İzmirli akademisyen Cenevre'de tarih yazdı

Dünya ülkeleri Güvencesizlerin kaderini belirlemek için Cenevre'de toplandı.

29.06.2019 08:57 İzmirli akademisyen Cenevre'de tarih yazdı

Türkiye'yi temsil eden İzmirli Akademisyen Dr. Osman Sirkeci'nin ortaya koyduğu vizyon büyük ilgi gördü. Türkiye'de 6 milyon dünya çapında ise 2 milyar kişiyi doğrudan ilgilendiren çalışma küresel başarı olarak nitelendirildi.

HAYALLERİNİ KÜRESEL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Dünya devletlerinin temsilcileri, "Küresel Güvencesizler, Sokak Çalışanları ve Sokak Sanatçıları" için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Yapılan arama konferanslarında ülkemizi temsil eden 30 yıl önce bir esnaf çocuğu olarak akademik mesleki yaşama ilk adımlarını atan Dr. Osman Sirkeci, hayallerini küresel bir gerçeğe dönüştürdü.

SİRKECİ'NİN SOKAK EKONOMİSİ İLGİ ODAĞI OLDU

Toplantının açılışını SWG Başkanı Arjantinli Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Oscar Silvio yaptı. Dünyanın en büyük sokak çalışanları konfederasyonu (NASVİ) Başkanı Arbind Singh bu tarihi toplantıda söz aldı. UPTA Başkanı İspanyol César García Arnal yürüttükleri program ve çalışmaları anlattı. Dr. Osman Sirkeci'nin Akademik ve Pratik Vizyon hakkında yaptığı sunum ayakta alkışlandı.

YENİ İŞ VE İSTİHDAM FIRSATLARI VAR

Pratik hayata geçirilebilme kolaylığı ve sorunlara gerçekçi çözümleri nedeniyle Uluslararası boyutta yankı uyandıran görüşlerinde Dr. Osman Sirkeci şu konulara dikkat çekti;

Tüm dünyanın gündeminde olan, sokaklarda yürütülen işportacılık, seyyarlık, sokak müzisyenliği, falcılık gibi işler iktisadi, sosyal, kültürel, sanatsal ve zanaatsal fayda üreten faaliyetler sokak ekonomisi olarak adlandırılmaktadır.

Güncel anlamı ile sokak ekonomisi modern kent yaşantısının yadsınan, görmezden gelinen, horlanan, küçümsenen eylemler bütünü olarak da ön yargılarla algılanmaktadır. Yüzeysel olarak bakıldığında hem sokaklarda sunulan ürünlerden ve hizmetlerden hem de zihinsel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanılmak istenmediği genel olarak ifade edilmektedir. Sokak ekonomisi faaliyetlerini ne kendimize itiraf edebilmekteyiz ne başkalarıyla paylaşabilmekteyiz ne de çocuklarımıza ve kendimize bir iş olarak yakıştırabilmekteyiz.

6 MİLYON KİŞİ SOKAKLARDA EKMEĞİNİ KAZANIYOR

Finansal, hukuksal boyutlarıyla enformel veya kayıt dışı sektör olarak dile getirilen Sokak faaliyetleri öyle küçümsenecek yadsınacak kadar önemsiz boyutlarda değildir. Örneğin 82 milyon nüfusa sahip Türkiye Cumhuriyeti'nde sokaklarda sürdürülen faaliyetlerdeki istihdamın 6 milyon kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir.

DÜNYADA 2 MİLYAR KİŞİ GEÇİMİNİ SOKAKLARDAN SAĞLIYOR

Dünya çapında baktığımızda 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık 2 milyarı sokakta çalışmakta ve yılda 28 trilyon gibi yüksek bir katma değer üretmektedir.

Sosyolojik ve hukuki boyutları ile; sokak ekonomisinin modern toplumun ve kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği anlaşılmış bulunmaktadır. Eksik olan sokak ekonomisinin hukukun dışında tutuluşuna, yasadışı konumuna son verilerek kent yaşamına hukuki entegrasyonudur. Hukuki statüye kavuşturulması ivedilik taşımaktadır. Sokak ekonomisi aktörlerinin konumlarına ve koşullarına özgün eğitim programı sunulmalıdır.

SOKAKLARIN ÇOCUK GİRİŞİMCİLERİ İÇİN ÖZGÜN EĞİTİM ŞART

Çocuk, Kadın Emeği ve Dezavantajlı Gruplar İstismarı açısından; sokak ekonomisindeki çocuk ve kadın emeği ivedilikle korunmalıdır. Sağlık ve Sosyal Güvence açısından; sokak ekonomisi sağlık ve sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır. Sokak ekonomisinin etkin entegrasyonu ve sosyal içselleştirilmesi ile ürün ve hizmet kalitesi yükseltilmelidir.

Mali teşvikler, istihdam, iş ve yeni girişimcilik fırsatları olarak: Sokak ekonomisi özgün mali teşviklerden ve danışmanlık teşviklerinden yararlanmalıdır. Sokak ekonomisi girişimciliği (Seyyar Girişimci-StreetPrenör) ödüllendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Mesleki örgütlenme açısından; Sokak Ekonomisinin sanal odaları, dernekleri, birlikleri kurulmalıdır.

İSPANYA'DAN HİNDİSTAN'A GLOBAL SOKAKLAR

Küresel Gelişmeler bakımından; NASVI, UPTA, SWG gibi dünyadaki iyi uygulama örneklerinden yararlanılabilir. Örneğin, Türkiye ile benzerlikler taşıyan ve bu benzer soruna özgün çözümler üretmiş Hindistan Sokak Ekonomisi Meclisleri (TVC, SVA 2014) gibi çeşitli ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri (Gazette of India, 2014, s. 2-3) Türkiye sokak ekonomisinin statü kazanmasında kolaylaştırıcı rol oynayabilir.


Osman Sirkeci, Türkiye, Cenevre, Güncel

Kaynak: Bültenler