30.01.2014 17:30

Flow Coaching International Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu

Flow Coaching International Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu

Bugüne kadar Vancouver ve Türkiye'de pek çok mezun veren Flow Coaching International, Ocak 2014 itibariyle ICF'ten aldığı ACTP akreditasyonu ile koç adaylarına bir altın bilezik daha sunuyor.

Bugüne kadar Vancouver ve Türkiye'de pek çok mezun veren Flow Coaching International, Ocak 2014 itibariyle ICF'ten aldığı ACTP akreditasyonu ile koç adaylarına bir altın bilezik daha sunuyor. Flow Koçluk Modeli, günümüzün iş yaşamı ve özel yaşamında tatmin ve verimlilik ile sürekli gelişimi yakalamakla ilgilenen bilim adamı Mihaly Csikszentmihalyi tarafından geliştirilmiş Flow modeli prensip ve ilkelerine dayanıyor. Bu anlamda diğer gelenekçi yaklaşımlardan ayrılan Flow Koçluk Modeli, çağımız insanının ve günümüz iş yaşamının zorlu koşullarının gelişim ihtiyaçlarını temel alarak, geliştirilmiş en son teknolojiye sahip özgün bir koçluk yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

Performansı akışkanlaştırmak üzere kişinin potansiyelini ortaya çıkaran ve geliştiren Flow Coaching International Koçluk Modeli, iş yaşamında ve kişisel yaşamda pozitif değişimi fasilite etmek ve tasarlamak amaçlı farkındalık, algı, anlayış, motivasyon ve becerilerin gelişimini sağlıyor. Flow Modelinin yanı sıra, iş ve özel yaşamda kişiyi çoklu boyutlarda kapsayacak yaratıcı terapi teknikleri; beyin bilimindeki son gelişmeler ve sürdürülebilir stratejiler planlama metodlarını esas alan Flow Koçluk Modeli, bağlılık ve memnuniyetin temelinde yatan anlam kavramını vurgularken; sürdürülebilirliği sağlamak için kişide var olan çoklu tabakaların ele alınmasını hedefliyor.

Mihaly Csikszentmihalyi tarafından 25 yıllık bir araştırma sonucunda geliştirilen Flow modelinin kendisi için ayrıştırıcı bir faktör olduğunu belirten Program Direktörü ve Sanat Terapisti Talyaa Vardar, Flow Koçluk Modeli'nin; duygu, akıl, beden, sezgi, politika ve kültürel alanlara kişiyi dahil ettiğini belirtiyor ve şöyle diyor: "Flow Coaching International Koçluk Modeli, beyin ve yaratıcılık ilişkisini sentezleyerek yaratıcı terapileri koçluk süreçlerine dahil ediyor ve bilimsel bir yaklaşımla kişideki işlevsel olmayan inanç sistemlerinin değişimini sağlıyor."

Flow Coaching International Koçluk Modeli'ni oluşturan 5 Modülün içeriği ise şöyle:


• M1 Farkındalık Modülü: Koçluğun temellerine giriş; vizyon, kişisel farkındalık ve koç duruşunun yanı sıra, temel koçluk yetkinliklerinin kazandırılmasını hedeflemekte ve katılımcıyı bu yönde desteklemektedir.


• M2 Motivasyon Modülü: Motivasyon hakkında derin bir kavrayış ve bilinç geliştirmeye odaklanan bu modülde, katılımcının kendisini ve başkalarını nasıl motive edebileceği konusunda yoğunlaşılıyor.


• M3 Yaratıcı Planlama Modülü: Koç artık daha ileri seviyede koçluğa adım atar ve programın bitiminde, pozitif değişimi desteklerken kendi yaratıcı potansiyelinden yola çıkarak başkalarının yaratıcı algı, düşünce ve becerilerini nasıl aktive edeceğinin yüksek farkındalığını edinmiştir.


• M4 Başarı Modülü: Katılımcılar vadeli hedeflerde kişiyi başarılı bir sona yönlendirecek yaklaşım ve metodolojilerin yanı sıra, Flow modelinde de derinleşirler.


• M5 Sürdürülebilirlik Modülü: Sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşırken, koçluğa giden yolda çağımızın gerçek anlamda insanları zorlayan iki konusu: 'Odaklanmak ve Dayanıklılık (resilince)' problemlerinin üzerine gidiliyor.


Usta Koçluk Yolu: Praktikum ve Süpervizyon Modülü

Profesyonel koçların koçluk eğitimi boyunca edindikleri bilgi, araç ve tekniklerde derinleşmelerini amaçlayan Praktikum ve Süpervizyon Modülü, kişiye koçluk tarzını buldurmayı hedefleyen ustalık modülüdür. Uluslararası ICF akreditasyonuna götüren bu modül; katılımcıları, ihtiyaçları olan başarı ve özgüveni hissetmelerini sağlayarak destekliyor.
14-15-16 Mart tarihlerinde ilk modülü başlayacak olan program; üst-orta düzey yöneticilerin yanı sıra, hayatına yeni bir yön vermek isteyen, kişisel gelişime meraklı olan ve Koçluğa ilgi duyanlar ile bunu bir mesleğe dönüştürmek isteyen katılımcıları bekliyor.

Talyaa Vardar, MA, PCC Kimdir?

Talyaa Vardar, merkezi Vancouver'da bulunan uluslararası Flow Coaching International ve FLOW Leadership Institute'ün kurucu ortağı ve merkez fakülte üyesi, Koç Üniversitesi Executive MBA Programları fakülte üyesi ve ISTUD Business School'un (İtalya) uluslararası fakülte üyesidir. ODTÜ Kamu Yönetimi'nin ardından Gestalt Metodolojileri eğitiminin yanı sıra, Psikopatoloji, Gelişim Psikolojisi programlarını tamamlamış, ardından İsviçre'de Sanat Terapisi üzerine master yapmıştır. Eş zamanlı olarak, Tibet'li bir ustadan biyoenerji terapileri öğrenmek üzere 3 yıl özel öğrencisi olmuş ve şifa üzerine yoğunlaşmıştır. Kaliforniya'da beyin ve yaratıcılık üzerine araştırmalar yapan bir enstitüde bir süre kaldıktan sonra, Vancouver Sanat Terapisi Enstitüsü'ne bağlı olarak Sanat Terapisti olarak çalışmıştır. Bu sırada, Vancouver'da Koçluk eğitimini tamamlayarak profesyonel koç olmuştur. Şimdiye dek 3000 saatin üzerinde terapi, 2500 saatin üzerinde koçluk ve kendi bütünsel sentezleriyle dönüştürücü çalışmalar yapmış olan Talyaa, kendisini 'hayat boyu öğrenen' olarak tanımlamaktadır. Talyaa Vardar, ICF Uluslararası Koçluk Federasyonu PCC akreditasyonuna sahiptir.
Kaynak: KurumsalHaber.com
Mihaly Csikszentmihalyi, Türkiye, Vancouver, Basın Bültenleri