DEÜ'de Çalışan Sağlığı Birimi kuruldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’de kamu hastaneleri içinde bir ilke imza atarak Çalışan Sağlığı Birimi kurdu. İşyerinde tedavi hizmetleri dışında kalan bireye ve çevreye yönelik koruyucu hizmetleri sunmak amacıyla DEÜ Hastanesi bünyesinde Çalışan Sağlığı Birimi kuruldu.

01.05.2007 16:27 | Son Güncelleme: 01.05.2007 16:27DEÜ'de Çalışan Sağlığı Birimi kuruldu
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’de kamu hastaneleri içinde bir ilke imza atarak Çalışan Sağlığı Birimi kurdu. İşyerinde tedavi hizmetleri dışında kalan bireye ve çevreye yönelik koruyucu hizmetleri sunmak amacıyla DEÜ Hastanesi bünyesinde Çalışan Sağlığı Birimi kuruldu. Hastanede sağlık çalışanının sağlığını gözetmek amacıyla kurulan birim Radyasyon Güvenliği Kurulu, Biyogüvenlik kurulu, Enfeksiyon Kontrol Komitesi- Çalışan Sağlığı Çalışma Grubu ile işbirliği içinde çalışacak.

Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için böyle bir birim kurulduğunu belirten Çalışan Sağlığı Birimi Yöneticisi Doç. Dr. Alp Ergör birimde bir işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi görevlendirildiğini söyledi. Yine bu kişilere ek olarak çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili olan meslek gruplarından (mühendis, iş psikoloğu vb.) destek alındığını belirten Ergör, şunları söyledi: “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin sözleşme ve 4857 sayılı İş Yasası’na göre ’İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü’ kılınmıştır. Bu yükümlülüğü yerine getirebilmek için işverenler işyeri hekimi çalıştırırlar ve işyeri sağlık birimi oluştururlar. Böylece çalışanların sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlarlar. Bu hizmetler de işten kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek, erken dönemde işten kaynaklanan sağlık sorunlarını tanımak ve önlemek, çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunlarının yinelenmesini önlemek ve tekrar çalışma yaşamına kazandırmaktır. Bu amaçla hastanemizde Çalışan Sağlığı Birimi (ÇSB) kurulmuştur. Kamu hastaneleri açısından bakıldığında bir ilk olduğunu gördüğümüz bu yapının öncelikli hedefi, Döner Sermaye İşletmesi sözleşmeli personelinden başlayarak tüm çalışanlara iş sağlığı hizmetlerini sunmaktır. Bir yandan bu çalışmalar sürerken diğer yandan çalışma ortamlarına yönelik risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, en kısa zamanda öncelikli girişim alanlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Durum saptama yapılır yapılmaz, girişimler ve sonuçların izlenmesi için sistemin yerleştirilmesi planlanıyor. Bu alanda çalışmalarını sürdüren 3 ayrı yapı ve 2000 yılından bu yana yürüyen bir proje olduğu için kurumsal belleği kullanabilme şansı olan birim kurulduğu günden bu yana oldukça hızlı yol almıştır."


Kaynak: CHA

21.02.2020 07:13:01