"Askeri öğrenci olamaz" raporu veren FETÖ şüphelisi tabipler hakkında fezleke

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ileri sürülen yarbay ve albay rütbesindeki bir kısmı emekli bazı askeri tabiplerin, gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrencinin harp okuluna geçişine...

06.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:58

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ileri sürülen yarbay ve albay rütbesindeki bir kısmı emekli bazı askeri tabiplerin, gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrencinin harp okuluna geçişine engel oldukları iddialarına ilişkin fezleke düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekede, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen askeri tabiplerin, örgütün kadrolaşma stratejisi doğrultusunda hareket ederek gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenledikleri iddia edildi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile 12'si tutuklu 19 askeri tabibin şüpheli olarak yer aldığı fezlekede, sağlık raporlarıyla Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıfta eğitim gören öğrencilerin harp okullarına geçişlerine engel olunduğu belirtildi.

Fezlekede, FETÖ'nün ülke c¸apında yasa dıs¸ı olus¸umları ic¸erisinde, Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerindeki kadrolas¸maya her s¸eyden fazla o¨nem verdigˆi ifade edilerek, subay yetis¸tirmek u¨zere kurulan Askeri Liseler ile Deniz, Hava ve Kara Harp Okullarındaki o¨gˆrencileri yetis¸tirmekle mu¨kellef sıralı komutanlar ile o¨gˆretim go¨revlisi akademisyen subaylara değinildi.

Bu subayların temelleri ve kurgusu 1970'li yılların ortalarına dayanan hu¨cre tipi yapılanmayı esas alan genis¸ kapsamlı bir faaliyete giris¸tikleri belirtilen fezlekede, FETO¨/PDY'nin 15 Temmuz 2016'ya kadar devam eden su¨rec¸te Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerindeki gu¨c¸ ve etkinligˆin tesisi amacıyla o¨zellikle Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı Personel ve Tayin Daire Bas¸kanlıklarında neredeyse firesiz bir kadrolas¸ma ve yayılma hedeflerini gerc¸ekles¸tirdiği anlatıldı.

Fezlekede, Kuvvet Personel ve Tayin Daire Bas¸kanlıklarına yerles¸tirilmis¸ o¨rgu¨t mensuplarınca kendilerine verilen listelerin is¸leme konulması sonucunda askeri liseler ve harp okullarındaki subay ve digˆer egˆitici kadroların, FETO¨/PDY'nin gu¨du¨m ve kontrolu¨ne girdiği, bu noktadan itibaren de kurulus¸ amacı Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerine subay yetis¸tirmek olan askeri egˆitim kurumlarının, ilerleyen su¨rec¸te o¨rgu¨tu¨n kontrol ve hakimiyetine girmeye başladığı aktarıldı.

Fezlekede, FETÖ'nün bu su¨rec¸te, o¨rgu¨t ic¸erisine yerles¸tirdigˆi askeri tabipleri etkin s¸ekilde kullanmak suretiyle, harp okullarında ve askeri liselerde kendilerinden olmayan o¨gˆrencileri gerc¸egˆi yansıtmayan tıbbi nedenler ve bahaneler bularak askeri o¨gˆrencilikten ayırmaya bas¸ladığı anlatıldı.

Türkiye'nin en gu¨zide ve eski egˆitim kurumlarından 1945'te kurulan Kuleli Askeri Lisesi'nin, hafiften agˆıra dogˆru seyreden bir kadrolas¸ma faaliyeti c¸erc¸evesinde 15 Temmuz 2016'ya kadar devam eden su¨rec¸te FETO¨/PDY'nin hakimiyet ve kontrolu¨ne geçtiği vurgulanan fezlekede, haklarında gerc¸egˆe aykırı sagˆlık kurulu raporu du¨zenlenerek, Kara Harp Okuluna gec¸is¸leri engellenen magˆdur 33 Kuleli Askeri Lisesi o¨gˆrencisinin tamamının 1994 dogˆumlu olup, okulda 2008 yılı Agˆustos ayı ic¸erisinde egˆitime başladığı anlatıldı.

Fezlekede, bu öğrencilerin 1 yıl yabancı dil hazırlık egˆitim ve 4 yılı normal o¨gˆretim go¨rmelerinin ardından, 2013 yılı Haziran-Temmuz aylarında mezun edilerek Kara Harp Okuluna dogˆrudan gec¸is¸i yapılması gerektiği belirtilerek, 5 yıllık egˆitim su¨resi ic¸erisinde örgüt mensubu komutanlar tarafından verilen cezaların ayrıntılarına değinildi.

Mağdurlar hakkındaki disiplin cezalarını, FETÖ'den işlem görenler vermiş

Fezlekede, 33 magˆdur o¨gˆrenci hakkında verilen disiplin cezalarının çoğunluğunun, örgüt u¨yesi olmak suc¸undan adli is¸lem yapılan ve kamu go¨revinden c¸ıkartılan sıralı komutanlar tarafından verildiği anlatılarak, mu¨s¸teki-mağdurların okuldan ilis¸iklerinin kesilmesine neden olan raporlara ait ac¸ıklamalara yer verildi.

Haklarında "askeri o¨gˆrenci olamaz" raporu verilen magˆdurların savcılıkça alınan ifadelerinin yer aldığı fezlekede, mağdurların herhangi bir rahatsızlıkları bulunmamasına rağmen kendileriyle ilgili olumsuz rapor verenlerden şikayetçi oldukları, bir kısmına ise rahatsızlığı olmadığına dair başka hastane ve kurumlarca verilen raporların dikkate alınmadığını kaydedildi.

Genelkurmay Bas¸kanlıgˆı TSK Sagˆlık Komutanlıgˆının 26 Nisan 2013 tarihli resmi yazısıyla aralarında Kuleli Askeri Lisesi'nin de bulundugˆu tu¨m askeri liseler ve harp okullarına ilis¸kin sagˆlık muayenelerinin ne surette, hangi askeri hastanede ve hangi askeri tabipler tarafından yapılacagˆının anlatıldığı aktarılan fezlekede, son sınıfta egˆitim go¨ren tu¨m o¨gˆrencilerin sagˆlık muayenelerinin, 6 Mayıs 2013-7 Agˆustos 2013 tarihleri arasında Kasımpas¸a Asker Hastanesi Hava Harp Okulu Hava Sagˆlık Muayene Merkez Bas¸kanlıgˆı'nda yapılacagˆına ve doktorların adlarına yer verildiği belirtildi.

Fezlekede, TSK Sagˆlık Komutanlıgˆı 26 Nisan 2013 tarihli bir go¨revlendirme emrinde, hic¸bir s¸ekilde izahı mu¨mku¨n olmayan birkac¸ hususun dikkat c¸ektiği vurgulanarak, GATA Haydarpas¸a Egˆitim ve Aras¸tırma Hastanesi, Gu¨mu¨s¸suyu Asker Hastanesi ve Kasımpas¸a Asker Hastanesi'nde her klinik brans¸tan c¸ok sayıda askeri tabibin bulundugˆu anlatıldı.

Buna ragˆmen, go¨revlendirme emrindeki askeri tabiplerin tamamının, s¸u¨phelilerden Tabip Albay Erkan Bozkanat'ın ru¨tbe ve kıdem durumu itibarıyla muayeneyi yapacak heyete bas¸kanlık etmesi ve her o¨gˆrencinin muayenesini yapacak sagˆlık kurulu heyetine katılacak askeri tabipleri belirleme yetkisine sahip olmasının sağlandığı ifade edildi.

Magˆdur 33 o¨gˆrencinin tamamının Kuleli Askeri Lisesi'nde egˆitim bas¸lamadan hemen o¨nce, 2008'de sagˆlık kurulu tarafından detaylı muayene edildiği ve haklarında askeri o¨gˆrenciligˆe engel tıbbi bir rahatsızlıklarının bulunmadıgˆına ilis¸kin sagˆlık raporu du¨zenlendiği vurgulanan fezlekede, sagˆlık kurulu kararına katılan askeri tabip s¸u¨phelilerin 15 Temmuz 2016'dan itibaren tabi tutuldukları adli ve idari tasarrufların irdelendiği, bir tabip doktor hariç diğer tüm şüphelilerin örgütle iltisakının bulunduğu kaydedildi.

Fezlekede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen başta olmak üzere tüm şüpheliler hakkında tek tek hukuki değerlendirmelere ve tüm şüpheliler hakkında istenen ceza maddeleri ve eylemlerine de yer verildi.

İstenen cezalar

Elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu fezlekede, Gülen'in azmettirici sıfatıyla "cebir veya tehdit kullanılarak egˆitim ve ögˆretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediği, her bir mağdur için de 33 kez istenen cezanın tatbik edilmesi gerektiği belirtildi. Fezlekede, Gülen'in ayrıca "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ yo¨neticiligˆi" suçundan da hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olay tarihinde Sagˆlık Kurulu Bas¸kanı olan Tabip Albay Erkan Bozkanat hakkında "cebir veya tehdit kullanılarak egˆitim ve ögˆretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ yo¨neticiligˆi" suçlarından, diğer şüpheli askeri tabipler Binbaşı Mehmet Sadun Yücel, Albay Ramazan Akyıldız, Albay Suat Demirtuğ, Binbaşı Mehmet Sami I·yisoy, Albay Mustafa Aparcı, Binbaşı Ercan Karabacak, Yüzbaşı Mustafa Güneş, Yüzbaşı O¨ner Tatar, Yüzbaşı Battal Altun, Albay Altan Kaçan, Binbaşı Yavuz Öztürker, Binbaşı Kadir C¸olakoğlu, Yüzbaşı Taner Kar, Albay Ahmet O¨zbek, Yarbay O¨mer Sağlam ve Binbaşı Hu¨seyin Günay ve Binbaşı Zafer Işılak hakkında ise "cebir veya tehdit kullanılarak egˆitim ve ögˆretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hapis cezası istendi.

Fezlekede, Tabip Yarbay Kamil Taner Erim hakkında da "cebir veya tehdit kullanılarak egˆitim ve ögˆretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapis cezası talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, iddianameye do¨nu¨s¸ebilmesinin takdir ve temini için I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı Tero¨r ve O¨rgu¨tlu¨ Suc¸lar Bu¨rosuna gönderildi.

Kaynak: AA

Haberler››Güncel››'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ şüphelisi tabipler hakkında fezleke - Haberler