Gap Gerçekleştirildiğinde Güneydoğu İhya Olacak

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (Gap) Hedeflendiği Gibi Bitirilmesi, Bölgeyi ve Ülkeyi Her Alanda Bir Adım İleriye Taşıyacak.

27.06.2008 10:52 | Son Güncelleme: 27.06.2008 10:52Gap Gerçekleştirildiğinde Güneydoğu İhya Olacak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanların gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) hedeflendiği gibi bitirilmesi, bölgeyi ve ülkeyi her alanda bir adım ileriye taşıyacak.

Diyarbakır'da 12 milyar dolarlık "GAP Eylem Planı" ve yeni kalkınma hamlesini açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölgenin refaha kavuşacağını söylemişti. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan GAP'ta yüzde 54'lük bir nakdi gerçekleşme sağlandı. 2012 yılında bitirilmesi planlanan proje sadece Güneydoğu'yu değil, Türkiye'yi ihya edecek rakamlara ulaşacak. Temel hedefi Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmek olan GAP, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldıracak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine de katkıda bulunacak.

Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı 12 milyar dolarlık harcamayla 2012 yılında bitirilmesi hedeflenen GAP, bölge ekonomisine ve insanlara önemli katkılar sağlayacak. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Başbakan'ın programı açıklamadan önceki Son Durum Raporu'na göre, projenin 2012 yılında bitmesi halinde yaşanacak gelişmeler şöyle olacak:

"Nüfus 8.6 milyona çıkacak, kişi başına gelir 3 bin 563 dolar olacak. Tarım, sanayi ve diğer hizmetlerde istihdam edilen nüfus 3 milyon 305 bin 100 kişi olacak. 1 milyon 505 bin 300 hektar alanda sulu tarım yapılacak. Bitkisel üretimde pamuk üretimi 2 milyon 36 bin tona, buğday üretimi 2 milyon 377 bin tona, mısır üretimi 1 milyon 31 bin tona, arpa üretimi 1 milyon 90 bin tona, yem bitkileri 341 bin tona ve soya üretimi ise 76 bin tona çıkacak. Süt üretiminin yılda 1 milyon 217 bin tona çıkacağı bölgede su ürünleri üretimi de 34 bin 365 ton olacak. Sanayi alt yapısı hızla gelişecek olan bölgede ilköğretimde okullaşma oranı yüzde 100, okul öncesi eğitim yüzde 9.8'e çıkacak. Sağlık sektöründe ise bebek ölüm hızı aşağı inecek ve hasta yatağı başına düşen nüfus 355 olacak." (FÖ-OÇ-RA-Y)


Kaynak: İHA

28.02.2020 13:00:07