09 Ağustos 2018, 02:55

Eski İstanbul'un Sınırları Yeniden Çiziliyor

Eski İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yeni eylem planıyla İstanbul eski eşsiz sülietine yeniden kavuşuyor.

Hürriyette yer alan haber göre, kültür ve Turizm bakanlığı İstanbul'u korumak ve eski değerine tekrar kavuşturmak amacıyla İstanbul eylem planını açıkladı. İstanbul eylem planı dahilinde İstanbul eski İstanbul ve yeni İstanbul olarak birbirinden ayrılacak. Yeni İstanbul adıyla anılacak olan bölge İstanbul'un modern yüzünü temsil edecek.Yeni İstanbul'da ekonomi, sanat, spor ve turizmin merkezi olacak. Eski İstanbul'da ise İstanbul'un varolan tarihi silüeti korunacak. İstanbul, eski ve yeni olarak birbirinden ayrıldıktan sonra Eski İstanbul'un yapısını bozacak hiç bir yapılaşmaya izin verilmeyecek. Bugün camilerin ve tarihi yapıların arasında arz-ı endam eden tek tek uzun uzun görüntü kirliliğine neden olan yeni binaların inşasına izin verilmeyecek.

İstanbulluk Kavramı Geri Dönüyor 

Nerede o eski İstanbul nerede o eski İstanbullular diye yana yakıla özlediğimiz o eski istanbul ve eski İstanbullular eylem planı dahilinde yeniden inşaa edilecek. Eski İstanbulluların benimsediği nezaket, görgü, adab saygı bir müfredat haline getirilip okullarda öğrencilere ders olarak verilecek, böylece İstanbulluluk kavramı yeniden toplumda kendine bir yer edinecek. Eylem Planı dahilinde bugün kaybettiğimiz en güzel değerlerimizden biri olan mahallecilik kavramı da geri döndürülüyor. İstanbul'da çevresine örülen duvarlarla muhitten kendisini ayıran kapalı sitelerin yapımının önü alınacak. Çok katlı dikey yapılaşmaya izin verilmeyecek, bu değişikliler içinde hukuki ve idari alt yapı kısa sürede çözülecek.Eski İstanbul'da mahallecilik kavramı böylelikle döndürülmüş olacak.

İstanbul Kanunlarla Korunacak

Eylem Planı dahilinde İstanbul koruma kanunu çıkartılacak.Kanun dahilinde İstanbul'un tarihi mirasları, kültürel arşivi ve binlerce yıllık hafızası korunarak sonraki nesillere aktarılacak. İstanbul'un 39 ilçesindeki mobilite azaltılarak geleneksel yaşam biçimlerine bağlı ve kolay ulaşılır bir şehir haline getirilecek.

İstanbul Konseyi Kurulacak 

Yine Eylem planı dahilinde İstanbul da bir konsey kurulacak, konseyde İstanbul ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler ve sanatçılar yer alacak. İstanbul'da Doğu Roma ve Osmanlı medeniyetlerini yansıtacak birer müze kurulacak.

İstanbul Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikelerden Arındırılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, deprem tehlikesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Ulusal deprem çalışma stratejisine kültürel değerlerin korunması yönünde katkı sağlayacak. Depremin yanı sıra doğa kaynaklı diğer afetler ile teknolojik kazaların ve bu kazaların çevreye oluşturduğu riskler ve tehlikelere dikkat çekilerek sorunlara çözüm üretilecek. İklim değişikliğine bağlı sel, toprak kayması, deprem gibi doğal afetler sırasında tarihi yapıların ne kadar risk altında olduğu belirlendikten sonra acilen gerekli önlemler alınacak. İstanbul, Emlak
Kaynak: Projemlak