11.04.2017 13:32

Fetö, Görüşlerine Karşı Olduğu Gazetelerle Dirsek Temasında Bulundu

Fetö, Görüşlerine Karşı Olduğu Gazetelerle Dirsek Temasında Bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, örgüt medyasının, yıllardır so¨zde yayın politikalarına, ideoloji ve...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, örgüt medyasının, yıllardır so¨zde yayın politikalarına, ideoloji ve go¨ru¨s¸lerine kars¸ı oldugˆu Cumhuriyet, Radikal ve Aydınlık gazeteleri dahil olmak u¨zere digˆer medya kurulus¸larıyla dirsek temasına gec¸tigˆinin anlaşıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin ayrıntıları belli oldu.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin, 2013 yılından itibaren tamamen kontrolden çıkarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve anayasal kurumlarını ortadan kaldırmayı hedeflerken, medyasının da bu amaca ulas¸ılabilmesi için u¨zerine du¨s¸en vazifeyi fazlasıyla yerine getirdiği kaydedildi. Örgüt u¨yelerinin u¨lke gu¨venligˆinin en hayati kurumlarından Milli İstihbarat Teşkilatını (MI·T) hedef haline getirerek emellerine ulas¸maya c¸alıs¸tığı vurgulanan iddianamede, kamuoyunda "MI·T tırlarının durdurulması" hadisesi olarak bilinen operasyonla ilgili detaylar ve hakikatlerin, FETO¨/PDY'nin emelleri ugˆruna, u¨lke menfaatleri ve gu¨venligˆini nasıl tehdit ettigˆi ve hic¸e saydıgˆının delili olduğu aktarıldı.

FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in 25 Eylu¨l 2013'teki "din adına is¸lenen cinayetler" konulu konuşmasının, 27 Eylu¨l 2013'te Zaman gazetesi başta olmak u¨zere örgüt medyasında genis¸ yer bulduğu anlatılan iddianamede, bu temanın, ertesi gu¨n Samanyolu televizyonunda "S¸efkat Tepe" adlı dizide "I·slamofobi" olarak is¸lendiği, 30 Eylu¨l 2013'te Zaman gazetesinde u¨lkeyi terk eden örgüt üyesi Ekrem Dumanlı'nın "I·slamofobiyadan Cemaatfobyaya" bas¸lıklı ko¨s¸e yazısında bu du¨s¸u¨nceleri destekler mahiyette ifadeler kullandığı, "Fetullah Gu¨len gu¨zellemesi" denilebilecek bu yazıda o¨rgu¨t lideri ve cemaatinin propagandası yapıldığı kaydedildi.

Dirsek teması

Örgüt medyasının, yıllardır so¨zde yayın politikalarına, ideoloji ve go¨ru¨s¸lerine kars¸ı oldugˆu Cumhuriyet, Radikal ve Aydınlık gazeteleri dahil olmak u¨zere digˆer medya kurulus¸larıyla dirsek temasına gec¸tigˆinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, 7 Aralık 2013'te gerc¸ekles¸tirilecek kumpas ve komplolarla bas¸latılacak operasyonlara dair sinyallerin Can Du¨ndar'ın 3 Aralık 2013'te Cumhuriyet gazetesindeki ko¨s¸esinde sarf ettigˆi sözlerin dirsek temasını tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı vurgulandı.

İddianamede, "FETO¨/PDY'nin bundan sonra gerc¸ekles¸tirecegˆi yasa dıs¸ı operasyonlar dikkate alındıgˆında, bu ifadelerin tahmin ya da o¨ngo¨ru¨ s¸eklinde kabul edilmesinin imkansız oldugˆunu normal zekaya sahip bir insan rahatlıkla degˆerlendirebilir." değerlendirmesine yer verildi.

FETO¨/PDY u¨yelerinin, so¨zde Selam Tevhid-Kudu¨s Ordusu sorus¸turmaları kapsamında yaptığı usulsüzlüklerin basın tarafından gündeme getirilmesi üzerine Zaman gazetesinin harekete gec¸tiği belirtilen iddianamede, 25 S¸ubat 2014'te "Bu andıcın hesabı sorulsun", "Hoca Efendinin Avukatı Albayrak: Bunlar kara propaganda metodu", "Suc¸lanan Savcı C¸imen, bu s¸erefsizliktir" bas¸lıklı haberlerin ic¸eriklerinde, o¨rgu¨t liderinin so¨ylemlerini su¨tunlarına tas¸ıdığı, kamuoyunda Gu¨len ve o¨rgu¨tu¨ aleyhine ortaya c¸ıkan tepkileri hafifletmeyi amac¸ladığı ve iddiaları savunan bir mu¨dafi rolu¨ oynadığı anlatıldı.

17-2 5 Aralık darbe teşebbüsünde Zaman gazetesi

İddianamede, 2013 yılı Nisan ortalarından itibaren FETO¨/PDY'nin medyada go¨revli u¨yelerinin bilinc¸li ve sistemli s¸ekilde 17-25 Aralık 2013'te so¨zde "yolsuzluk" adı altında gu¨ndeme getirilecek iddiaların bir kısmını sosyal medyada s¸ifreli ve imalı bir bic¸imde is¸lemeye bas¸ladığı, Mehmet Baransu, Emre Uslu, "S¸efkat Tepe" adlı dizi, Abdu¨lhamit Bilici, Bu¨lent Korucu, Zaman Gazetesi Washington Temsilcisi Ali Aslan'dan verilen örneklerle anlatıldı.

Zaman gazetesinde ko¨s¸e ve haber yazarlarının da 17-25 Aralık sürecinde olaya müdahil olarak algı mu¨hendisligˆine katkıda bulunduğu iddianamede belirtildi.

FETÖ'nün yargı ve medya ayağı el ele

İddianamede, go¨revi ko¨tu¨ye kullandıgˆı ve usulsu¨z is¸lem yaptıgˆı gerekc¸esiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı ile go¨revden alınan FETO¨/PDY u¨yesi yargı mensuplarının da Zaman gazetesi aracılıgˆıyla kamuoyunu yanlıs¸ yo¨nlendirmeye ve toplumu kıs¸kırtmaya kalkıştığı, Zaman gazetesinin "Yolsuzluk Dosyasından El C¸ektirilen Savcı Akkas¸; Sorus¸turma Yapmam Engellendi" mans¸eti ve ic¸erigˆiyle bu konuda bir adım daha ileri gittiği kaydedildi.

FETO/PDY'nin kamudaki uzantılarının yavas¸ yavas¸ ortaya c¸ıkması u¨zerine bu o¨rgu¨tu¨ mu¨dafaa go¨revinin de Zaman gazetesine du¨s¸tüğü aktarılan iddianamede, 31 Aralık 2013'te "Paralel devlet kabul edilemez, varsa hu¨ku¨met delillerini ortaya koymalı" s¸eklindeki mans¸et ve ic¸erigˆinin bunun göstergesi olduğu, Zaman gazetesinin "Sorus¸turma yapmam engellendi" gibi mans¸etlerle algıya devam ettiği, FETO¨/PDY tarafından du¨zenlenen 17 Aralık darbe tes¸ebbu¨su¨nu¨n hemen arkasından 1 9 Aralık'ta Zaman gazetesinin o¨rgu¨te ac¸ık destek verdiği ifade edildi.

İddianamede, 17/25 Aralık so¨zde "yolsuzluk" operasyonlarında da hedeflerine ulas¸amayan FETO¨/PDY u¨yeleri ve medyasının daha o¨nce durdurmayı planladıkları MI·T tırları ic¸in zamanın uygun oldugˆunu ve harekete gec¸me vaktinin geldigˆini du¨s¸u¨ndükleri aktarıldı.

17-25 Aralık su¨recinden sonra polis tes¸kilatında FETO¨/PDY u¨yelerinin tasfiye edilmesi su¨reci bas¸layınca TSK, jandarma, istihbarat ve adalet tes¸kilatı ic¸erisindeki örgüt mensuplarının koordineli hareket ederek Tu¨rkiye Cumhuriyeti devleti ve hu¨ku¨metini uluslararası camia nezdinde zor durumda bırakmak amacıyla MI·T Müsteşarlığına kars¸ı kumpas giris¸iminde bulunduğu kaydedilen iddianamede, bu su¨rec¸te FETÖ/PDY medyasının etkin olarak kullanıldığı belirtildi.

İddianamede, MI·T tırlarına yo¨nelik operasyonda perde arkasında kalmayı tercih eden Zaman gazetesinin FETO¨/PDY'ye yo¨nelik operasyonların hız kazanmasıyla sahneye c¸ıktığı, 11 Nisan 2015'te Zaman gazetesinde tutuklanan komutanın, so¨zde "Mitc¸iler dedi ki; tırlar ac¸ılırsa du¨nya ayagˆa kalkar." bas¸lıklı haber yayınlandığı, haberde yer alan "...Binbas¸ı M.F. bir MI·T'c¸inin kendisine s¸unları so¨yledigˆini kaydetti: Bu tır agˆzına kadar silah dolu, egˆer ac¸ılırsa yarın hu¨ku¨met du¨s¸er, yer yerinden oynar..." s¸eklindeki ifadelerle kamuoyunun dikkatinin yeniden bu meseleye c¸ekilmek istediği, Cumhuriyet gazetesinin de 29 Mayıs ve 4 Haziran 2015'te MI·T tırlarına du¨zenlenmis¸ operasyonlara ilis¸kin go¨ru¨ntu¨leri yayınlandığı hatırlatıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Politika, Güncel