BİLANÇO

SEKERBANK
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3502881
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3572518
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10342
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 28887
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 0
3.1 Bankalar 188727
3.1 Bankalar 523773
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1286961
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1289858
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 0
5.1 Hisse Senetleri 0
5.2 Diğer Menkul Değerler 0
VI. KREDİLER 21895803
VI. KREDİLER 23278282
6.1 Kısa Vadeli 22154038
6.1 Kısa Vadeli 22678055
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 0
6.4 Özel Karşılıklar (-) 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 414
IX. İŞTİRAKLER (Net) 4236
9.1 Mali İştirakler 0
9.2 Mali Olmayan İştirakler 0
9.2 Mali Olmayan İştirakler 414
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 607741
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 776007
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.1 Mali Ortaklıklar 172541
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 603466
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 607741
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 303403
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 399025
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 84034
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 85409
17.1 Şerefiye 0
17.2 Diğer 84034
17.2 Diğer 85409
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 625302
XVIII. DİĞER AKTİFLER 634499
AKTİF TOPLAMI 32581294
AKTİF TOPLAMI 34420138
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 21376081
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 21525226
1.1 Bankalararası Mevduat 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 2582189
II. PARA PİYASALARI 2673467
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
III. ALINAN KREDİLER 3129020
III. ALINAN KREDİLER 4289812
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 976003
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1344768
4.1 Bonolar 274341
4.1 Bonolar 626055
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 701662
4.3 Tahviller 0
4.3 Tahviller 17051
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 0
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 432891
XII. KARŞILIKLAR 452471
12.1 Genel Karşılıklar 0
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 88671
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 94762
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 34422
12.5 Diğer Karşılıklar 357709
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 841598
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 2355966
XV. ÖZKAYNAKLAR 2404786
15.1 Ödenmiş Sermaye 1158000
15.2 Sermaye Yedekleri -174718
15.2 Sermaye Yedekleri -163781
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1278
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1834
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 0
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -175996
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -165615
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 1736546
15.3 Kâr Yedekleri 1762435
15.3.1 Yasal Yedekler 285989
15.3.1 Yasal Yedekler 300508
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1364154
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1375598
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 86329
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 86403
15.4 Kâr veya Zarar -405778
15.4 Kâr veya Zarar -44799
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -517356
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -477131
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 71353
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 32581294
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 69366
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1788497
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 1544758
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 36376
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 34420138
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1883719
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 1599138
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 18741
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 5405
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 1895
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 4342
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 11696
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 17552
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 43502
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 653
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 177154
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1052193
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -792068
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 0
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 8995
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -1129315
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -796356
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -74002
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -49538
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara -77115
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara -87953
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -115098
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -21487
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 736304
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 171405
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -14111
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 211219
4.1.1 Nakdi Kredilerden -26781
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 37265
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 754404
4.1.3 Diğer 17748
4.1.3 Diğer 173954
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -39814
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 223624
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 37286
4.2.3 Diğer -39814
4.2.3 Diğer 186338
V. TEMETTÜ GELİRLERİ -46144
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 2716
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -524
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -114304
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -4562
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 123
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 219
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -492274
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -81735
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 37382
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 0
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3218
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -534311
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -287796
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 41379
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 81363
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -305345
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 81363
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -1001
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 79932
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 79932
18.1.1 Olağanüstü Gelirler -9223
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 71353
Döviz Çevirici
TL
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Altın Çevirici
Altın Türü Seçiniz

Bist Endekleri, haberler, kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Markası Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli resmş gazete'de yayınlanan teliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı ; "Burada Yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle isadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."