10 Kasım 2017, 07:52

Merkez'in Yapamadığını Elçilik Nasıl Yaptı?

... Merkez Bankası'nın para politikalarının ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak, enflasyon ve kurlardaki basıncı göğüslemek için yeterli olmadığı tespiti yapıldıktan sonra ağırlıklı olarak siyasi riskler vurgulanıyor.

... Merkez Bankası'nın para politikalarının ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak, enflasyon ve kurlardaki basıncı göğüslemek için yeterli olmadığı tespiti yapıldıktan sonra ağırlıklı olarak siyasi riskler vurgulanıyor.
Kaynak: Dunya.com