Disk-Ar: Ekim Dönemi Geniş Tanımlı İşsiz İşsizlik Yüzde 18.3

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DI·SK-AR) hesaplamaları, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde geniş tanımlı işsizlik de yüzde 18.3 düzeyinde olduğunu gösterdi.

15.01.2019 16:38 | Son Güncelleme: 15.01.2019 16:38Disk-Ar: Ekim Dönemi Geniş Tanımlı İşsiz İşsizlik Yüzde 18.3
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DI·SK-AR) hesaplamaları, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde geniş tanımlı işsizlik de yüzde 18.3 düzeyinde olduğunu gösterdi.

DİSK-AR'ın yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TU¨I·K), I·S¸KUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre bu dönemde geniş tanımlı işsiz sayısı da 6 milyon 351 bin kişi düzeyinde bulunuyor.

DİSTAR'dan yapılan açıklamada, "Ekim 2018 döneminde yüzde 10.3 olan dar tanımlı standart işsizlik 1.3 puan artarak yüzde 11.6 oldu. Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bine yükseldi" denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 351 bini aştı, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18.3 olarak hesaplandı.

"Standart işsizlik oranı 1.3 puan artarak yüzde 13.6, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik 0.2 puan artarak 11.5 oldu.

"Mevsim etkilerinden arındırılmış standart işsiz sayısı 58 bin kişi artarak 3 milyon 742 bine yükseldi.

"Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olanların oranı yüzde 24.7 olarak açıklandı.

"Kadın işsizliği yüzde 14.7, genç kadın işsizlik oranı ise yüzde 27.9 oldu.

"Yüksek öğrenim işsizliği 13.3 olarak hesaplandı."

DİSK-AR İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için şu önerilerde bulundu:

İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

- Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması" ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun "insana yaraşır iş" yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.

İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. (Grafik) - İstanbul

Ekonomi

Kaynak: DHA

19.02.2020 09:48:20