İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda
03.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:21

TBMM Adalet Komisyonunda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, kanun teklifiyle yargılamaların makul sürede bitirilmesinin amaçlandığını ancak yargılamaların hangi kanallarda tıkandığına ilişkin önemli tespitlerin teklifte yer almadığını savundu.

Taşrada yıllarca avukatlık yapan biri olarak bu tıkanmanın en önemli nedenlerinden birinin, bilirkişilik müessesesi olduğunu bildiğini söyleyen Erel, "Teklifte bilirkişilikle ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmaması, yine adaletin gecikmesini beraberinde getirecek." dedi.

Büyük adliyelere bilirkişilik müessesesinin getirilmesini talep eden Erel, "Madem birinci amaç yargılamayı makul sürede bitirmek, hızlandırmak; resmi bilirkişi olsun. Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri de kalksın. Yargıtayda 5 yıldır bekleyen dosyalar var. Vatandaşa yazık. Bunların en önemli sebebi, bilirkişilik müessesesi ile adliyelere tanınmayan yetkiden dolayı sürecin uzamasından kaynaklanıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılsın." diye konuştu.

"İkinci yargı paketini destekliyoruz"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ikinci yargı paketini desteklediklerini, düzenlemenin yasalaşması için gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Öztürk, arabuluculuğun kapsamının da genişletilmesini öngören teklifin, hukuk yargılamalarında ihtiyaç duyulan aksaklıkları giderecek güncel düzenlemeleri içerdiğine işaret etti. Öztürk, bu kapsamda yargılama süreleri, feragat, sulh, kabul ve bazı tebligat zorunlulukları, ihtiyati tedbir, ön inceleme, tahkim, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması gibi çok sayıda değişikliğin dikkati çektiğini belirtti.

Yargı sisteminin içinde bulunduğu sorunların ve adalet hizmetlerinin geç tecelli etmesinin bir süredir tartışıldığını anımsatan Öztürk, Meclis'in ve Adalet Bakanlığının, bu anlana eğilerek birtakım çözüm önerilerinde veya mevzuat değişikliklerinde bulunduğunun görüleceğini dile getirdi.

"Hakimlerin iş yükü ve bu nedenle karşı karşıya kaldıkları zamansızlık problemi, adalet sisteminin en önemli sorunları arasında." değerlendirmesinde bulunan Öztürk, teklifin getireceği yeni düzenlemelerin, iş yükünü azaltabilecek tedbirler olarak da değerlendirilebileceği kaydetti.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç da anayasanın bir tarafa bırakıldığı, kanun yapma tekniğine aykırı bir "torba teklif" ile karşı karşıya olduklarını savundu.

Kamuoyuna "reform" olarak sunulan ikinci yargı paketinin hazırlanmasında meslek kuruluşları ile hukuk profesörlerinin katkısının alınmadığını öne süren Koç, "Teklif hazırlanırken kısmen de olsa bizim de görüşümüz alındı ancak eleştirilerimizin büyük bir kısmının teklife yer almadığını görüyoruz." dedi.

"Yeni bir anayasa yapılmalı"

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Adalet Komisyonunda saatlerce süren yasama çalışmalarında, muhalefet partilerinin değişiklik önergelerinin birinin dahi kabul edilmediğini söyledi.

Özellikle yargıda yaşanan sorunların, iktidar temsilcileri tarafından da fark edildiğini vurgulayan Emre, bu nedenle Mayıs 2019'da Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklandığını hatırlattı.

Gerçek anlamda yargıda reform diye konuşulabilecek konular olduğuna işaret eden Emre, bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulunun 23 Nisan özel oturumunda kamuoyuyla paylaştığı önerilere işaret etti.

Emre, öncelikle tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir anayasa yapılması çağrısını yineledi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, ikinci yargı paketinin, savunmayı temsil eden barolar ve avukatlarla yeterince tartışılmadan hazırlandığını öne sürdü. Antmen, teklifte, son derece yerinde maddeler olduğunu ancak eleştirel açıdan bakmanın ve hataları düzeltmenin, görevleri olduğunu kaydetti.

"Yargının iki yakası bir araya gelmiyor"

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, teklifle yapılması öngörülen teknik değişikliklerin uygulamada da yargıyı hızlandırma amacı taşıdığının görüldüğünü vurguladı.

Demirtaş, 2011'de yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 9 yılda 19 değişiklik yapıldığını, bu durumun, kanunun sistematiğini ve ruhunu bozduğunu ifade etti.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gelecek süreçte uygulayıcılar açısından önemli noktalara taşınması gerektiğini belirten Demirtaş, "Yargı sistemi maalesef en sorunlu alanların başında geliyor. Yapısal ve zihinsel sorunlarla karşı karşıyayız. Son 10 yıla bakıldığında yargı bir nevi sorunlar yumağı haline gelmiştir. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir ve yargının iki yakası bir araya gelmemektedir. AK Parti hükümetleri döneminde, özellikle son 10 yılda olduğu kadar yargıda siyasallaşma olmamıştır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bu kadar zedelenmemiştir." diye konuştu.

Bu arada HDP Ağrı Milletvekili Koç'un kanun teklifinin anayasaya aykırı olduğuna ilişkin önergesi ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın daha önce Adalet Komisyonuna havale ettiği, kanun tekliflerinin birleştirilmesi önergesi kabul edilmedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Politika, Haber
Haberler››Politika››İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda - Haberler