Hacı Bayram'daki Çilehane Kapılarını Cemaate Açacak (1)

AYNUR EKİZ - Hacı Bayram Camisi Başimamı Ahmet Karalı, Hacı Bayram Veli ve öğrencilerinin Allah ile baş başa kalmak adına 40 gün geçirdiği çilehanenin kapısını, ramazanın 16 ve 20'nci günleri arasında cemaate açacaklarını söyledi.

02.06.2017 13:43
SEFA ŞAHİN - AYNUR EKİZ - Hacı Bayram Camisi Başimamı Ahmet Karalı, Hacı Bayram Veli ve öğrencilerinin Allah ile baş başa kalmak adına 40 gün geçirdiği çilehanenin kapısını, ramazanın 16 ve 20'nci günleri arasında cemaate açacaklarını söyledi.

Karalı, caminin alt kısmında bulunan ve Hacı Bayram Veli'nin talebelerini yetiştirdiği çilehanenin kapılarını Anadolu Ajansı için açtı. Karalı çilehaneyi "Tefekkür etme, düşünme ve bunun yanında eşrefi mahlukat olan insanın bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek işlemiş olduğu kusurları, kabahatleri ve günahlarından dolayı Cenabıhak'tan af ve mağfiret dilediği ve belli bir süre kalınan yer." diye tanımladı.

Çilehane kültürünün, Hazreti Muhammed'in Allah ile baş başa kalmak için sığındığı Hira Mağarası'na kadar dayandığını ifade eden Karalı, "Orası çok küçük, iki insanın çok zor sığacağı bir yer ve orada Cenabıhak ile baş başa kalarak tefekkür ediyordu. Dolayısıyla çilehane kültürünün tarihçesi Hira Mağarası'na dayanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Karalı, 14'üncü yüzyılda Ankara Savaşı'nın ardından duraklama dönemine giren Osmanlı devletinin tekrar ayağa kaldırılmasında Hacı Bayram Veli'nin çilehanesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin çok önemli öğrencileri var ama en önemli öğrencisi Akşemseddin Hazretleri'dir. Akşemseddin Hazretleri İstanbul'u fetheden Sultan Fatih'in hocasıdır ve burada yetişmiştir. Diğer bir önemli öğrencisi ise damadı da olan Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'dir. O da bizim tasavvuf kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Bir diğeri de Bıçakçı Ömer Efendi'dir. Bu gibi birçok şahsiyet, Hazret'in riyasetinde burada yetişmiştir." diye konuştu.

Çilehane altı bölümden oluşuyor

Çilehanenin altı bölümden oluştuğunu belirten Karalı, girişteki ilk kısmın Hacı Bayram Veli'nin öğrencilerini kabul ettiği bölüm olduğunu söyledi.

Girişin hemen sağında kalan odanın dinlenme ve abdest alma bölümü olarak kullanıldığını aktaran Karalı, şu bilgileri verdi:

"İleriye doğru dört küçük oda var. Bu odalardan en sonuncusu Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne ait. Birinci oda Akşemseddin, ikinci oda Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'ne; üçüncü oda ise Bıçakçı Ömer Efendi'ye aittir. Çilehaneye giriş kapısıyla en son kapı dünya hayatını temsil ediyor. Tasavvufta bunu biz böyle yorumluyoruz. Yani bir kapıdan giriyorsunuz, dünyaya adımınızı atıyorsunuz, birkaç adım sonra diğer kapıdan ahiret alemine geçiyorsunuz. İşte dünya hayatının bu kadar kısa olduğu ve dolayısıyla dünya hayatına çok meyledilmemesi gerektiği, esas ebedi hayat olan ahiret hayatına hazırlık noktasında bizi kendimize getiren bölüm burası."

Karalı, "Kapıların alçak olmasının nedeni de o dönemdeki insanlar bizden daha yapılı ve heybetliydi, Cenabıhakk'ın huzuruna eğilerek tevazu içerisinde girmenin sembolize edilmesidir." dedi.

Çilehanenin tamamen ahşap bir yapısı olduğunu belirten Karalı, burada bulunan 650 yıllık kolonların caminin bütün yükünü taşıdığını vurguladı.

Çilehanede kalma süresi 40 gün

Hacı Bayram Veli'nin her öğrencisini çilehaneye almadığına dikkati çeken Karalı, dini ve fenni ilimlerin yanı sıra tasavvufi anlamda da belli mesafeler katetmiş öğrencilerin buraya kabul edildiğini söyledi.

Çilehanede kalma süresinin 40 gün olduğunu bildiren Karalı, "Sadece zaruri ihtiyaçları ve abdest ihtiyaçları için dışarı çıkıyorlar. Cenabıhak ile daha yakın olmak adına burada kalıyorlar. Burada az istirahat, az uyku, az dünya kelamı, az yemek, az içmek, bunun yanında çokça ibadet ve tefekkür edilir." diye konuştu.

Karalı, çilehanenin 2011'den bu yana ramazanın belirli günlerinde cemaate açıldığını belirterek, "Bu sene de ramazanın 16 ve 20'nci günleri arasında çilehanemizi cemaatimizin ziyaretine açacağız. Öğle ile ikindi namazı arası kadın, ikindi ile akşam namazı arasında da erkek cemaatimiz çilehaneyi ziyaret edebilecek." dedi.
Hacı Bayram'daki Çilehane Kapılarını Cemaate Açacak (1)

Akşemseddin Hazretleri, Hacı Bayram Veli, Anadolu Ajansı, Ahmet Karalı, Politika, Güncel

Kaynak: AA

17.10.2019 11:25:46