DOSİAD: Tarım sektörü katma değer üretemez durumda

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD), tarafından hazırlanan '2007 Yılı Sektörel Bazda İl ve Bölge Ekonomisi' raporunda; Erzurum'da tarım sektörünün katma değer üretemez durumda olduğu, tarımsal kaynakların ise ekonomiye kazandırılması için alternatifler oluşturulması gerektiği belirtildi.

24.12.2007 09:42 | Son Güncelleme: 24.12.2007 09:42DOSİAD: Tarım sektörü katma değer üretemez durumda
Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD), tarafından hazırlanan '2007 Yılı Sektörel Bazda İl ve Bölge Ekonomisi' raporunda; Erzurum'da tarım sektörünün katma değer üretemez durumda olduğu, tarımsal kaynakların ise ekonomiye kazandırılması için alternatifler oluşturulması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydemir, il tarım sektörünün uzun vadeli ve kalıcı bir programa ihtiyacı bulunduğunu belirterek kısa dönemli ve günübirlik yaklaşımların sektörde işgücü ve sermaye göçüne yol açtığını bildirdi. İl ve bölge tarımında kaynak ve potansiyeli ortaya çıkaracak alternatif yatırım ve çağdaş atılımlara gerek bulunduğunu hatırlatan Aydemir, DOSİAD'ın '2007 Erzurum ve Bölge Ekonomisi İçin Ufuk Arayışları ' başlığını taşıyan, öncelikli sektörler ve katma değer üretim kapasiteleri konusunda bir araştırma çalışması yürüttüğünü açıkladı. Aydemir, bölgede tarımsal sanayi altyapısı oluşturulmadığından bitkisel ve hayvansal üretimin iç pazara yönelik tutulduğunu, bunun tarım sektöründe istihdam oluşumunu engellediğini kaydetti. Hayvancılıkta ırk ıslahı, bitkisel üretimde de organik tarım ve yem bitkilerine yoğunlaşmanın mevcut şartlarda doğru olduğunu fakat tarım sektörünün içinde bulunduğu sorunları çözmeye yetmeyeceğini ifade eden Aydemir, "Tarım'da istihdam alanları oluşması ve bu alandan gerçekleşen göçün durması ancak yeni atılımlarla sağlanabilir." dedi.

ERZURUM HİPODROMA KAVUŞTURULMALI

Bölgesel bir STK olarak DOSİAD'ın Tarım sektörüne yeni bir soluk kazandırmak, çeşitliliği artırmak amacıyla, sahada ve akademik düzeyde araştırmalar yaptığını aktaran Aydemir, ilk etapta sektörde alternatif yol olarak "Erzurum'da Hipodrom Kurulması" düşüncesini benimsediklerini, hipodrom kuruluşuyla beraber ilde yarış atı yetiştiriciliğinin başlayacağını, bunun sektördeki diğer alt guruplardaki kalkınma potansiyelini de tetikleyeceğini ifade etti.

Halen Türkiye'de Çim ve kum pistlerine sahip 7 hipodrom bulunduğunu, Antalya'da da hipodrom projesinin 2008 yılında devreye sokulacağını hatırlatan Aydemir, "Erzurum'un yaz aylarındaki iklim şartları, at yarışmaları için ili cazip hale getiriyor. Yılın 5 ayında hipodromun kullanılması mümkün. Bu proje ile Erzurum'da at yetiştiriciliği gelişecek, yem bitkileri üretimi çeşitlenecek, haralar kurularak istihdam alanları oluşturulacaktır."diye konuştu.

Erzurum'da Hipodrom kurulmasının ilde Kış Turizmine destek sağlayacağını anlatan Aydemir, projeyle turizm sektörünün de güç kazanacağını, ilin bölgedeki vizyonunun genişleyeceğini dile getirdi. Aydemir, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca Antalya'da hipodrom kurulması projesinin hayata geçirildiğini, Erzurum'un da vakit geçirmeden bu proje içine sokulması gerektiğini vurguladı.

Hipodrom kurulmasıyla, Erzurum'un Kış sporlarında olduğu gibi Binicilik sporları alanında da marka il haline gelebileceğinin altını çizen Aydemir, ilde Hipodrom kurulması önerisinin ETSO, ETB, ERVAK gibi Erzurum'un sosyo ekonomik nabzını tutan STK'lar tarafından da desteklendiğini, il için hayati önem taşıyan projenin Tarım Bakanlığına bir an önce taşınması, ülke ve il gündemine getirilmesi gerektiğini aktardı.


Kaynak: CHA

23.02.2020 08:38:45