BİLANÇO

AKBANK
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.20635397
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK.20635420
1.1 Kasa0
1.2 Efektif Deposu0
1.3 T.C. Merkez Bankası0
1.4 Diğer0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.1273262
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ.1373035
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri5289
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri10480
2.1.1 Devlet Tahvili0
2.1.2 Hazine Bonosu0
2.1.3 Diğer0
2.2 Hisse Senetleri0
2.2 Hisse Senetleri2373
2.3 Diğer Menkul Değerler0
2.3 Diğer Menkul Değerler41718
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.4492814
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ.4839735
3.1 Bankalar0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar0
IV. PARA PİYASALARI1000328
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar1000328
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)35962238
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net)37018759
5.1 Hisse Senetleri33561049
5.2 Diğer Menkul Değerler2390032
5.2 Diğer Menkul Değerler3446389
VI. KREDİLER110771755
VI. KREDİLER118369230
6.1 Kısa Vadeli110771755
6.1 Kısa Vadeli118369230
6.2 Orta ve Uzun Vadeli0
6.3 Takipteki Krediler1796317
6.4 Özel Karşılıklar (-)1796317
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)10478919
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net)10483596
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri10483596
8.1.1 Devlet Tahvili0
8.1.2 Hazine Bonosu0
8.1.3 Diğer0
8.2 Diğer Menkul Değerler0
IX. İŞTİRAKLER (Net)3923
9.1 Mali İştirakler0
9.2 Mali Olmayan İştirakler3923
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)938624
10.1 Mali Ortaklıklar0
10.1 Mali Ortaklıklar938624
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net)0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net)3297740
12.1 Finansal Kiralama Alacakları0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları3840254
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - )542514
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES.0
15.1 Kredilerin0
15.2 Menkul Değerlerin0
15.3 Diğer0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)830627
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)834138
16.1 Defter Değeri0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - )0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)171952
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)173513
17.1 Şerefiye0
17.2 Diğer171952
17.2 Diğer173513
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - )0
XVIII. DİĞER AKTİFLER1219820
XVIII. DİĞER AKTİFLER1408882
AKTİF TOPLAMI188546901
AKTİF TOPLAMI200235718
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))102896068
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında))110129606
1.1 Bankalararası Mevduat3994239
1.1 Bankalararası Mevduat4299352
1.2 Tasarruf Mevduatı0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları0
II. PARA PİYASALARI27494281
II. PARA PİYASALARI28150566
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar0
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar6002
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar27494281
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar28144564
III. ALINAN KREDİLER18180577
III. ALINAN KREDİLER19997116
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri0
3.2 Alınan Diğer Krediler0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)9018493
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)9749794
4.1 Bonolar2062878
4.1 Bonolar2062888
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0
4.3 Tahviller6955605
4.3 Tahviller7686916
V. FONLAR0
VI. MUHTELİF BORÇLAR3202171
VI. MUHTELİF BORÇLAR3446540
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR2007847
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR2124372
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)84827
10.1 Finansal Kiralama Borçları0
10.1 Finansal Kiralama Borçları108139
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )23312
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI0
11.1 Mevduatın0
11.2 Alınan Kredilerin0
11.3 Repo İşlemlerinin0
11.4 Diğer0
XII. KARŞILIKLAR2328182
XII. KARŞILIKLAR2345692
12.1 Genel Karşılıklar1770457
12.1 Genel Karşılıklar1771224
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı111930
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı114726
12.3 Vergi Karşılığı0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0
12.5 Diğer Karşılıklar445028
12.5 Diğer Karşılıklar460509
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER0
XIV. AZINLIK HAKLARI0
XV. ÖZKAYNAKLAR21708202
XV. ÖZKAYNAKLAR22537499
15.1 Ödenmiş Sermaye4000000
15.2 Sermaye Yedekleri1712159
15.2 Sermaye Yedekleri1881589
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri1700000
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu-1174448
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu-1169070
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu47106
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri1405892
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla0
15.3 Kâr Yedekleri15175150
15.3 Kâr Yedekleri15863545
15.3.1 Yasal Yedekler1245067
15.3.1 Yasal Yedekler1290421
15.3.2 Statü Yedekleri0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler13823484
15.3.3 Olağanüstü Yedekler14115843
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri106599
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri457281
15.4 Kâr veya Zarar651463
15.4 Kâr veya Zarar961701
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları0
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları300742
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı651463
PASİF TOPLAMI0
PASİF TOPLAMI188546901
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))660959
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında))3367308
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları)2396110
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler94
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden200235718
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden3510907
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler2459169
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler)0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler)1873
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)3517
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler)8466
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler)957647
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden129
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden779518
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden10311
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden178000
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)8161
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri)967932
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka2014
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka1695468
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)787918
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları)1227289
2.1.1 Bankalar Mevduatına0
2.1.1 Bankalar Mevduatına178000
2.1.2 Tasarruf Mevduatına0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına8723
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına1774324
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına1260098
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları)252415
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları)76561
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara270036
2.3.4 Diğer Kuruluşlara0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara97506
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları)130601
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri)8602
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal1671840
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ509954
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar140735
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar590660
4.1.1 Nakdi Kredilerden0
4.1.1 Nakdi Kredilerden5949
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden38249
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden1736583
4.1.3 Diğer524470
4.1.3 Diğer552411
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar80706
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar605752
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen98
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen38298
4.2.3 Diğer80608
4.2.3 Diğer567454
V. TEMETTÜ GELİRLERİ27402
V. TEMETTÜ GELİRLERİ81282
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden646
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR-233665
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR80636
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)-26913
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)1231
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net)538689
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR)0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ-230701
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ196507
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)-27176
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)2172038
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)485157
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)532051
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)863109
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)195300
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)823772
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR)2226883
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI)492885
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)823772
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)884688
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)172309
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)849310
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI)0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR)0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar849310
18.1.1 Olağanüstü Gelirler0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler188350
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-)0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI651463
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz

Bist Endekleri, haberler, kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Markası Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli resmş gazete'de yayınlanan teliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı ; "Burada Yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle isadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."