18 Nisan 2017, 12:10

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Binalara 'Yeşil Sertifika' Verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle Türkiye genelinde 'çevreyle dost' kriterlerini karşılayan bina ve yerleşim yerlerine 'yeşil sertifika' verecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmelik Taslağı" ile  Türkiye genelinde "çevreyle dost" ilkelerini baz alarak inşa edilen binalara "yeşil sertifika" verilmesine yönelik yasal altyapı oluşturuldu.

YÖNETMELİKTE İLK DEFA YER VERİLDİ

2014'ten bu yana yürürlükte olan "Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik"te çeşitli değişiklikleri öngören taslakta, ilk defa "Yeşil Sertifika Belgesi", "Yeşil Sertifika Komisyonu" ile "Yeşil Sertifika Logosu" gibi tanımlara yer verildi.

Mevcut ve yeni binalar ile tüm yerleşmelerin teknik özellikleri ve gereksinimlerini dikkate alarak çevresel, sosyal, ekonomik performanslarının, sürdürülebilirliğinin değerlendirilerek belgelendirilmesini kapsayan yönetmelik taslağında yeşil sertifika, "Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, kuruluşça binaya veya yerleşmelere verilen belge" olarak tanımlandı.

BELGE ALAN BİNAYA YEŞİL LOGO

Taslakta, bina sahibi veya yerleşim alanı temsilcilerinin, Yeşil Sertifika Belge başvurularını hazırlanan değerlendirme kılavuzuna uygun olarak bağımsız sürdürülebilirlik uzmanları veya proje müelliflerine hazırlattığı belgelerle, Bakanlıkça yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarına yapması öngörülüyor.

YEŞİL SERTİFİKA KOMİSYONU KURULACAK

Başvuruları alan belgelendirme kuruluşları, değerlendirme uzmanlarının düzenleyeceği raporun sonucuna göre, Yeşil Sertifika belgesini düzenleyecek ya da başvuruyu geri çevirecek. Yeşil Sertifika belgesi almak isteğe bağlı olacak. Belgelendirmeye hak kazanan bina ve yerleşmelerin, Bakanlıkça belirlenen "Yeşil Sertifika" logosunu kullanmasına izin verilecek.
"Yeşil Sertifika Komisyonu" kurulacak

Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelere dair sistemin kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere Bakanlık bünyesinde Yeşil Sertifika Komisyonu kurulması da öngörülüyor.

Var olan yönetmelikte yer alan Daimi Komite'nin kaldırılarak kurulması planlanan komisyon, yeşil sertifika belgesini vermekle yetkili belgelendirme kuruluşlarının müracaatlarını inceleyecek ve bu kuruluşlara yönelik şikayetleri de ele alacak.

5 YILDAN AZ SÜREDE KILAVUZ GÜNCELLENECEK

Komisyon, bina ve yerleşmelerin belgelendirilmesi için zorunlu ölçütleri, performans göstergeleri, alansal büyüklükler gibi kıstasları kapsayan değerlendirme kılavuzunu hazırlatacak. Komisyon ayrıca, 5 yıldan fazla olmayan dönemlerde bu kılavuzu güncelleyecek.
Kurallara uymayana belge iptali cezası verilecek

Yönetmelik taslağında, yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan belgelendirme kuruluşlarına uygulanacak yaptırımlara da yer verildi.

YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYENLERİN FAALİYETLERİ KISITLANACAK

Bu kapsamda gereken yükümlülüklerini yapmadığı tespit edilen kuruluşların faaliyetleri Bakanlık tarafından geçici olarak kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek. Uygunsuzlukları niteliğine göre 20 iş gününden az, 60 iş gününden fazla olmayacak sürelerde Yeşil Sertifika Komisyonu'nca belirlenecek zaman diliminde gidermeyen kuruluşların belgeleri iptal edilecek.

Taslağa göre, başka bir ülkedeki yerleşik belgelendirme kuruluşlarının da komisyonca verilecek karar sonucunda  Türkiye'deki kuruluşlarla denk kabul edilmesi planlanıyor.

Hazırlanan taslak yönetmelik metni, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerine açıldı. Taslağa son şekli ilerleyen süreçte verilecek, uygulamaya geçiş tarihi ise yönetmeliğin yayımlanmasıyla belli olacak.

18 Nisan 2017 Salı 12:10