Eğitim Uzmanı Mercan, 5G'nin önemini anlattı

Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan, eğitimde yeni bir model olan 5G'nin önemli olduğunu bildirerek, okullarında 5G eğitim sistemini uyguladıklarını vurguladı.

02.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:59Eğitim Uzmanı Mercan, 5G'nin önemini anlattı
Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan, eğitimde yeni bir model olan 5G'nin önemli olduğunu bildirerek, okullarında 5G eğitim sistemini uyguladıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mercan Koleji yönetim kurulu başkanı eğitim uzmanı Dr.Özcan Mercan 5G eğitim modelinin günümüz eğitim sistemindeki önemini dile getirdi.

Mercan, "Harvard psikoloji profesörü Howard Gardner, 1983 yılında Çoklu Zeka Kuramı kitabı ile IQ testleri ile ölçülen mantık, matematik zekasının aslında insan zihnini ölçmek için iyi bir araç olmadığı fikrini yaygınlaştırdı. Tüm dünyada yankı uyandıran ve dünyanın en iyi okullarında eğitime yeni bir yön veren çoklu zeka kuramı, 5G gelişim modelinin ilham kaynaklarından biri. Bu model, İskandinav Ülkeleri, Amerika ve Uzak Doğu gibi farklı kültürlerin başarısı kanıtlanmış eğitim yöntemlerini tek tek inceleyerek, ülkemizde bireylerin sahip olduğu zihin yapısı ve ihtiyaç duyulan niteliklere göre ele alınarak şekillendirildi." ifadelerini kullandı.

Klasik eğitim metoduyla yetişenlerin "Oğlum, kızım burayı iyi ezberle, bunların hepsi çıkacak sınavda" dendiğini hatırlatan Mercan,"5G eğitim modeli ile artık zihnimizi sadece sınavlarda kullanacakmışız gibi yerleşen o anlayış ortadan kalkıyor. Yerine insan zihnine bütünsel olarak yaklaşan yepyeni bir anlayış geliyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz, zihinsel gelişim sistemi sayesinde zihin egzersizleri programındaki 5 bölgeye hitap eden, görsel, işitsel, duygusal-motor işlemler, dikkat-hafıza ve sosyal-duygusal becerilerden oluşan bilişsel beceriler değerlendiriliyor ve öğrencinin eşsiz zihin işleyişleri kavranarak, daha hızlı ve etkin öğrenen öğrenciler yetiştiriliyor" şeklinde konuştu.

5G eğitim modelinin birinci amacının, bilgiyi hayatın içine katabilmek olduğuna işaret eden Mercan, "Herhangi bir okulun ya da sistemin izinden gitmek yerine ülkemizin zihin yapısı ve ihtiyaçları göz önünde tutularak, meydana getirici, kapsayıcı bir metodun işe yaraması kaçınılmaz olacaktır. 5G, akademik başarıdaki iddiasının yanına fiziksel gelişim, zihinsel gelişim, sosyal ve psikolojik gelişimi de eşit düzeyde önemseyip izleyerek; sorun çözebilen, öz güveni yüksek, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı, kendisiyle barışık, başkalarının iyiliğini de gözetebilen, teorik bilgileri özümseyip günlük yaşamına alışkanlık olarak dahil edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor" dedi.

Z kuşağı olarak tanımlanan günümüz nesli, teknoloji kullanım alışkanlıkları, eleştirel zekası, girişimci ruhuyla önceki kuşaklardan farklı özelliklere sahip olduklarını vurgulayan Mercan, "Yeni neslin ihtiyaç duyduğu eğitim, onları geleceğe hazırlayacak şekilde bütünsel bir yaklaşımı gerekli kılıyor. Tüm bunlardan yola çıkarak Türkiye'de 5G modelinin özelliklerini zihinsel, fiziksel, sosyal, psikolojik ve akademik olarak yorumladı. Dr.Özcan Mercan "Zihinsel Gelişim olarak 5G, öğrencilerin odaklanma, dikkat, karar verme, akıl yürütme, işitme ve görsel becerilerinin denetlenerek raporlanması ve öğrencilerin hayatlarına bireysel becerilerinin gelişimi doğrultusunda yön verilmesi amacı güder Fiziksel Gelişimde 5G eğitimi alan öğrencilerin fiziksel gelişim süreçleri, sağlıklı beslenme programları ve beden eğitimi dersleriyle desteklenir. Sosyal Gelişim mimarinin yanı sıra kulüp faaliyetleri ile rehberliğin planladığı sosyal etkinlik ve değerler eğitimi programları ile sosyal yönden aktif öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Psikolojik Gelişim 5G eğitim modelini uygulayan bir okulda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık departmanı eğitmenleri, her bir öğrencinin psikolojik gelişimini sistematik olarak takip eder ve aileyi gelişim süreci hakkında bilgilendirir. Akademik Gelişimin ise diğer dört sürece bağlı olduğunu söyleyen Mercan Mercan Kolejinde de uygulanan 5G eğitim modelinde akademik gelişimin başarısı, fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişim süreçlerinin sağlıklı olmasının bir sonucudur" diye konuştu. - MALATYA

Howard Gardner, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

29.02.2020 04:38:19