08 Kasım 2017, 17:26

İnternetten Silah Satışı

İçişleri Bakanlığınca, internetten silah satışına dair bazı sivil toplum kuruluşlarınca yapılan ve bazı basın yayın organlarında da yer verilen değerlendirmelerin, herhangi bir bilimsel ve istatistiki veriye değil, yoruma dayanan, teyide muhtaç bilgiler olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, internetten silah satışına dair bazı sivil toplum kuruluşlarınca yapılan ve bazı basın yayın organlarında da yer verilen değerlendirmelerin, herhangi bir bilimsel ve istatistiki veriye değil, yoruma dayanan, teyide muhtaç bilgiler olduğu bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki ateşli silahların, 6136 Sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin çıkarılan yönetmeliğe göre ruhsatlandırıldığı, yivsiz tüfek satışlarının 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a göre sadece valiliklerce izin verilen av bayilerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi.İnternet üzerinden her türlü silah satışının yasak olduğuna işaret edilen açıklamada, yetkili av bayileri ile üretici fabrikaların internet üzerinden reklam yapmasının önünde bir engel bulunmadığı vurgulandı.Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, konuyla ilgili idari para cezalarının artırıldığı hatırlatılan açıklamada, satın alma belgesi bulunmayanlara satış yapılması halinde uygulanan 200 liralık idari para cezasının 2 bin liraya, ruhsatsız tüfek bulunduranlara uygulanan 50 liranın her tüfek için 500 liraya çıkartıldığına işaret edildi.Açıklamada, 694 Sayılı KHK ile yivsiz tüfeklerin satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere de her tüfek için 500 lira idari yaptırım cezası getirildiği bildirildi.Mevcut mevzuata göre tüfeklerin kargoyla gönderilmesinin önünde bir engel bulunmadığına işaret edilen açıklamada, bu alana bir düzen getirmek ve yivsiz tüfek nakillerinin kargo-posta yoluyla güvenli şekilde yapılabilmesi ve faaliyet izin belgesiz-faturasız gönderimin önlenebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından silah üreticileri ve kargo-posta işletmelerine talimat gönderildiği kaydedildi. Açıklamada, usule uygun taşıma yapmayan kargo firmalarına her tüfek için 500 lira idari yaptırım cezası uygulandığı aktarıldı.Açıklamada, konuyla ilgili 15 Kasım 2017'de İstanbul'da kargo şirket temsilcileri ile Bakanlığın ilgili birimlerinin katılımıyla mevcut durumun gözden geçirilmesi için toplantı yapılacağı belirtildi.İnternet siteleri mercek altındaUsulsuz silah satı?ı yapılan 55 internet adresine adli ve idari i?lem yapıldığını belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Özellikle izinsiz üretilerek sosyal medya sitelerinden usulsüz olarak satışı yapılan yivsiz tüfeklerin satışının engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından usulsüz satış yapılan 55 internet adresi tespit edilerek, adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi için il emniyet müdürlüklerine talimat verilmiştir.Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) belirlenen TS-870'e göre, uzun namlulu ve harp silahı görünümlü yivsiz tüfeklerin taşınması ve kullanılması standartlara uygun olsa da 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle OHAL Kanunu kapsamında özellikle operasyon yapılan bölgelerde taşınması ve kullanılması kısıtlanmıştır."Ate?li silah kullanılan olaylara ilişkin verilerAteşli silah kullanılan olaylara ilişkin 2016-2017 yıllarına ait sayısal verilere yer verilen açıklamada, geçen yıl 26 bin 818 olayda ateşli silah kullanıldığı bildirildi.Açıklamada, bu olayların yüzde 31,1'inin "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", yüzde 26,8'inin "kasten yaralama", yüzde14'ünün "tehdit", yüzde 4,3'ünün "taksirle yaralama", yüzde 4,3'ünün "yağma (gasp)", yüzde 3'ünün "kasten öldürme" ve yüzde 16,5'inin de "diğer olaylar" olarak sınıflandırıldığı, toplamda 10 bin 355 ateşli silahın ele geçirildiği, bu silahların ise yüzde 18,4'ünün ruhsatlı, yüzde 81,6'sının ise ruhsatsız olduğu belirtildi.Bu yılın 10 ayında ateşli silahlarla 23 bin 498 olay meydana geldiği bildirilen açıklamada, "?2017 yılının 10 ayında ateşli silahlarla gerçekleştirilen 23 bin 498 olay sonrası ele geçirilen 10 bin 790 silahın yüzde 12,9'u ruhsatlı, yüzde 87,1'inin ise ruhsatsızdır." ifadesi kullanıldı."Ate?li silah olaylarında 2017 yılında azalı? söz konusu"Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşli silahlarla meydana gelen olaylarda, 2016 yılına göre 2017 yılında anlamlı bir artış olmadığı gibi bu tarih itibariyle azalış söz konusudur." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, son 23 ayda, 1 milyon 629 bin 587'si yivsiz tüfek ve 704 bin 111'i tabanca olmak üzere toplam 2 milyon 333 bin 698 yivsiz av tüfeği ve tabancanın ruhsatlandırıldığı, bu dönemde meydana gelen ateşli silah olaylarında kullanılan ruhsatlı silahların mevcut ruhsatlı silahlara oranının yüzde 0,14 olduğu kaydedildi.Ruhsatlandırma iş ve işlemlerinde 2016 yılına göre 2017 yılında "anlamlı bir artış olmadığı"na işaret edilen açıklamada, "Çeşitli ülkelerdeki ruhsatlı silahların toplam nüfusa oranı Finlandiya'da yüzde 8, İsveç'te yüzde 6,7, İspanya'da yüzde 4,5, Polonya'da yüzde 4,1, Türkiye'de ise yüzde 3'tür." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Umut Vakfı'nın yapmış olduğu basın açıklamasında, 'Türkiye'de 25 milyon silah olduğu, bu silahların yüzde 15'inin ruhsatlı olduğu, yüzde 85'inin ruhsatsız olduğu, bu durumun ise cinayet olaylarında yüzde 70, silahla işlenen olaylarda ise yüzde 200 artışa sebep olduğu, ruhsatsız silah satışlarının internet üzerinden kolay bir şekilde alıcılara ulaştığı' belirtilmektedir. Bu değerlendirmeler, basına yansıyan olaylardan derlenmiş olup, herhangi bir bilimsel ve istatistiki veriye değil, yoruma dayanan, teyide muhtaç bilgilerdir.?Vatandaşları bireysel silahlandırmaya özendirici herhangi bir mevzuat ve uygulama olmadığı gibi ruhsatlı veya ruhsatsız silahlarla ülke genelinde suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güveninin korunması, suç ve suçlular ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi, ruhsatsız silah taşıyan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla şehirlerin giriş ve çıkışlarında 24 saat esasına göre, ilgili mevzuatlar hükmü kapsamında, park ve bahçelerde, üniversite ve okul çevreleri ile umuma açık iş yerlerinde ve vatandaşlarımızın bulunduğu tüm cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca, uygulama noktalarında ve gelen ihbarlar doğrultusunda silah kaçakçılığı yapan, ruhsatsız şekilde silah taşıyan ve bulunduran ki?ilere yönelik sürekli denetim ve operasyonlar yapılmaktadır."Ate?li silah reklamı yapan yayın kurulu?larına para cezasıÖte yandan, ateşli silah reklamlarının önlenmesi amacıyla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, yayınlarında "ateşli silah reklamına" yer veren 5 yayın kuruluşuna, mevzuatın "Her türlü (ateşli veya ateşsiz) silah veya silah üreticisi ve satıcısının ticari işlemine izin verilmez." hükmü gereğince, 14 bin 908 lira idari yaptırım uygulandığı bildirildi.İçişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ve yivsiz tüfek üreticilerinin şubatta ve kasım ayı başında, Konya'da düzenlenen çalıştayda bir araya geldiği, sektörden devlet olarak beklentilerin dile getirildiği aktarıldı.