Birleşme Ve Satın Almalarda Yeni Rekorlar Geldi

Türkiye'de profesyonel hizmetler alanında 26'ncı yılını dolduran Deloitte Türkiye, '2012 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu'nu yayınladı.

03.01.2013 17:23 | Son Güncelleme: 03.01.2013 17:24Birleşme Ve Satın Almalarda Yeni Rekorlar Geldi
· İşlem adedi yeni bir rekor daha kırarken, işlem hacmi kriz sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

· Özelleştirmeler işlem hacmi üzerine belirleyici olurken, hareketin kaynağı küçük ve orta ölçekli işlemler oldu.

· 2013 yılında birleşme ve satın almalar pazarının yine hareketli olması bekleniyor.

'de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, 2012 yılında 259 adet işlem gerçekleşirken, toplam işlem hacmi yaklaşık 28 milyar dolar oldu. Böylece işlem adedi yeni bir rekor daha kırarken, işlem hacmi kriz sonrası dönemde zirve yaptı.

Rapora göre özelleştirmeler ve birkaç büyük çaplı özel sektör işlemi toplam hacim üzerinde belirleyici oldu. Özelleştirmelerin toplam işlem hacmi içindeki payı %43 olarak gerçekleşti. İlk on işlem, toplam işlem hacminin yaklaşık %75'ini meydana getirirken, işlem sayısının %83'üne tekabül eden 50 milyon doların altındaki işlem büyüklüğüne sahip 214 işlem, toplam işlem hacminin yalnızca %9'unu oluşturdu. İşlem hacminin %20'si yılın en büyük işlemi olan köprü ve otoyolların özelleştirmesinden geldi.

Birleşme ve satın almalar tabana yayıldı

Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman Ortağı Başak Vardar rapora ilişkin olarak şunları söyledi: "Birleşme ve satın almalar kriz sonrası dönemin en yüksek değerine ulaşarak, kriz öncesi seviyesine geldi. 2010 ve 2011'deki çarpıcı büyüme oranlarının etkisiyle, yatırımcıların Türk şirketlerine olan ilgisi üst seviyedeydi. Özelleştirmeler yeniden gündeme oturdu ve büyük ölçekli bazı özel sektör işlemleri gerçekleşti. Ancak hareket yine küçük ve orta ölçekli işlemler pazarındaydı; Türkiye'de birleşme ve satın almalar tabana yayıldı. Son on yıldaki ortalama 15 milyar dolarlık yıllık işlem hacmi ile Türkiye'de birleşme ve satın almalar orta vadede devam edecek güçlü bir trend yakalamıştır. "

Özelleştirmeler 2012'deki işlem hacmi üzerinde belirleyici rol oynadı

5,7 milyar dolarlık işlem hacmi yaratan köprü ve otoyolların özelleştirilmesi ile ilk olarak 2010'da ihaleye çıkan ancak devri gerçekleştirilemeyen elektrik dağıtım şirketlerinin toplam 3,7 milyar dolarlık özelleştirme ihaleleri bu yılın öne çıkan işlemleri oldu. Yılın son günlerinde yapılan Seyitömer Termik Santrali ihalesi ise enerji sektörünü bir adım daha öne çıkardı. Özelleştirmeler toplam işlem hacminin %43'ünü oluştururken yılın en büyük işlemi olan Köprü ve Otoyol özelleştirmesi tek başına işlem hacminin %20'sini oluşturdu.

Yabancı yatırımcıların ilgisi artarak devam etti

Türk ve yabancı yatırımcılar, işlem hacmi ve işlem adedini yarı yarıya paylaştı. On yıl önce yabancı işlemleri adet olarak 15-20 seviyelerindeyken, bu sayı 2012'de 119 oldu. 2012 yılında yabancı yatırımcılar 13 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdi. Türk yatırımcıların hâkimiyetinde olan özelleştirmeler dışında kalan işlemler göz önüne alındığında, yabancıların payı %82 olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar finansal hizmetler, eğlence ve hizmet sektörlerinde öne çıktı.

Özel sermaye fonları rekor seviyede işlem gerçekleştirdi

2012 yılında 259 işlemin 57'sini gerçekleştiren özel sermaye fonları, Türkiye'de birleşme ve satın almalar piyasasının önemli aktörlerinden olduklarını kanıtladı. Finansal yatırımcı işlemleri toplam işlem hacminin %6'sını oluşturdu. Bu oran, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yatırım fonlarının ve girişim sermayesi şirketlerinin yatırımlarını çekmek için hala büyük bir potansiyeli olduğuna işaret ediyor. Özel sermaye fonları ağırlıklı olarak e-ticaret, üretim, perakende ve hizmet sektörlerine ilgi gösterirken çıkış işlemleri de devam etti. Özel sermaye fonu işlemlerinde gözlemlenen bir diğer husus da kararlı bir yatırım stratejisi ile faaliyet gösteren ve düzenli olarak her yıl yatırım yapan fonların sayısındaki artış oldu.

Küçük ve orta ölçekli işlemler pazarında canlılık devam etti

Küçük ve orta ölçekli şirketler pazarındaki hareket, satın alma ortamının genel resminde belirleyici oldu. Özelleştirmeler ve az sayıdaki büyük ölçekli özel sektör işlemleri önemli bir işlem hacmi yaratmakla birlikte, işlemlerin çoğunluğu orta ölçekli şirketler pazarında gerçekleşti. İşlem sayısının %83'ünü oluşturan 50 milyon doların altındaki işlem büyüklüğüne sahip 214 işlem, toplam işlem hacminin yalnızca %9'unu oluşturdu. Ortalama işlem hacmi yaklaşık 108 milyon dolar olurken, en büyük on işlem dışında kalan işlemlerde ortalama büyüklük yaklaşık 28 milyon dolar olarak gerçekleşti.Enerji, üretim ve finansal hizmetler sektörleri öne çıktı

2012 yılında enerji, üretim ve finansal hizmetler en çok işlemin görüldüğü sektörler oldu. E – ticaret ve hizmet sektörlerindeki hareketlilik önceki yıllara paralel olarak devam etti. Ayrıca, tarım – hayvancılık ve internet – mobil hizmetler 2012 yılında dikkat çeken diğer sektörler oldu. Finansal hizmetler, ilaç, gıda ve altyapı sektörlerindeki işlem hacminin tamamına yakını tek işlemden geldi.

2013 öngörüleri

2013 yılında yeni ortak ve mali kaynak bulmak için uygun ortam olacağını belirten Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Mehmet Sami, "Hızlı büyüyen pazarlara giriş, relokasyon ve bölgesel bir üs oluşturma motivleri ile yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerini koruyacağını ve finansal yatırımcı aktivitesinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Büyüme potansiyeli ile dikkat çeken küçük – orta ölçekli şirketlerin işlemlerinin artmasını ve birleşme ve satın alma ortamında hareketliliğin sürmesini bekliyoruz." dedi.

2013 yılında perakende, hizmet, eğlence, üretim, gıda, finansal hizmetler ve altyapı sektörlerinin en aktif sektörler olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Türk şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı satın alma faaliyetlerinde artış öngörülüyor.

Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

28.01.2020 04:30:05