23 Ağustos 2017, 14:14

Yapı Kredi'den 7 Kitap

– Yapı Kredi Yayınları yedi kitap birden çıkardı.

Yapı Kredi Yayınları yedi kitap birden çıkardı. Kitaplar, tarih, edebiyat, müzik, dilbilim gibi farklı dallarda yayımlandı. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkarılan kitaplan şunlar: Avrupa'nın Katli (1918-1939) Siyasi bir TarihÜnlü tarihçi Howard M. Sachar, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Avrupa'nın Katli'nde, Avrupa'da 1918-1939 yılları arasında ve sonrasında gerçekleşen siyasi suikastları ele alarak, 20. yüzyıl Avrupası'nın trajedisini yaratıcı ve sürükleyici bir dille anlatıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı önemli isimlerin büyük sıkıntılarla dolu bir dönem olan Birinci Dünya Savaşı sonrasında maruz kaldıkları korkunç ölümleri araştırarak çok daha geniş bir tarihi gözler önüne seriyor: Avrupa uygarlığının ahlaki ve siyasi çöküşü ve İkinci Dünya Savaşı'na sürüklenmesi. Çarpıcı bir üslupSachar, Almanya'da birbirini izleyen ve nihayetinde Weimar Cumhuriyeti'nin çökmesine ve Hitler'in iktidara gelmesine zemin hazırlayan Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Matthias Erzberger ve Walther Rathenau suikastlarının izini sürüyor. İtalya, Avusturya, Doğu Avrupa'da kurulan ardıl devletler ve Fransa'daki siyasi kırılganlık üzerine yapılan bu araştırma, Eski Dünya'nın ölümcül zayıflıklarını yürek burkan fakat bir o kadar da merak uyandıran bir şekilde ortaya koyuyor. Avrupa'yı biçimlendiren suikastların izindeKitapta ayrıntılarıyla ele alınan siyasi cinayetler, aynı zamanda savaş sonrası Avrupası'nın siyasi ve ahlaki liderlerinin "gurur kulesi"ne nasıl "ölümcül bir darbe" indiğinin de göstergesi. Gözünü kin bürümüş hükümetlerin ve yasadışı grupların siyasi, ulusal ve "ırksal" düşmanlarını fiziksel olarak ortadan kaldırma amacı güttükleri bu dönem,  arka planında anayasaların ve barış antlaşmalarının bulunduğu ve milliyetçi veya etnik çekişmeler açısından da son derece sıradışı bir dönem.  Kitabın omurgasını oluşturan Sacher'ın ele aldığı suikastların hedefleri arasında krallar ve sıradan kişiler, siviller ve askerler, erler ve üst düzey komutanlar, siyasi ayakçılar ve parti genel başkanları, işadamları ve akademisyenler, gazeteciler ve edebiyatçılar ve nihayet kurbanların eşleri ve çocukları dahil tüm aile fertleri yer alıyor.Zweig'ların ölümüKitabın son bölümünde ise Stefan ve Lotte Zweig'ın birlikte ölümlerine giden yolda yaşadıkları ayrıntılarıyla ele alınırken, bu  bölüm hem Sacher'ın Avrupa genelinde oluşan yeni tablo hem de bizzat Eski Dünya'nın katledilişi için düşündürücü bir metafor işlevi görüyor. Avrupa'nın Katli (1918-1939)Siyasi bir TarihHoward M. SacharÇeviren: Erdem Gökyaran432 Sayfa, 38 TLİza'nın ŞarkısıIza, babası ölünce yalnız kalan annesini yanına almak ister. Doktor kızıyla gurur duyan yaşlı kadın, sürdürdüğü taşra hayatını, anılarını, alışkanlıklarını, bir anlamda kimliğini bırakıp başkente taşınır. Ne yazık ki, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, savaş sonrasında büyük bir hızla değişen Macar toplumunda, yalnızlık ve kuşak çatışması anlamına gelmektedir bu. Szabó, ilk kez 1963 yılında yayımlanan romanında, insani değerlere en bağlı, en idealist kişilerin bile yakınlarını anlamakta nasıl yetersiz kalabileceğini, insan ilişkilerine sızan empati yoksunluğunu anlatıyor. "Magda Szabó'yu keşfettiyseniz altın bir balık yakaladınız demektir. Yazmakta olduğu bütün kitapları alın, ileride yazacaklarını da." Hermann HesseIza'nın ŞarkısıYazar: Magda SzabóÇeviren: Hakan TanselSayfa: 224, Fiyat: 20 TL YKY Edebiyat / Dünya RomanZan70'li yılların tekinsizliğinden filizlenen "eli kanlı" bir büyüme hikayesi. Siyasi gerginliğin had safhada hissedildiği, kutuplaşmanın keskin olduğu bir Türkiye. Nüfuzlu bir ailenin üniversite çağındaki oğlu İrfan, aşkın dönüştürücü gücüne kapılarak bilmediği sulara yelken açar. Kendisini ispat etmek için çıktığı yolda Ankara, Akçakoca, İstanbul üçgeninde sürüklenen İrfan'ın cüretkarlığının bir sınırı yoktur. Atmosfer yaratmaktaki ustalığıyla dikkat çeken Hasan Gören, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan ilk romanı Zan'da sürükleyici bir dille kotardığı iç burkan bir hikaye anlatıyor. Sıraladığımız dört olasılığın ikisinde İrfan ölü, birinde katil, diğerinde ise yaşıyor ve suçsuz. Şimdi, ölme, katil olma ve suçsuz kalma durumlarını İrfan'ın tercihlerine göre değerlendirecek olursak, o kendisi için en kötüsü olan ölümden kaçınmaya çalışmış, en iyi durum olan suçsuz kalmayı ise başaramamıştır. Peki nasıl yapabilirdi bunu?ZanYazar: Hasan GörenSayfa: 200, Fiyat: 16 TLYKY Edebiyat  / Türk RomanKüçük muharrirKüçük Muharrir elle yazılıp yakın çevreye okutulmuş bir öğrenci gazetesinin adı. Aynı zamanda Behçet Necatigil'in çocukluk yıllarında kullandığı takma adlardan biri. Birkaç yıl sonra, Akşam gazetesinin "Çocuk Dünyası" sayfasında da görülecektir "Küçük Muharrir" imzasıyla.Kastamonu'da ilkokul yıllarında başlayıp İstanbul'da Kabataş Lisesi'nde devam eden bu heveslerin kısa sürede bir edebiyatçının ayak seslerine dönüşeceğini dikkatli okur kolayca tahmin edecektir. Behçet Necatigil'in elli yılı aşkın yazı hayatında çocukluktan itibaren bir tutarlılık vardır: Yazmak, yazıda ısrar etmek, yazıya emek vermek, yazmayı ciddiye almak... Dolayısıyla, Yapı Kredi Yayınları tarafından Küçük Muharrir adıyla kitaplaşan bu çalışmalara bir büyük şairin dünyasına açılan ilk pencereler diye bakılabilir.Küçük MuharrirÇocukluk ve Gençlik YazılarıYazar: Behçet NecatigilHazırlayan: Şaban ÖzdemirSayfa: 256, Fiyat: 24 TL YKY Edebiyat / AnıKüçük Mitologya Sözlüğüİlk baskısı 1957 yılında yapılan "Küçük Mitologya Sözlüğü", Behçet Necatigil tarafından, başta İlyada ve Odysseia olmak üzere, Yunan ve Latin klasiklerinde geçen Eski Yunan efsaneleri ve bu efsanelerle ilgili adların ve olayların özetlenmesi, hatırlanması ve aralarındaki bağlantıların gösterilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Mitolojiyle ilgili az sayıda kaynağa ulaşılabilen bir dönemde Yapı Kredi Yayınları tarafından tekrar basılan sözlük, bugün de değerini korumakta ve mitolojinin zengin dünyasına Behçet Necatigil'in kaleminden farklı bir ilk adım atılmasını sağlamaktadır.Küçük Mitologya SözlüğüYazar: Behçet NecatigilEditör: Derya ÖnderSayfa: 156, Fiyat: 14 TL YKY Edebiyat  / Mitoloji / SözlükMitologyaBehçet Necatigil'in Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan "Mitologya" kitabı, mitolojiyle ilgili genel kitaplardan farklı olarak soru-cevap şeklinde hazırlanmış. Sadece Yunan ve Latin mitologyasının temel niteliklerini ve iç bağlantılarını ortaya koymakla kalmayan kitap, aynı zamanda Türk edebiyatının mitolojiyle ilişkisini de sergiliyor.Yine Behçet Necatigil'in hazırladığı Küçük Mitologya Sözlüğü ile birbirini tamamlar nitelikteki Mitologya kitabı, gerek Yunan ve Latin tanrılarının temel özellikleri ve karşılaştırılmaları, gerek farklı mitologyaların benzerlik ve farklılıkları, gerekse anlamayı ve akılda tutmayı kolaylaştırıcı tematik kategorilendirmelerle mitolojiye ilgi duyan okurlara rehberlik etme işlevini sürdürüyor.MitologyaYazar: Behçet NecatigilEditör: Derya ÖnderSayfa: 148, Fiyat: 14 TL YKY Edebiyat  / MitolojiKan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıki MakamlarıKantemiroğlu (1673-1723) ve Edvar'ının Sıra Dışı Müzikal Serüveni"Kantemiroğlu adıyla bildiğimiz Boğdan Prensi Demetrius Cantemir'in (1673-1723) ömrünün toplam olarak yirmi iki yılını geçirdiği İstanbul'da büyük bir ihtimalle son şeklini 1703 ve 1710 yılları arasında verdiği ve 'Kantemiroğlu edvarı' diye adlandırageldiğimiz Kitabu'ilmi'l-müsıki 'ala vechi'l-hurüfat adlı eseri geleneksel Osmanlı/Türk musıkisi tarihinin en önemli metinlerinden biridir. Bir tarihçi açısından bakıldığında musıki geleneğimizin on yedinci yüzyılı en ilginç fakat eldeki tarihi belge ve bilgi azlığı dolayısıyla da incelenmesi en zor yüzyılıdır. Dönemin musıki kaynaklarının belki en önemlisi olan Kantemiroğlu edvarını öncelikle bir somut bilgi kaynağı, geleneksel Osmanlı/Türk musıkisinin oluşum dönemine ait bir tarihi belge sıfatıyla değerlendirebilmek önem taşıyor." Cem Behar, Kantemiroğlu'nu merkeze alan Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıki Makamları isimli kitabıyla Türk musıki tarihine dair özgün çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıki MakamlarKantemiroğlu (1673-1723) ve Edvar'ının sıradışı müzikal serüveniYazar: Cem BeharEditör: Yücel DemirelSayfa: 340, Fiyat: 36 TL YKY Sanat / Tarih / Sanat - İstanbul
Kaynak: DHA