"Arabuluculuk Dostane Çözümdür''

Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Alt Komisyon Başkanı Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç eleştirilere açıklık getirdi.

23.01.2012 11:09 | Son Güncelleme: 23.01.2012 11:09
"Arabuluculuk Dostane Çözümdür, Yargılama Değildir"

Arabuluculuk Kanun Tasarısının TBMM Adalet Komisyonuna sevk edilmesinin ardından CHP sözcülerinin ve bazı Baroların gösterdikleri tepkilerin haksız olduğunu belirten Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, tasarının getirdiklerini bilmemekten kaynaklanan bazı eleştirilerin olduğunu ve konuyu kasıtlı olarak başka taraflara çekme gayreti içerisinde olanların da bulunduğunu söyledi.

AK Partili Tunç, Arabuluculuk sisteminin Avrupa'nın bütün ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere dünyanın gelişmiş demokrasileri olarak nitelendirilen ülkelerde uygulandığını belirterek, "bu bir yargısal faaliyet değildir, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarında yargıya gitmeden kendi istekleriyle bir arabulucu vasıtasıyla sorunu kendi aralarında çözmelerinden ibarettir. Arabuluculuk dostane çözüm yöntemidir, yargılama değildir" Dedi.

CHP'li sözcülerin "Arabuluculuk geliyor, modern kadılık ve şeriat uygulanacak" şeklindeki söylemlerin konuyu çarpıtmaktan başka bir niyet taşımadığını belirten Milletvekili Tunç, Medeni Hukuk'ta tarafların sulh yoluyla uyuşmazlığı çözüm yönteminin yeni olmadığını, şuanda da Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda bunun mümkün olduğunu aradaki farkın bu sulhü sağlayabilmek için taraflara yardımcı olabilecek, her iki tarafın kendi seçeceği bir "Arabulucu" nun getirilmesinden ibaret olduğunu söyledi.

İstanbul Barosu Başkanının "Arabulucu mecelleyi uygularsa ne olacak" şeklindeki eleştirisinin hiçbir hukuki değerinin olmadığını belirten Milletvekili Tunç; "Arabulucu, yargılama yapmayacak ki bir kanunu uygulasın, Arabulucunun yapacağı iş, tarafları bir araya getirerek, kamu düzenini ilgilendirmeyen konuların dışındaki tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarında anlaşmalarını kolaylaştırmaktan ibaret olacağını söyledi.

Arabulucu'nun bir karar vermeyeceğini, sadece tarafları uzlaştırarak, bir anlaşma metninin ortaya çıkmasına katkıda bulunacağını belirten Milletvekili Tunç; örneğin, Boşanmaya karar veremeyeceğini ancak, boşanmanın maddi sonuçlarıyla ilgili tarafların anlaşmasını sağlayabileceğini, kamu düzeniyle ilgili olan işçinin sigortalı hizmetinin tespitine karar veremeyeceğini ancak işçi ile işveren arasındaki işçi alacakları ile ilgili olarak bir anlaşmaya varmalarını sağlayabileceğini söyledi.

Milletvekili Tunç, tarafların kendi aralarındaki uyuşmazlığı arabulucu ile çözmek istemeleri durumunda devletin denetimi altında Adalet Bakanlığı tarafından tutulacak sicile kayıtlı, gerekli eğitimi almış ve sınavlardan geçmiş ve alanında en az 5 yıl deneyimli Hukukçu bir kişinin Arabuluculuğundan faydalanarak uyuşmazlığı çözmelerinin yargıya intikal edecek uyuşmazlıkları da azaltmasına katkı sağlayacağını belirterek, Arabuluculuk sürecinin tamamen tarafların isteğine bağlı olduğunu, bu sürecin her safhasında tarafların arabuluculuktan vazgeçebileceğini söyledi.

Medeni bir toplumun gerektirdiği uzlaşma kültürünün yerleşmesinde Arabuluculuğun büyük bir fayda sağlayacağını belirten Milletvekili Tunç, en kötü sulh'ün en iyi davadan iyi olduğunu belirterek, tarafların yargıya gitmeden en az masrafla karşılıklı anlaşarak uyuşmazlığı çözme yöntemine karşı çıkmanın konuyu başka taraflara çekmenin doğru olmadığını söyledi.

Enver Yılmaz, Yılmaz Tunç, Ak Parti, Bartın, Güncel

Kaynak: Bültenler

20.02.2020 22:06:43