Bekçilik sınav sonuçlarının tarihleri belli oldu! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı 13 Temmuz tarihinde MEB tarafından gerçekleştirildi ve kısa süre önce soru ve cevapları yayımlandı. Adaylar 2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, mahalle bekçiliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

22.07.2019 08:30Bekçilik sınav sonuçlarının tarihleri belli oldu! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'in düzenlediği 2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı 13 Temmuz'da yapıldı. Bekçilik yazılı sınavı soru ve cevapları da adaylarla paylaşıldı ve artık gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru değerlendirmesi nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı 2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı için adayların 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuruları alındı ve sınav 13 Temmuz'da yapıldı. Değerlendirme işlemi 100 tam puan üzerinden yapılacak olan 2019/1. Dönem ve 2019/2. Dönem bekçilik sınavı sonuçları, 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.


Polis Akademisi, MEB, Memur, Eğitim

Son Dakika Memur Haberleri
15.10.2019 10:32:39