlar mekaniği; hesaplamalı akışkanlar dinamiği; çok

fazlı/akışkanlı akışlar; mikrofluidik; türbülanslı yanma; türbülans modelleme; bilimsel hesaplama yöntemleri.

Görev Yeri : Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~mmuradoglu/

“Çok fazlı akışların doğrudan simülasyonu konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sağlık Bilimleri

* Doç. Dr. Reşat ÖZARAS

Alanı : Enfeksiyon Hastalıkları

Araştırma Konuları : Viral hepatitlerin tanı ve tedavisi, kronik hepatitlerin patogenezi, hepatik

immünoloji

Görev Yeri : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için: http://www.ctf.edu.tr/anabilimdallari/ogruye.aspx?ID=445

“Karaciğer hastalıkları alanında, hepatik enflamasyon ve fibrozda oksidatif stres, antioksidanların bu hasara etkileri, granulom oluşumunun kronik viral hepatit patogenezindeki yeri, akut viral hepatitlerin tanı, tedavi ve komplikasyonları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Sosyal Bilimler

* Yrd. Doç. Dr. Selin SAYEK BÖKE

Alanı : İktisat

Araştırma Konuları : Uluslararası iktisat, sermaye akımları, doğrudan yabancı yatırımlar

Görev Yeri : Bilkent Üniversitesi, İİSBF İktisat Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.bilkent.edu.tr/~sayek/

“Uluslararası iktisat alanında doğrudan yabancı yatırımların etkileri ve belirleyicileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

* Yrd. Doç. Dr. Caner BAKIR

Alanı : Siyaset Bilimi

Araştırma Konuları : Ekonomi bürokrasisinde ve politikalarında kurumsal değişim ve

kurumsalcı yaklaşım

Görev Yeri : Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://www.canerbakir.com/

“Siyaset bilimi alanında kurumsal değişim ve siyasal girişimcilik konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

TÜBİTAK-TWAS TEŞVİK ÖDÜLÜ

* Doç. Dr. A. Muhammed ULUDAĞ

Alanı : Cebirsel Geometri

Araştırma Konuları : Orbifoldlar, hipergeometri, karmaşık hiperbolik geometri,

hiperdüzlem tertipleri, hiperyüzey tümleyenlerinin topolojisi, karmaşık projektif uzayların dallanmış örtüleri, modüler grubun altgrup sistemleri, geometrik galois etkileri

Görev Yeri : Galatasaray Üniversitesi, Matematik Bölümü

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› basin-bultenleri ››2010 Yılı Tübitak Ödüllerini Kazananlar Açıklandı - Haberler