10 Eylül 2018, 10:12

Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor? Aşure Günü Ne Zaman?

Müslüman alemi için ayrı bir yeri olan Hicri Yılbaşı olarak da bilinen Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayının önemi nedir? Aşure günü ne zaman?

Önemli birçok olayın yaşandığı mübarek Muharrem ayı, Hicri yılbaşı olarak da biliniyor. Aşure Günü'ne kısa zaman kala Muharrem ayının ne zaman olduğu ve Aşure Günü'nün hangi güne denk geldiği merak ediliyor.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlık açısından birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayında gerçekleşen ve bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görüldü.

İslam dünyasında dönüm noktası sayılan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi ve hakka, hakikate, ilme, medeniyete yapılan yolculuk şeklinde ifade edilir. Hicret, Allah yolunda fedakarlığının ve kardeşliğin nüksettiği gündür.

AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR? AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Rivayetlere göre Hz. Peygamber Medine'ye geldiği sırada yani Aşure Günü Yahudiler oruç tutuyorlardı. Neden oruç tuttukları sorulduğunda, '' Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah'ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa'nın oruç tuttuğu gündür.'' şeklinde cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber efendimiz, '' Ben Musa'ya sizden daha lâyığım.'' diyerek kendisi de o gün oruç tuttu ve başkalarına da oruç tutmalarını emretti. '' "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere olduğu gibi size de farz kılındı." ayeti ile de Aşure Günü tutulan oruç isteğe bağlı oldu.

Kardeşliğin, bolluk, bereketin simgesi olan Aşure Günü, 41 çeşit malzemeden Aşure tatlısı yapılır ve her eve dağıtılır. Paylaşmanın teşvik edildiği Aşure Günü, Muharrem ayının 10'uncu günü kutlanır.

AŞURE GÜNÜ NE OLDU?

Birçok duanın kabul olduğu Aşure Günü'nde, Hazret-i Âdem'in tevbesi kabul oldu, Hazret-i Nuh tufandan kurtuldu, Hazret-i Yunus balığın karnından çıkarıldı, Hazret-i İbrahim ateşte yanmadı, Hazret-i İdris canlı olarak göğe çıkarıldı, Hazret-i Yakub oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuştu, Hazret-i Yusuf kuyudan çıktı, Hazret-i Eyyüb hastalıktan kurtuldu, Hazret-i Musa Kızıldeniz'i geçti, Hazret-i İsa doğdu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarıldı.

MUHARREM MATEMİ NEDİR?

Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da yaşadığı acı başta olmak üzere On iki İmamlar'ın acılarını anmak ve anlamak için ''Muharrem Mâtemi'' tutulur. Muharrem Matemi, bu acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemek amacıyla tutulur. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. Ogün kimsenin kalbi kırılmaz, kimse incitilmez, kimse hakkında dedikodu yapılmaz.

Muharrem Matemi'nde, sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yapılarak dağıtılır.

MUHARREM AYI TARİHLERİ

1 Muharrem – 2018: 11 Eylül 2018 Salı

10 Muharrem – 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

Hicri yılbaşı – 2018: 11 Eylül 201 Salı

Aşure günü – 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe