'Bilgi' Osmanlı Tarihi Tüketim Kültürüne Işık Tutuyor

"Yiyecek, İçecek, Güzel Giysi ve Hayatın Tatlı Yanları: Osmanlı İmparatorluğu'nda Tüketim" başlıklı sempozyum düzenliyor.

16.12.2015 10:18'Bilgi' Osmanlı Tarihi Tüketim Kültürüne Işık Tutuyor

Bilgi Tarih Bölümü, 19 – 20 Aralık günü tarihlerinde düzenleyeceği "Yiyecek, İçecek, Güzel Giysi ve Hayatın Tatlı Yanları: Osmanlı İmparatorluğu'nda Tüketim" sempozyumunda bugüne kadar üzerinde kısıtlı sayıda çalışma yürütülen konuyu büyüteç altına alacak.

BİLGİ santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirilecek etkinlikte kahveden bozaya, zeytinyağından meyveye, giysiden ziynet eşyalarına kadar gündelik tüketim alışkanlıkları, kültürel anlamlarıyla ve toplumsal kökleriyle birlikte ele alınacak. "Osmanlı döneminde, Türk kahvesi ile boza nasıl bir statü göstergesiydi? Giysi ve ziynet eşyası neyi simgeliyordu?" gibi sorulara yanıtlar sempozyumda aranacak.

İngilizce olarak gerçekleştirilecek sempozyuma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Suraiya Faroqhi ve Yrd. Doç. Dr. Gülhan Balsoy, Türk Alman Üniversitesi'nden Dr. Malte Fuhrmann, Salento Üniversitesi'nden Dr. Rosita D'Amora, East Anglia Üniversitesi'nden Philippa Lacey, Bonn Üniversitesi'nden Hedda Reindl-Kiel, Giessen Üniversitesi'nden Stefan Rohdewald'ın yanı sıra araştırmacı yazar Priscilla Mary Işın, Sabancı Üniversitesi'nden Tülay Artan ve Marloes Cornelissen, Sakarya Üniversitesi'nden Arif Bilgin, İpek Üniversitesi'nden Rhoads Murphey, Erciyes Üniversitesi'nden Aslı Sağıroğlu Arslan, Yeditepe Üniversitesi'nden Özge Samancı, Özyeğin Üniversitesi'nden İklil Oya Selçuk ve Fatih Üniversitesi'nden Ahmet Yaşar konuk olacak.


Osmanlı İmparatorluğu, Güncel

Kaynak: Bültenler

19.10.2019 02:15:11