10 Kasım 2017, 07:52

Merkez'in Yapamadığını Elçilik Nasıl Yaptı?

... Merkez Bankası'nın para politikalarının ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak, enflasyon ve kurlardaki basıncı göğüslemek için yeterli olmadığı tespiti yapıldıktan sonra ağırlıklı olarak siyasi riskler vurgulanıyor.