Harp Akademileri Komutanlığındaki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

İSTANBUL(AA)- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, gerekçeli...

11.12.2018 16:35Harp Akademileri Komutanlığındaki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava
İSTANBUL(AA)- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, gerekçeli karar açıklandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin yapılan yargılama sonucunda 17 Ağustos 2018'de açıkladığı nihai kararının gerekçesi tamamladı.

Harp Akademileri Kamera Kayıtlarının incelemesi neticesinde Hava Harp Akademisi binasında, olagˆan kars¸ılanmayacak bir saatte, girilmesi kontrollü olan yer alan Ölçme Degˆerlendirme S¸ube Müdürlügˆünde Darbe giris¸imi öncesinde 14 Temmuz 2016 günü saat: 21.04'te bas¸layıp, 15 Temmuz 2016 saat: 00.30'da giris¸ kapısının kilitlenmesi ile son bulan 'Darbeye yönelik hazırlık toplantısı' olduğu anlas¸ılan bir toplantı düzenlendigˆi hatırlatıldı.

Darbe giris¸imini yöneten/koordine eden darbeci askerlerce giris¸im öncesinde alınan kararlar dogˆrultusunda Harp Akademileri Komutanı Tümgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılması ve Hadımköy askeri cezaevine götürülmesi eyleminin gerçekles¸tirildigˆi belirtilen gerekçeli kararda, "Sanıkların darbe giris¸imini bildikleri sabittir. Mahkum olan sanıklar, darbeci cuntanın emri ile Anayasal Düzeni silah zoru ile bilerek degˆis¸tirmeye kalkmıs¸lardır. Bunu da bizzat silah kullanarak yapmıs¸lardır. Böyle olunca mahkum olan sanıkların Anayasayı I·hlal iradesi ile hareket ettikleri anlas¸ılmakla cezalandırılmalarına karar verilmis¸tir" ifadeleri kullanıldı.

Darbe giris¸imi esnasında Deniz Harp Akademisi Komutanı Tugˆamiral Tayyar Ertem'in derdest edilmesi maksadıyla konutuna zor kullanılarak girildiği, konuta zorla girme amacıyla es¸i Emel Ertem ve çocugˆu Ahmet Bertugˆ Ertem'in tehdit edildiği, konut ve makam odasının arandığı, Emir Astsubayı olan I·brahim Başaran'ın silahla tehdit edildiği hatırlatıldı.

-"Sanıklar tabiri uygunsa çok büyük çarkları çevirebilecek küçük dis¸liler konumundadır"

Darbe giris¸imini yöneten/koordine eden darbeci askerlerce giris¸im öncesinde alınan kararlar dogˆrultusunda Harp Akademileri Komutanı Tümgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılması ve Hadımköy askeri cezaevine götürülmesi eyleminin gerçekles¸tirildigˆinin sabit olduğu vurgulanan kararda, "Olaya katılan sanıkların Binbaşı Fatih Irmak, Astsubay Okan S¸entürk ve Astsubay Eyüp Karahan oldukları ortadadır. Akademinin komutanın kaçırılmasının daha sonra harp akademisinde ve harp akademisi yönlendirmesi ile I·stanbul ilindeki digˆer askeri birliklerde yas¸anan dosya kapsamında belirtilen hadiseler dikkate alındıgˆında darbe sonucunu gerçekles¸tirmeye yönelik fonksiyonel fayda sagˆlayabilecek nitelikte oldugˆu izahtan varestedir. Harp Akademileri Komutanlıgˆından Darbe giris¸imine katılan bazı sanıkların delil niteligˆindeki bir kısım dijital materyalleri imha etmek, yok etmek, kullanılamaz hale getirmek, suretiyle delillerin karartılması yoluna gittikleri ve suçlarını örtmeye çalıs¸tıkları sabittir. Sanıklar tabiri uygunsa çok büyük çarkları çevirebilecek küçük dis¸liler konumundadır." denildi.

Dosya bir bütün olarak degˆerlendirildigˆinde; darbe giris¸imi esnasında Harp Akademileri Komutanlıgˆı içerisinde bulunan Subay ve Astsubayların bazılarının darbe tes¸ebbüsüne destek verdigˆi aktarılarak şöyle denildi: "Helikopter kaldırıldıgˆı, bazı subay ve astsubayların yasal emir komuta zinciri dıs¸ında birlik dıs¸ına çıkarak darbe giris¸imine katıldıgˆı, destek oldugˆu, kalkıs¸mada yürütülen eylem ve faaliyetlerde aktif görevler aldıgˆı, kalkıs¸ma öncesi sivil araçları ile 4'er 5'erli gruplar halinde askeri üniformalarını yanlarına alarak Harp Akademileri Komutanlıgˆından çıkıs¸ yaptıkları, kalkıs¸maya katılan mekanize-motorize birliklere intikal ettikleri, burada hazırlanan tanklar, zırhlı askeri araçlar ve askeri birliklerin bas¸ına geçerek; I·stanbul ili Valilik Binası, TRT Binası, Büyük S¸ehir Belediye Bas¸kanlıgˆı Binası, Vatan Emniyet Müdürlügˆü Binası, Ak Parti I·l Bas¸kanlıgˆı Binası, AKOM, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, FSM ve 15 Temmuz S¸ehitler Köprüsü gibi kritik noktaların is¸gali ve ele geçirilmesinde görevlendirildigˆi sabittir."

Gerekçeli kararda, mahkum olan sanıkların bu faaliyetlere aktif olarak katıldıkları ifade edilerek, "Emniyet güçleri ve halkın üzerine agˆır silahlarla ates¸ açtıkları, sabaha kadar devam eden olaylarda bazıları darbe giris¸iminde bulunanların öldügˆü, bazılarının yaralı olarak ele geçirildigˆi, kalkıs¸mayı koordine eden "Yurtta Sulh" adlı Whatsapp grubu içerisinde yazıs¸ma yapan kis¸ilerin bir kısmının Harp Akademileri ögˆretmen subayları oldugˆu, bunların darbe giris¸imini yöneten koordine eden yazıs¸malar yaptıkları ortadadır." denildi.

-"Darbe giris¸imi oldugˆunu fark edemediklerine yönelik savunmalarına itibar edilemez"

Sanıkların asker kökenli oldukları hatta pek çogˆunun kurmaylık egˆitimi almıs¸ ya da alıyor olması hasebiyle askerlik felsefesi ile ugˆras¸tıgˆı dikkate alındıgˆında, sanıkların hayatları boyunca egˆitimlerinin temelinin savas¸a hazırlık olması nedeniyle ülkede darbe giris¸imi oldugˆunu anlayamadıklarına yönelik beyanlarına itibar etmenin mümkün olmadığı anlatıldı. Çocukluk çagˆından bu yana belirsizlikle dolu ortamlarda dahi akıl ve cesaret sahibi olmaları ve dogˆru karar vermeleri için yani savas¸mak için yetis¸tirilen sanıkların ülkede darbe giris¸imi oldugˆunu genis¸ halk kitlelerinin dahi fark etmelerine ragˆmen fark edemediklerine yönelik savunmalarına itibar edilemeyecegˆi ifade edildi.

-"Darbecileri nasıl derdest ettiklerine ilis¸kin tek bir hadise mevcut degˆildir"

Darbe giris¸imi gecesi fiili olarak en yüksek komutanları oldukları kurumdan I·stanbul ilinin dört bir yanına is¸gal saiki ile komutalarındaki ögˆretim elemanları ve kurmaylık ögˆrencileri giderken ve darbe giris¸iminde bulunanların Ankara'dan gönderdikleri emir ve direktiflere emrinizdeyiz diye cevap gönderilmesine ragˆmen olayları yatıs¸tırmaya çalıs¸tıklarına yönelik savunmalarda bulunduklarına değinilen kararda, "Oysa darbe giris¸imini anlayınca en sert biçimde bu alçak giris¸ime ne s¸ekilde kars¸ı durduklarına ilis¸kin en ufak bir kurtulus¸ beyyinesi getirmemis¸lerdir. Sanık Serhat Altınmakas'ın ifadesi burada ilgi çekicidir zira sanık Harp Akademileri Komutanlıgˆının kendilerine olaylarla ilgili bilgi vermedigˆini belirtmis¸tir, oysa kurumun bayramlarda, özel günlerde dahi mesaj atabilen komutanlıgˆından istese kendilerine mesaj, mail atabilecegˆini, bunun yapılmadıgˆını belirtmis¸tir. Milletimize ve Cumhuriyetimize kars¸ı bu hain tes¸ebbüs gerçekles¸tirilirken gerçek bir Türk Ordusu mensubunun yapması gerektigˆi gibi darbecileri nasıl derdest ettiklerine ilis¸kin tek bir hadise mevcut degˆildir hatta derdest edilenler serbest bırakılmıs¸tır." denildi.

Mahkum olan sanıklardan beklenenin, ayrıntılarda verildiği gibi çagˆ açıp kapamaları, I·mparatorları yenmeleri, bir milleti kurtarmaları olmadığı vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Beklenen, sadece kurmay ya da kurmaylık ögˆrencisi oldukları dikkate alındıgˆında, sıkıyönetim direktifi mesaj grubunda yayınlanmıs¸ ve devletin mes¸ru yöneticileri, yapılanları hainlik olarak nitelemis¸ken en azından pasif bir tutum takınmalarıdır. Oysa dosya kapsamından sabit oldugˆu üzere sanıklar darbecilerin emrine itaat ederek objektif olarak, yönetime silah zoru ile el koyma amacını gerçekles¸tirmeye yönelik, fonksiyonel bir fayda sagˆlayacak eylemler gerçekles¸tirmis¸lerdir. Bir sanıgˆın rütbesine bakılmaksızın darbe tes¸ebbüsü esnasında, darbe tes¸ebbüsü oldugˆunu anlayıp, bu halde darbe tes¸ebbüsünde bulunan komutanların emirlerine itaat etmesi halinde darbe tes¸ebbüsüne is¸tirak ettigˆinin kabulü gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Tahir Bekiroğlu, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

20.10.2019 07:15:02