Miraç Kandili Nedir? Bu Gecede Neler Yapılabilir?

25 Mayıs 2014 Pazar
1

Bu gece, Hz. Muhammed'in bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakkın yüksek huzurana kabulü anlamına gelen Miraç Gecesidir. İşte Miraç gecesi yapılması gerekenler...

2

Müslümanlar tarafından özellikle Miraç gecesinin kutlanması gerektiğni belirten İlahiyatçılar, bu geceyi değerlendirmek adına Kur'ân-ı Kerim okunmasını, Peygamber Efendimiz'e salât ü selâmlar getirilmesini, varsa kaza namazı yoksa nafile namazlar kılınabileceğini tavsiye ediyor.

3

Geçmişin muhasebesinin yapılması gerektiğini belirten İlahiyatçılar, bu mübarek gün ve gecede günahlardan da samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmesini tavsiye ediyor.

4

Miraç gecesi neler olmuştur? İsrâ' ve Miraç, mu'cizesi Kur'ân ve sahih olan Hadîs-i Şerîfler'de sabittir. Mi'râc'tan kasıt, Allâh'ın Rasûlü'nün ulvi âlemdeki ilginç olan şeyleri görmekle şereflendirilmesi ve derecesinin yükseltilmesidir.

5

Efendimiz, bu geceyi "Ben Miraç'tan daha güzel bir şey görmüş değilim." diye tarif ediyor. İlahiyatçılar, bu gecenin namazla taçlandırılması gerektiğini söylüyor.

6

Miraç Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nin ilk ayetinde şöyle anlatılıyor: "Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan, zamandan ve mekandan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir."

7

İşte Miraç'ın manevi hediyeler...

8

1) Beş vakit farz namaz. İhsan şuuruyla kılınan namazlar, ümmetin miracıdır.

9

2) "Âmenerrasûlü" diye bilinen âyetler. Bakara Sûresi'nin 285 ve 286. ayetleri.

10

3) İsra Suresi'nin 22-39. ayetlerinde bahsedilen 12 İslâm prensibi.

11

4) Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının affedileceği ve Cennet'e girecekleri müjdesi.

12

5) İyi amele niyetlenen kişiye -onu yapamasa bile- bir sevap; eğer yaparsa on sevap yazılacağı, fakat kötü amele niyetlenen kişiye -onu yapmadığı müddetçe- hiçbir günahın yazılmayacağı; ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesi.

13

Yeni Medya Elektronik A.Ş