09 Kasım 2017, 20:50

10. Gıda Mühendisliği Kongresi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Songül, günümüzde su, gıda ve enerjinin küresel bir silaha dönüşerek hegemonya aracı haline geldiğini söyledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Songül, günümüzde su, gıda ve enerjinin küresel bir silaha dönüşerek hegemonya aracı haline geldiğini söyledi. Manavgat'ta bir otelde düzenlenen 10. Gıda Mühendisliği Kongresi'nin açılışında konuşan Songül, 3 gün sürecek kongrede gıdayı, teknik, ekonomik, sosyal ve diğer tüm boyutlarıyla inceleyeceklerini belirtti.Tüketicinin gıdaya erişiminin giderek zorlaştığını, ilgili meslek örgütleri, kurum ve kuruluşların görüşü alınmadan yapılan hukuki düzenlemelerin, yaşanan sıkıntıları daha da arttırdığını savunan Songül, "Yaşadığımız dünyanın gelecek kuşakların emaneti olduğunu düşünecek olursak, herkesin üzerine çok büyük sorumluluk düştüğünün unutmamak gerekir. Ülke ihtiyaçlarına göre yerli ekim ve özellikle yerli istihdama yönelik yeniden yapılanmalar sağlanmalıdır." dedi.Gıdanın insan yaşamı için vazgeçilmez bir ihtiyaç, gıdaya ulaşımın ise bir insanlık hakkı olduğunu dile getiren Songül şöyle konuştu: "Yaşadığımız çağda küresel bir silaha dönüşen su, gıda ve enerji bizim gibi ülkeler üzerinde hegemonya aracı haline gelmiştir. Hızlı büyüyen ekonomilerde talep tırmandığı sürece, dünyada nüfus arttığı sürece, tarım alanları üzerinde baskı sürdüğü sürece, iklim değişikliği etkileri devam ettiği sürece ve tabii en önemlisi, bu siyasi ve ekonomik yaklaşım böyle gittiği sürece, gıda paylaşımındaki adaletsizlik gittikçe derinleşmektedir. Dünya gıda fiyatları artmaya devam etmektedir."Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş da iklim değişikliği, çatışmalar ve göç gibi küresel ölçekli sorunların da etkisiyle açlık ve yoksulluğun tüm dünyayı tehdit eder hale geldiğini anlattı.Dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeninin üretim yetmezliğinden değil, adil olmayan gelir ve ürün dağılımı olduğunu vurgulayan Taytaş, şunları kaydetti: "Bu durum ülkemizde insanlarımızın yüzde 22'sinin yeterli gıdaya ulaşamadığı, yüzde 8,5'inin ise açlık sınırında yaşaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorumlusu ise tarım ve gıda üretiminde yaşanan tekelleşmedir. Tekelleşmenin aktörleri hemen her alanda olduğu gibi gıda alanında da sayısı 5-10'u geçmeyen çok uluslu şirketlerdir. Çünkü bu şirketler dünyaya egemendir ve gıda temel bir beslenme aracı olmaktan çıkıp bu şirketlerin rant aracına dönüşmüştür."Toplantıda konuşan televizyon programcısı ve gıda mühendisi Emre Tilev ise dünya nüfusunun yarısının günde 2 dolardan az bir parayla geçimini sağlamak zorunda olduğunu belirterek, günde bir dolardan az parayla yaşayanların sayısının 1,2 milyar civarında olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından Emre Tilev'e Songül tarafından plaket verildi.Çeşitli konularda panel ve sunumların yapılacağı kongre 11 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: AA