04.07.2017 16:57

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan Açıklama Açıklaması

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, "İsmailağa Dayanışma ve Yardım Derneği", "Fatih Medreseleri" gibi isimlerle faaliyette bulunanların kendileriyle ilgisinin olmadığını bildirdi.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, "İsmailağa Dayanışma ve Yardım Derneği", " Fatih Medreseleri" gibi isimlerle faaliyette bulunanların kendileriyle ilgisinin olmadığını bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, son günlerde İsmailağa Cemaati'nin ve Mahmud Ustaosmanoğlu 'nun adının, belli hadiseler ve tartışmaların içinde zikredilmesinin gerek kamuoyunda gerekse camia mensuplarının arasında tedirginliklere ve kafa karışıklıklarına yol açtığından konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Mekke 'deki utanç verici hadiselerin, İsmailağa'nın asli ve merkezi yapısı, hüviyeti ve temsil değerleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Mekke'de yaşanan ve bütün Müslümanları derinden üzen ve utandıran o vahim hadiseler dolayısıyla halen devam ettirdikleri fitneci ve ifsad edici faaliyetleri, iddia ve ithamlarıyla kime ve neye hizmet ettikleri meçhul bu nadanların bütün ikazlara ve hukuki müdahalelere rağmen ısrarla kullanmaya devam ettikleri İsmailağa'nın adıyla olduğu kadar, ruhu ve manasıyla da hiçbir münasebetleri yoktur. Şurası bilinmelidir ki İsmailağa, bu kötü niyetli, fitneci, istismarcı faaliyetlerin ve faillerin tarafı değil, hedefidir."

Açıklamada, dün, darbeci kaos planlarıyla yapılmak istenenlerin, bugün başka araçlarla, yeni fitne
ve fesat faaliyetleriyle, adi ithamlar, iftiralar ve şahsileştirilmiş medyatik taarruzlarla
sürdürülmek istendiği belirtilerek, "Bütün bu çirkin tartışmaların, video savaşlarının içinde İsmailağa'nın ve Mahmud
Efendi Hazretlerinin adlarının zikredilmiş olmasından daha büyük gaflet ve hainlik de olamaz." ifadesine yer verildi.

"Edep ve idrakten mahrum istismar çeteleri"nin hedeflerine ulaşmak için hiçbir ölçü tanımadığına işaret edilen açıklamada, ilim, irfan, şahsiyet ve dava sadakatlarıyla maruf, başta Mahmud Ustaosmanoğlu olmak üzere, cemaatin ve kendilerini tanıyan Müslümanların itimatlarına,
dostluklarına ve sevgilerine mazhariyet kazanmış İsmailağa cemaatinin saygın ve
adanmış insanlarına hakaret ve iftiralar atmaktan Allah katında korkmadıkları ve çekinmedikleri kaydedildi.

İsmailağa cemaati adına yurt içi ve dışındaki bütün faaliyetleri yürüten İsmailağa
Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın, Mahmud Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nun da yönetiminde yer aldığı ve doğrudan Mahmut Ustaosmanoğlu 'nun tayin ettiği heyetin
kontrolünde çalışmalarını sürdürdüğü ve bütün cemaatini kuşattığı anlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"İsmailağa Dayanışma ve Yardım Derneği, Fatih Medreseleri vb. isimler üzerinden
tezvirat yapanlar, hizmet maksadıyla değil, fitne-fesat ve rant niyetiyle kurdukları
onlarca dernek ve marifetlerini ifsad faaliyetlerinin aracı haline getirenler, medya
üzerinden bu fitne ve fesat faaliyetlerini yürütmektedirler.


İsmailağa'yı, İsmailağa cemaatini, İsmailağa vakıf ve yöneticilerini, bütün varlıklarını
İsmailağa hizmetlerine adamış hocaefendileri, iş dünyasında yer alan fedakar
insanları itham etmekte bir sakınca görmeyenlerin kime ve neye hizmet ettiklerini bir
kere daha düşünmeye davet bizim vazifemizdir. Maalesef bütün cehaletleri, hikmetsiz, ruhsuz dilleri ve ithamlarıyla manevi bir terbiye ve ihtiram hissiyatına sahip olmadıkları apaçık görülen bu güruhun istismar etmeyecekleri hiçbir şeyin olmadığı açıktır. Bu gerçeğin en vahim tablosu, kendilerine emanet edilen henüz rüşdüne ermemiş çocukları fitne ve fesat faaliyetlerinin aracı olarak kullandıkları FM TV ekranlarının önüne çıkararak, apaçık, ahlaki, manevi ve hukuki suç işlemekten kaçınmadıkları ortadadır."

Sonuç olarak bütün bunların hiç şüphesiz Mahmud Ustaosmanoğlu'nun hizmetinde bir
faaliyet olmadığı, onun hayatı boyunca yürüttüğü hizmet ve birikimlerinin, olağanüstü
gayret, mücadele ve çilelerle büyüttüğü cemaatinin, tek kelimeyle İsmailağa'nın tasfiyesini amaçladığı aktarılan açıklamada, "İsmailağa'yı tasfiye kumpası da Allah'ın izniyle, cemaatin ferasetiyle sonuç vermeyecek. Hizmet kervanı, Allah'ın, Resulü'nün ve gayesi sırat-ı müstakimden
ibaret olan büyüklerin yoluna devam edecektir." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
Mekke , Fatih , Mahmud Ustaosmanoğlu , Politika , Güncel