DTP'nin 'siyasi tutum belgesi'nde tek bayrak altında özerk sembol önerisi yapıldı

Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2. Olağanüstü Kongresi'nde dağıtılan 'Siyasi Tutum Belgesi'nde, merkeziyetçi devlet altında bölgesel ve yerel yapılanma savunulurken, tek bayrak altında özerk birim renkleri sembolleri kullanılması öneriliyor.

08.11.2007 17:23 | Son Güncelleme: 08.11.2007 17:23DTP'nin 'siyasi tutum belgesi'nde tek bayrak altında özerk sembol önerisi yapıldı
Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2. Olağanüstü Kongresi'nde dağıtılan 'Siyasi Tutum Belgesi'nde, merkeziyetçi devlet altında bölgesel ve yerel yapılanma savunulurken, tek bayrak altında özerk birim renkleri sembolleri kullanılması öneriliyor.

Belgede, merkeziyetçi ulus devlet sisteminin, sosyal ve ekonomik sorunları çözümsüz bırakan büyük dengesizlikler ortaya çıkardığı savunuluyor.

DTP Olağanüstü Kongresi Park Otel'de devam ediyor. Kongre çerçevesinde DTP'nin siyasi tutumuna ilişkin bir belge yayınlandı. Belgede, Türkiye'de egemenliğin millete ait olduğu söylemine rağmen, halkın demokratik bir şekilde devlet yönetimine katılımının temin edilmediği ileri sürüldü. Sivil siyaset üzerindeki askeri himayenin olağanüstü durum olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, merkezi idarenin sorunları çözmeye muktedir bir iradeye ve güce sahip olmadığı belirtildi.

Belgede, ulus temelinde bir devletleşmenin halklara demokrasi ve özgürlük yerine baskı getirdiği öne sürüldü. Demokratik özerklik modelinin savunulduğu belgede, salt etnik ve toprak temelli özerklik anlayışı yerine kültürel farklılıkların ihtiva edildiği bölgesel ve yerel bir yapılanma savunuluyor.

Belgede, bayrak ve resmi dilin tüm Türk milleti için geçerli olmakla birlikte, her bölge ve özerk birimin kendi renkleri ve sembolleriyle demokratik yönetimini oluşturması isteniyor. Belgede, "Bu merkezi yapı, federalizmi ya da etnisiteye dayalı özerkliği ifade etmez. Merkezi yönetimle iller arasında kademelendirilmiş, katılımcı demokrasiyi esas alan idari bir takviyedir. Bölgelerin her biri, o bölgenin özel adı veya bölge meclisinin yetki sınırları içinde bulunan en büyük ilin adıyla anılacaktır" deniliyor.

Bölge meclisi ve bölge temsilciliğinin savunulduğu belgede şu ifadeler de yer alıyor: "Bölgede yaşanan çatışmalı ortamda sayıları 380 bin ile 3 milyon 500 bin olduğu ifade edilen bölge halkına yönelik uygulandığı öne sürülen göç politikaları ile bölge insansızlaştırıldı. Bölge ortadan kaldırıldı. Milyonlarca insanın yaşam alanları ve iktisadi üretim ilişkilerinden koparan mecburi göçün neden olduğu maddi ve maneivi tüm kayıplar, acilen ve adil bir şekilde tazmin edilecektir."


Kaynak: CHA

19.02.2020 03:43:15