"İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi" tanıtıldı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Ülkemizin rekabetçiliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma dinamiklerini hayata geçirmek, yerel düzeyde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmekten geçiyor.

02.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:07

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Ülkemizin rekabetçiliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma dinamiklerini hayata geçirmek, yerel düzeyde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmekten geçiyor." dedi.

TÜRKONFED ve Argüden Yönetişim Akademisi, iş dünyası ve kamu başta olmak üzere kentlerdeki tüm paydaşların daha etkili iş birlikleri ve ortaklıklar kurmasına katkı sunmak amacıyla hazırlanan "İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi" video konferansla tanıtıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konfederasyonun 15 yılda 30'un üzerinde bilimsel araştırma raporu yayımladığını belirterek, küresel sorunların küresel ve kapsayıcı iş birlikleriyle çözüleceğine inandıklarını kaydetti.

İyi yönetişimin kalkınma için çarpan etkisi yarattığını ifade eden Turan, şunları söyledi:

"Dijital devrimin üretimden ihracata, iş yapma modelinden insan kaynağına, sadece özel sektörün değil, kamu kurum ve kuruluşları ile yerelin de yönetişim davranışlarını değiştiriyor. Yeni bir dünyanın kapılarından geçerken verimlilik ve katma değer yaratacak şekilde yerelin dinamiklerini kullanan ülkeler küresel rekabetçilikte de öne çıkıyor. Sadece ekonomik fayda değil, sosyal ve çevresel faydayı da ön plana alan, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve kapsayıcı iş birliklerini esas alan köklü bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Ekonomik faydaya odaklanan, üretim ve tüketim alışkanlıklarına göre şekillenen küresel sistem artık gerilerde kalıyor."

"Yerel düzeyde iyi yönetişim kültürünün güçlendirilmesi önemli"

Turan, yerel ve bölgesel potansiyellerin değerlendirildiği, her türlü bilgi ve yönetim kaynaklarını paylaşan, atık yaratmayan döngüsel ekonominin öne çıktığını vurgulayarak, "Dönüşen bir dünyada orta gelir tuzağından kurtulmak, kalkınma ve refahı her kesime yaymak için ekonomimizin sürdürülebilir, daha rekabetçi ve kapsayıcı olması gerekiyor. Çevresel değerleri koruyan, güçlü sosyal sermaye oluşturan, kaynakları sürekli ve etkin şekilde kullanan ülkeler rekabetçilikte sürdürülebilirliği sağlıyor." dedi.

Sürdürülebilir kalkınma odaklı rekabetçilik yaklaşımının, istihdam, yatırım ve kamu bütçesinin itici gücü olduğunu aktaran Turan, "Ülkemizin rekabetçiliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma dinamiklerini hayata geçirmek, yerel düzeyde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmekten geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, kalkınmanın kilit aktörleri olan yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının iyi yönetişim kültürünü benimsemeleri, hayata geçirmeleri, özel sektör ve STK'lar ile iş birliğini artırmalarının toplumsal refahın artmasının itici gücü olacağını söyledi.

Rehberin uygulanması noktasında yerel yönetimler ile çalışmalarının güçlü şekilde devam ettiğini belirten Turan, sürdürülebilir kalkınma ve daha yaşanabilir kentler için kamu ve iş dünyası başta olmak üzere tüm paydaşların etkili iş birliği kuracağına inandığını, "İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi"nin önemli bir yol haritası olacağını dile getirdi.

"Rehberde özellikle kent bölgelerine odaklanıldı"

Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ise güvenin olduğu yerde risklerin daha başarılı yönetildiğini belirterek, "Artık kentler insanların en çok bir araya geldiği yerler. Eğer yaşam kalitemizi geliştirmek istiyorsak yönetim ve yönetişim kalitesini geliştirmeye ihtiyacımız var." dedi.

Kaynaklar verimli kullanılmadığı, kararların kapsayıcı şekilde alınamadığı durumda bu kaynakların boşa harcanmış olacağını ifade eden Argüden, dünyaya bakıldığında yaşam kalitesini daha hızlı geliştiren toplumların iyi yönetişime, kurumlarına olan güvenin artmasına özen gösterdiğinin görüldüğünü kaydetti.

Argüden, rehberde özellikle kent bölgelerine odaklanıldığını aktararak, "Rehberdeki adımların uygulanmasını sağlayabilirsek, kaynakları daha iyi kullanarak sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kapsayıcı gelişimi sağlama imkanımız olur." diye konuştu.

İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman da "İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi"nin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs pandemisiyle birlikte dünyamız, sağlık, ekonomi ve gıda-su krizi ile karşı karşıya. Bu krizi kısmen daha iyi yöneten ülkeleri incelediğimizde, 'devlet kapasitesi', 'kapsayıcı yönetim', 'kutuplaşmaya karşı toplumsal uyum' ve 'sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun hareket etme' vizyonuyla hareket ettiklerini görüyoruz.

Bununla birlikte yerelden merkeze, oradan da küresele uzanan iş birlikleri ön plana çıkıyor. Bu durum merkezi yönetiminin etkisinin azalması değil, tam aksine iş birliğinin artmasıyla birlikte güç kazanması anlamına geliyor. Kentleşmenin yerelden başladığı, Anadolu'dan merkeze yayıldığı ülkemizde de kentlerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması, sürdürülebilir ve kapsayıcı iş birlikleri ve kentlerin dayanıklılığının artırılması ile mümkün olacaktır. Ülkemizin ihtiyacı olan üretime dayalı kalkınma modelinin uygulanması noktasında el kitabı niteliğinde olan bu rehber, şirketlerden yerel yönetimlere herkes için büyük önem taşıyor."

"İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi" hakkında

İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi'nin hazırlık sürecinde, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Konya'da yerel kamu kurumları ile iş dünyasını temsil eden kuruluşların yönetici ve uzmanlarıyla derin mülakatlar yapıldı. Buna ek olarak, İstanbul'da bulunan ve ulusal ölçekte faaliyet yürüten TÜSİAD, SEDEFED, YASED, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi iş dünyası temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirildi.

Kent-bölge ölçeğinde kalkınma çabaları ile kamu-özel sektör ilişkisinin mevcut durumunun tespit edildiği bu görüşmelerin de katkısıyla yerel iş dünyasını temsil eden sivil toplum örgütlerine yönelik "Kalkınma ve Rekabetçilik İçin Yerel Politika Geliştirme Modeli" oluşturuldu.

Modelin uygulama yöntemlerinin tüm detaylarıyla yer aldığı rehberde ayrıca, model ile uyumlu örnekler ve kent-bölgelerde gelişim alanlarına yönelik öneriler de sunuldu.

Modelin uygulanması bölgesel kalkınmayla birlikte girişimlere desteği de artıracak

Kalkınma ve Rekabetçilik için Yerel Politika Geliştirme Modeli'nde, bütünsel bakış açısı, veri temelli karar almak, etki analizi yapmak gibi çeşitli yaklaşım ve araçlar yer alıyor.

İyi yönetişim kültürüne dayalı bu model, "Üye Görüşlerinin Alınması" ile başlıyor. Bu aşamada üyelerin yaşadıkları sorunlar, işlerini geliştirmek için yapmak istedikleri çalışmalar ve ihtiyaç duydukları konular değerlendiriliyor.

"Problem Alanının Belirlenmesi", "Paydaş Katılım Süreci", "Taslak Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi" ve "Etki Analizi Çalışması" ile devam eden döngünün son halkasını ise "Politika Önerisi" oluşturuyor.

Bölgenin kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sunan bu modelin aynı zamanda, girişimlere olan desteği de artıracağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi, Haber