09 Kasım 2017, 09:12

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması

Ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin yurt içinde piyasaya arzı ve kullanılması yasaklandı.

Ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin yurt içinde piyasaya arzı ve kullanılması yasaklandı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, bitki koruma ürünü ruhsatı alacak firmalar, gerekli bilgi ve belgeleri Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne sunarak Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi alacak. Söz konusu izin belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olacak.Ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünleri ülke sınırları içinde piyasaya arz edilemeyecek ve kullanılamayacak. Buna karşın, bitki koruma ürünlerinin Ar-Ge amaçlı kullanımlarında, başka bir ülkede kullanımına izin verilmiş bir bitki koruma ürününün Türkiye'de piyasaya arz edilmemesi şartıyla ihraç amaçlı diğer ülkede kullanılmak üzere üretilmesinde, depolanmasında ve nakledilmesinde ruhsat gerekmeyecek.Herhangi bir bitkisel üründe ekonomik zarara neden olan bir zararlı organizma için teknik talimatının veya ruhsatlı bitki koruma ürününün bulunmaması durumunda, Genel Müdürlükçe bitki koruma ürünlerine üretim sezonunda sınırlı ve kontrollü kullanılması şartıyla en fazla 120 gün süreyle geçici kullanım izni verilebilecek.Ruhsatın geçerlilik süresi Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ruhsatta belirtilecek. Bitki koruma ürünleri için verilen ruhsatlar 10 yıl süreyle geçerli olacak.Bitki koruma ürünlerinin kalıntı, yan etki denemeleriBakanlığın bir başka yönetmeliğiyle de bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki gibi denemelerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve tüzel kişiler, belirlenen niteliklere sahip kişileri çalıştırmak kaydıyla bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapabilecek.Üniversiteler ve araştırma enstitüleri hariç tüzel kişiler ise söz konusu denemeler için Bakanlıktan "Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi"ni almak zorunda olacak.Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde kullanılacak bitki koruma ürünleri etiket bilgisi ambalajlarda bulundurulacak. Sürüklenmeye sebep olacak derecede rüzgarlı havalarda, öğle sıcağında ve yağışlı havalarda bitki koruma ürünleri uygulaması yapılmayacak.Çevrenin korunması için bitki koruma ürünlerinin akarsulara, göllere, otlaklara ve hayvanların yaşadığı yerlere bulaşmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak.Boş bitki koruma ürünlerinin ambalajları çevreye atılmayacak, bu ürünlerin atıkları akarsu ve göllere dökülmeyecek ve uygulama aletleri bu sularda yıkanmayacak. Uygulama, Bakanlıktan ruhsat almış alet ve makinelerle yapılacak.Denemelerde kullanılacak bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama işlerinde, hamileler, 18 yaşından küçükler, astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar çalıştırılamayacak. Uygulama sırasında koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanılacak. Deneme yetkisine sahip tüzel kişiliklerde görev yapan uygulayıcılarla yanında bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacakların işe başlamadan sağlık raporu alması zorunlu olacak.Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleriyle bu denemeleri yapmak üzere yetkilendirilmiş tüzel kişi ve kuruluşlarla ilgili kontroller, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğün görevlendireceği araştırma enstitüsü müdürlükleriyle il ve ilçe müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.Öte yandan, Bakanlığın 2008 yılında yayımlanan "Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliği" de yürürlükten kaldırıldı.