12.03.2014 18:00

Flow Coaching Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu

Flow Coaching Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu

Tüm dünyada olay yaratmış "Flow Modeline" dayanan Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu Nedir?

Tüm dünyada olay yaratmış "Flow Modeline" dayanan Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu Nedir? Diğer Koçluk Programlarından ayrışan özellikleri nelerdir? Kimleri Hedeflemektedir? Tüm bu soruların cevaplarını Flow Kurucu ortağı ve sanat terapisti Talyaa Vardar ile konuştuk?

Öncelikle bize kısaca FLOW Coaching hakkında bilgi verebilir misiniz?

2009 yılında VancouverKanada'da kurulmuş olan Flow Coaching İnternational®, ICF ACTP (Yetkilendirilmiş Koç Eğitim Programı) akreditasyonuna sahip uluslararası bir koçluk okulu olarak Türkiye'de de faaliyet göstermeye başladı. Bugüne kadar Kanada ve Türkiye'den mezunlar veren Flow Coaching International'ın®, tüm dünyada olay yaratmış "Flow Modeline" dayanan Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu, iş ve özel yaşamda bireysel mutluluk ve maksimum verim ile sürdürülebilir gelişimi hedefliyor. Bu anlamda da geleneksel yaklaşımlardan farklılaşarak geliştirilmiş en son teknolojiye sahip, yeni nesil akredite 'Koçluk Programı' olma özelliğini taşıyor.


11 Nisan 2014'te İstanbul'da "Flow Modeli"ne dayanan "Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu"nu gerçekleştirmeye hazırlanıyorsunuz. Bu program geleneksel yaklaşımlardan hangi yönleri ile farklılık gösteriyor? Flow Koçluk Modeli, günümüzün iş ve özel yaşam koşullarında tatmin, akış ve verimliliğin yanı sıra, sürekli gelişimi yakalamak üzere çalışan bilim adamı Mihaly Csikszentmihalyi tarafından geliştirilmiş Flow modeli prensip ve ilkelerine dayanıyor. Bu anlamda, diğer gelenekçi yaklaşımlardan ayrılan Flow Koçluk Modeli, çağımız insanının ve günümüz iş yaşamının zorlu koşullarının gelişim ihtiyaçlarını temel alabilmiş, en son teknolojiye sahip özgün bir koçluk yaklaşımı olma özelliğini taşıyor. Pek çok kurumun 'Çalışan Bağlılığı ve Etkileşim (Engagement)' üzerine kafa yorduğu şu günlerde, Flow Koçluk Modeli, yetkinlik ve tatmin düzeyini optimal seviyeye çekebilmenin yollarını paylaşıyor.

Neden FLOW modeli?

Chicago Üniversitesi Psikoloji Bölümü kurucusu Macar asıllı Mihaly Csikszentmihalyi, 25 yılı aşkın süredir 'Yaşamaya Değer Bir Hayatın Nasıl Mümkün Olduğunu' araştırmaktadır. Mihaly, kişilerin yapmaktan mutlu oldukları işlerle uğraşırken akışta olduklarını ve o esnada fiziksel varlıklarından kopup, zamandan ve mekandan bağımsız olarak hareket ederek bilince giren bilgiyi denetlediklerini ve bu sayede yaşam kalitelerinin yükselerek mutluluğa ulaşıldığını ortaya koyuyor. Ancak Mihaly burada 'Yetkinlik' ve 'İşin Zorluk' derecesi arasındaki orantıya dikkat çekiyor. Bu iki oran optimum düzeydeyse 'akış' yani yaratıcılık ve tatmin sağlanıyor. Ancak artı ya da ekside olduğu durumlarda kaygı, stres, can sıkıntısı ya da tatminsizlik oluşuyor.

Flow Koçluk Modeli; duygu, akıl, beden, sezgi, politik ve kültürel alanları koçluk sürecine dahil eder ve insana bütüncül yaklaşır. Beyin ve yaratıcılık bağını önemseyerek, yaratıcı terapi metot ve tekniklerini koçluk sürecine adapte etmiştir. Bilimsel bir titizlikle, kişideki işlevsel olmayan inanç sistemlerinin değişimini sağlar.

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde koçlara yöneltilen birincil eleştiri, koçların kendi meselelerini çözme becerileriyle ilgili. Biz, bu konuya önem veriyoruz ve önce terziye kendi söküğünü görmeyi, sonra da dikmeyi öğretiyoruz.


Günümüz insanı pek çok kanaldan zorlanıyor ve artık neredeyse her gün hepimiz birer kahramanız. Odaklanmak, sürdürülebilir bir tatmin, anlamlı başarılara imza atmak, katkıyı ve manayı yaşamak... Bugünün insanının en çok eksikliğini hissettiği konular. Gerçekte ise bunlara sahip olmak hayal değil. Kişileri zorlayan bu konuların kurumlara da yansımaları var, bu nedenle kurumlar çalışanlarıyla farklı etkileşim yollarını deniyor ve bağlılığı sağlamanın yollarını araştırıyor. İşte Flow Koçluk®; baz aldığı bilimsel model, uluslararası araştırma bulguları ve yaklaşımların yanı sıra felsefesi itibariyle de günümüz insanının güncel sorunlarını adreslerken, elbette bir yandan da potansiyeli bütünsel olarak geliştiren yöntemler sunmaktadır. Flow Koçları, önce kendisini, sonra da bütünsel bir algıyla insanı anlar. Bunu başarabilmiş olmak, okul olarak bizim yüz akımızdır.

Programın içeriğinden kısaca söz eder misiniz? Katılımcılarınızı neler bekliyor?

Program Beş Modül'den oluşuyor:

M1 Farkındalık Modülü: Koçluğun temellerine giriş; vizyon, kişisel farkındalık ve koç duruşunun yanı sıra, temel koçluk yetkinliklerinin kazandırılmasını hedeflemekte ve katılımcıyı bu yönde desteklemektedir.


M2 Motivasyon Modülü: Motivasyon hakkında derin bir kavrayış ve bilinç geliştirmeye odaklanan bu modülde, katılımcının kendisini ve başkalarını nasıl motive edebileceği konusunda yoğunlaşılıyor.


M3 Yaratıcı Planlama Modülü: Koç artık daha ileri seviyede koçluğa adım atar ve programın bitiminde, pozitif değişimi desteklerken kendi yaratıcı potansiyelinden yola çıkarak başkalarının yaratıcı algı, düşünce ve becerilerini nasıl aktive edeceğinin yüksek farkındalığını edinmiştir.


M4 Başarı Modülü: Katılımcılar vadeli hedeflerde kişiyi başarılı bir sona yönlendirecek yaklaşım ve metodolojilerin yanı sıra, Flow modelinde de derinleşirler.


M5 Sürdürülebilirlik Modülü: Sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşırken, koçluğa giden yolda çağımızın gerçek anlamda insanları zorlayan iki konusu: 'Odaklanmak ve Dayanıklılık (resilince)' problemlerinin üzerine gidiliyor.

Usta Koçluk Yolu: Praktikum ve Süpervizyon Modülü

Beş modülü başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, belirli kriterleri yerine getirmeleri sonucunda, Profesyonel Uluslararası Flow Koçu (PFCI) olmaya hak kazanırlar. Bu aşamadan sonra, opsiyonel olarak ICF Akreditasyonuna doğru ilerlemek isteyenler için "Usta Koçluk Yolu: Praktikum ve Süpervizyon Modülü" profesyonellik çıtasını en yükseğe taşıyor. Bu modül, profesyonel koçların, koçluk eğitimleri boyunca edindikleri bilgi, araç ve tekniklerde derinleşmelerini amaçlayan ve pratiğe yoğunlaşan ustalık modülüdür. Uluslararası akreditasyona götüren bu modülde koçlar, deneyimli mentor koçlarımız ve süpervizörlerimizin yakın ilgisiyle, kendilerini başarıya götüren özgüven ve desteği bulurlar.

Programda kimleri hedefliyorsunuz? Program, katılımcıların kurumsal ve özel hayatlarında hangi faydaları yaratacak?

11-12-13 Nisan tarihlerinde ilk modülü başlayacak olan program; üst-orta düzey yöneticilerin yanı sıra, İnsan Kaynakları profesyonelleri ile hayatına yeni bir yön vermek isteyen, kişisel gelişime meraklı olan ve Koçluğa ilgi duyanlar ile bunu bir mesleğe dönüştürmek isteyen katılımcıları bekliyor. ve katılımcıları, Profesyonel Uluslararası Flow Koçluk (PFCI) sertifikasyonunun yanı sıra, ICF PCC akreditasyonuna götürüyor.

Flow Koçluk Modelinin temelinde, iş ve özel yaşamda akışı ve tatmini keşfetmek var. Bugün kurumların çalışan stratejilerinde en fazla vurgulanan bu iki kavrama Flow, bilimsel yöntemlerle yaklaşır.

FLOW Coaching International ® Koçluk Modeli;

• Anlamlı ve akışa kapı aralayan bir hayat kurgusu,


• Etkin ve verimlilik amaçlı hedefler tasarımı,


• Bu hedeflere koşacak sürdürülebilir içsel ve dışsal heves enerjisi,


• Mevcut gerçeklik ve koşulların bütünsel analizi,


• Problemlerin çözümü için yaratıcı kapasitenin geliştirilmesi,


• Bakış açısı ve algının alternatifli düşünülmesi,


• İş yaşamında ve özel hayatta etkin ilişki yönetimi,


• İş yaşamında akışı sağlayacak performans yönetimi,


• Verimli bir eylem planı,


• Başarılı sonuçlar,


• Kendini ve varlığını etkin bir şekilde ifade edebilmeyi,


• Kişisel etkiyi güçlendirmeyi,


• Hayat zengindir felsefesine geçişi…

Elde etmek üzere katılımcıyı donatır, geliştirir ve mezun eder.

Tüm bunların dışında eklemek istediğiniz noktalar var mı? FLOW Coaching International ® Türkiye temsilcisi TALYAA VARDAR, MA, PCC kimdir?

Talyaa Vardar, merkezi Vancouver'da bulunan uluslararası Flow Coaching International ve Flow Leadership Institute'ün kurucu ortağı ve merkez fakülte üyesi, Koç Üniversitesi Executive MBA Programları fakülte üyesi ve ISTUD Business School'un (İtalya) uluslar arası fakülte üyesidir. ODTÜ Kamu Yönetimi'nin ardından Gestalt Metodolojileri eğitiminin yanı sıra, Psikopatoloji, Gelişim Psikolojisi programlarını tamamlamış, ardından İsviçre'de Sanat Terapisi üzerine master yapmıştır.

Eş zamanlı olarak, Tibet'li bir ustadan biyoenerji terapileri öğrenmek üzere 3 yıl özel öğrencisi olmuş ve şifa üzerine yoğunlaşmıştır. Kaliforniya'da beyin ve yaratıcılık üzerine araştırmalar yapan bir enstitüde bir süre kaldıktan sonra, Vancouver Sanat Terapisi Enstitüsü'ne bağlı olarak Sanat Terapistliği yapmıştır. Bu sırada, Vancouver'da Koçluk eğitimini tamamlayarak profesyonel koç olmuştur. Şimdiye dek 3000 saatin üzerinde terapi, 2500 saatin üzerinde koçluk ve kendi bütünsel sentezleriyle dönüştürücü çalışmalar yapmış olan Talyaa, kendisini 'hayat boyu öğrenen' olarak tanımlamaktadır. Talyaa Vardar, ICF Uluslararası Koçluk Federasyonu PCC akreditasyonuna sahiptir.
Kaynak: KurumsalHaber.com
Basın Bültenleri

Son Dakika Haberleri