"Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu" sonuç bildirgesi açıklandı Açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu"nun sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.

13.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:14
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu"nun sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde, Belediye ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi öncülüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği müşterek organizasyonunda Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde 11-13 Aralık'ta gerçekleştirilen sempozyumu tamamlandı.
Belediye binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yüce, dünyada teknolojinin getirdiği sorunlardan biri olan arıtma çamurlarına ilişkin önemli çıktılar elde edilen bir sempozyum gerçekleştirildiğini belirtti.
Yüce, bir panel ile iki teknik oturumu içeren bilgi şölenine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bu şölene iştirak eden tüm hocalarımıza, kurum yöneticilerimize ve paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Konuşulmayan konuların konuşulduğu ve ciddi anlamda yeni ufuklar açacak, belki de yol gösterici nitelikte olacak çıktılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Şehrimizin her anlamda öncü kılacak çalışmalara aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Sempozyumun sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:
"Organik gübre ve toprak düzenleyici olarak uygun özellikler taşıyan arıtma çamurlarının tarımda kullanılmaları ile hem çamur geri kazanımı gerçekleşebilecek hem de tarımsal üretimde ekonomik kazanç sağlanabilecektir. Bu yöntemle hem geri kazanım gerçekleşmekte hem de çamur içeriğindeki bitki besin elementleri topraktaki doğal döngülerine girmektedir.
Çevrenin korunması açısından kalıntıların veya atıkların, kapsamlı ve kalıcı bir
şekilde çevreyle uyumlu hale getirilmeleri büyük önem taşır. Evsel atık sulardan
kaynaklanan arıtma çamurunun yeniden kullanımı hem çevresel hem de ekonomik
ve politik açıdan değer taşımaktadır. Ülkemizde bulunan toprakların organik madde açısından oldukça fakir olduğu göz önünde bulundurulursa, arıtma çamurların toprak iyileştirici olarak kullanılması
faydalı olabilecektir.
Arıtma çamurlarının toprak iyileştirici olarak kullanılması, SUKİ'lerin arıtma çamurlarının nihai geri kazanımı için yaptığı harcamaların başka alanlarda kullanılmasının önünü açacaktır. Uygun kritere sahip olan arıtma çamurunun paket çim üretimi, süs bitkileri ve
benzeri alanlarda kontrollü olarak kullanımı teşvik edilmelidir.

Ulusal Çevre Politikaları ile uyumlu çamur yönetim
politikaları geliştirilmeli, uygulamaya geçirilmeli ve bu politikalar ulusal düzeyde
geliştirilecek olan atık yönetim politikaları içerisinde yer alacak şekilde düzenlenmelidir.

Arıtma çamurlarının yönetiminde atık hiyerarşisine göre hareket edilmesi gerekir.
Eğer ülkemizde arıtma sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprakta kullanımı
ile ilgili mevzuat uygulanması yaygınlaştırılabilirse çok büyük bir ekonomik kaynak
israfının önüne geçilecektir.

Çalışmalara hız
kazandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak işbirliği, arıtma çamurlarının
toprakta kullanılmasının önünü açacaktır.
Diğer alternatif bertaraf metotları da (yakma, enerji üretimi, kompostlaştırma)
uygulama safhasında değerlendirilmelidir."

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

27.02.2020 09:28:47