23 Mayıs 2020 Cumartesi 31135 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 23 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 23 Mayıs 2020 ve 31135 sayılı Resmi Gazete...

23 Mayıs 2020 Cumartesi 31135 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
23.05.2020 08:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:49

23 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 140 sayfadan oluşan 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31135 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2566)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2567)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244)

YÖNETMELİKLER

–– Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği

–– Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik

–– Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Uyum Evleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Silahlı Kuvvetleri Şerit Rozet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (SGM: 2020/1)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/15)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/16)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2020 Tarihli ve 2017/20669 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2020 Tarihli ve 2017/23360 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete için tıklayın...

Haberler››Gündem››23 Mayıs 2020 Cumartesi 31135 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları - Haberler