03 Mayıs 2018, 20:01

Enerjide 3d ile Yıllık 34 Milyar Dolarlık Ek Katma Değer

2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ICCI Powered by Power-Gen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın ilk gününde "Sürdürülebilir Enerji" başlıklı TÜSİAD özel oturumu yapıldı.

2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ICCI Powered by Power-Gen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın ilk gününde "Sürdürülebilir Enerji" başlıklı TÜSİAD özel oturumu yapıldı. Oturumda TÜSİAD'ın BCG ile birlikte hazırladığı "Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler" başlıklı rapor çalışmasının bulguları paylaşıldı. TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler'in moderasyonunda, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcıları Korkut Öztürkmen Arkın Akbay ve TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Üyeleri Mehmet Acarla, Tamer Çalışır ve Ahmet Tohma tarafından raporun ayrıntıları ele alındı.TÜSİAD'ın "Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler" çalışması, elektrik ve doğal gaz sektörlerindeki kazanımları, mevcut durum ve iyileştirme alanlarını ayrıntılı olarak ele alıyor. Rapordaki öneriler, yükselen elektrik talebini karşılayacak büyüklükte yatırım tutarının sağlanmasını amaçlarken, aynı zamanda "Dijital", "Dağıtık" ve "Düşük karbon" (3D) bakış açısı altında enerjide tüketicilere ve tüm paydaşlara sağlanabilecek önemli fırsatları ortaya koyuyor.Hazırlanan raporda Türkiye elektrik ve doğal gaz sektörlerinde Türkiye'nin potansiyelini en etkin, rekabetçi ve verimli şekilde değerlendirebilmek için beş temel gereksinim sıralanıyor. Kaynak optimizasyonu, öngörülebilir yatırım ortamı, güçlü şebeke altyapısı, değer zincirinin tamamında çevrenin korunması ve Vizyon 2030/2050 olarak belirlenen beş temel gereksinimi karşılamak üzere, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilirlik üçlü sacayağını da destekleyecek şekilde 10 somut ve uygulanabilirliği yüksek ana öneri de raporda yer buluyor. Bu öneriler şöyle sıralanıyor: – Mevcut santrallerin maliyet etkin çalışmasının sağlanması,– Perakende tarifelerinin yeniden düzenlenmesi,– Piyasanın hızlı değişen koşullara göre yeniden tasarlanması,– Şebeke altyapılarına ilişkin uzun vadeli plan oluşturulması– Doğal gaz toptan satış piyasasının etkin hale getirilmesi– Teknoloji ve trendlere uyum sağlanması ve enerji verimliliğinin artırılması– Yenilenebilir kaynakların azami ölçüde kullanılması– Linyit kaynaklarının çevreyle uyumlu, optimum şekilde ve verimli teknolojilerle değerlendirilmesi– Uzun vadeli enerji ve iklim stratejisi ile yol haritasının belirlenmesi– Enerji sektöründe yönetişimin etkinleştirilmesi ve şeffaflığın artırılması
Kaynak: enerjienstitusu.com