Haber, Son Dakika, Haberler

Denzenfeksiyon ruhsatlı firmalarca yapılmalı

Halk Sağlığı Haşere Kontrolü Derneği (HASKOD), dezenfeksiyon uygulamalarının Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulama Ruhsatı olan profesyonel kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.

26.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
Denzenfeksiyon ruhsatlı firmalarca yapılmalı
Halk Sağlığı Haşere Kontrolü Derneği (HASKOD), dezenfeksiyon uygulamalarının Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulama Ruhsatı olan profesyonel kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.
HASKOD'dan yapılan açıklamada, dezenfeksiyonun hastalık yapıcı mikroorganizmaların o¨ldu¨ru¨lmesi veya u¨remelerinin durdurulması is¸lemi olduğu aktarıldı.
Mikroorganizmalar u¨zerine degˆis¸ik mekanizmalarla etki go¨steren birc¸ok yo¨ntem ve ticari u¨ru¨nün yaygın olarak kullanıldığı belirtilen açıklamada, bir dezenfektanın kullanıma sunulmadan o¨nce mutlaka uluslararası kabul go¨rmu¨s¸ standartlarda etkinlik testleriyle degˆerlendirilmesi ve Sagˆlık Bakanlıgˆından ruhsat alınması gerektiği anlatıldı.
Dogˆru dezenfektan sec¸imi için etki edecegˆi mikroorganizma spektrumu, etki su¨resi, ortamın kirlilik durumu, toksisitesi, yapısal kararlılıgˆı, c¸evresel uyumu, dezenfekte edilecek yu¨zey ve ekipmanın yapısı, dezenfektanın yapısı ve maliyet gibi birc¸ok fakto¨rün du¨s¸u¨nu¨lmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, dezenfeksiyon is¸lemlerinin dogˆru ve yeterli uygulanmaması durumunda, kimyasallara direnc¸li mikroorganizmaların ortaya c¸ıkıs¸ının hızlandığı vurgulandı.
"Dezenfektanlar amaca yönelik etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır"
Bu nedenle amaca uygun dezenfektanın, yo¨ntem ve ekipmanın sec¸ilmesiyle uygulamalarda kişisel koruyucu donanım kullanımının o¨nemine dikkati çekilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Dezenfeksiyon uygulamalarını, Sagˆlık Bakanlıgˆı Biyosidal U¨ru¨n Uygulama Ruhsatı olan profesyonel kurulus¸lar gerc¸ekles¸tirmelidir. C¸u¨nku¨ bu kurulus¸lar Bakanlık tarafından egˆitim verilen sertifika sahibi uzmanlardan olus¸maktadır. I·lac¸lama firmaları Bakanlık tarafından fiziki kos¸ulları denetlenerek ruhsatlandırılmıs¸tır. Uygulamalarda kullanılacak dezenfektanlar amaca yo¨nelik etiket bilgilerine go¨re kullanılmalıdır. Dezenfeksiyon dolaysız ve bu¨yu¨k bulas¸maları sınırlayan uygulamalar olup bu uygulama sonrası etkinligˆi saatler sürer ancak uygulama sonrası herhangi bir yeni giris¸ oldugˆunda ortamın yeniden enfekte olacagˆı unutulmamalı ve dezenfeksiyon is¸leminin tekrarı sagˆlanmalıdır."
Açıklamada, dezenfeksiyon uygulamalarının gu¨nlerce, aylarca kalıcılıgˆının so¨z konusu olmadığı, Biyosidal U¨ru¨n Uygulama izinli profesyonel firmalardan dezenfeksiyon ic¸in her gu¨n, iki gu¨nde bir, 3 gu¨nde bir, haftada bir ve 15 gu¨nde bir taleplerin degˆerlendirildiği ve uygulama periyotları planlanarak gerc¸ekles¸tirildiği aktarıldı.
Her tu¨rlu¨ denetimden gec¸mis¸ kullanıma uygun bir dezenfektanın saha uygulamalarında amacına ulas¸abilmesi ic¸in en o¨nemli fakto¨rün uygulayıcısı olduğuna işaret edilen açıklamada, toplumun her kesiminin bilgi ve beceri du¨zeyinin artırılması ic¸in bu konuda egˆitim alan mesul mu¨du¨rlerin ve Biyosidal U¨ru¨n Uygulama I·zinli kurulus¸ların o¨gˆrendiklerini anlatma ve uygulama sorumlulugˆunun olduğunu belirtti.
"Kimyasalların yanlış kullanımı insan sağlığını tehlikeye sokar"
Açıklamada, dezenfektan üru¨nleri ruhsatlandırılma modelleri, "I·nsan hijyeni ile ilgili biyosidal u¨ru¨nler", "Kis¸isel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal u¨ru¨nler", "Veteriner hijyenine yo¨nelik biyosidal u¨ru¨nler" ve "Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar ile ic¸me sularının dezenfeksiyonunda kullanılan u¨ru¨nler" olarak sıralandı.
Türkiye'nin ve insanlığın Kovid-19 salgını nedeniyle zor gu¨nler gec¸irdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gu¨n u¨lkemizi bu illetten en az zararla kurtarmak ic¸in birlik olma gu¨nu¨du¨r. Bu zor gu¨nleri hep birlikte as¸acagˆız. Bu su¨rec¸te dezenfeksiyon uygulamaları ic¸in halkımıza dogˆru bilgi aktarılması kadar is¸in teknigˆine uygun dogˆru yapılması da o¨nemlidir. Halkımızın da is¸in ehli ve ruhsatı olmayan firmalara itibar etmemeleri ve hizmet alımlarında Sagˆlık Bakanlıgˆının Biyosidal U¨ru¨n Uygulama I·zinli Firmalar listesinden kontrol ederek hizmet alımı gerc¸ekles¸tirmelidirler. Kimyasalların yanlıs¸ kullanımı insan sagˆlıgˆını tehlikeye sokar. Unutulmamalıdır ki dozunda olmayan her s¸ey zehirdir. Herkesi bu konuda bilinc¸li olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Denzenfeksiyon ruhsatlı firmalarca yapılmalı - Haberler