Kadir suresi nedir? Kadir gecesinde hangi sure okunur? Kadir suresi Arapça okunuşu nedir? Kadir suresi Türkçe meali nedir? Kadir gecesi hadisler!

Ramazan ayının en hayırlı günü olan ve yüce kitabımızın yeryüzüne indirildiği bu gece tüm müslümanlar için kadir gecesi olarak anılır ve feyzli kabul edilir. Herkesin merak ettiği soruları sizler için yantıladık. Kadir suresi nedir? Kadir gecesinde hangi sure okunur? Kadir suresi aAapça okunuşu nedir? Kadir suresi Türkçe meali nedir?

Kadir suresi nedir? Kadir gecesinde hangi sure okunur? Kadir suresi Arapça okunuşu nedir? Kadir suresi Türkçe meali nedir? Kadir gecesi hadisler!
16.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:22

Kadir gecesinde Ramazan ayının içerisinde bulunan en özel ve manevi değeri yüksek gün ve gecedir. Kadir gecesinde yüce kitabımız Allah'ımız tarafından tüm insanlığa indirilmiştir. Bu gecenin bereketi ve kıymeti yüksektir. Kadir gecesi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

KADİR SURESİ NEDİR?

Kadr Suresi, Kur'an'ın 97. suresidir. Sure 5 ayetten oluşur.

Mekke'de Abese Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmaktadır. Kur'an'ın indirildiğine inanılan Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir.

Kadr Suresi'nde Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirildiğinden, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple taşıdığı değerden bahsedilir.

Kadir suresi nedir? Kadir gecesinde hangi sure okunur? Kadir suresi aAapça okunuşu nedir? Kadir suresi Türkçe meali nedir? Kadir gecesi hadisler!
KADİR GECESİ AYETLERİ

KADİR SURESİ ARAPÇA

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE MEAL

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir suresi nedir? Kadir gecesinde hangi sure okunur? Kadir suresi aAapça okunuşu nedir? Kadir suresi Türkçe meali nedir? Kadir gecesi hadisler!
KADİR SURESİ

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Abdullah İbni Ömer (ra)dan rivayet edildiğine göre, bir grup sahabe, rüyalarında Kadir Gecesinin Ramazan'ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler ve bunu Hz. Peygamber'e bildirmişlerdi. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2, Ta'bîr 8; Müslim, Sıyâm 205 -206. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 5; Tirmizî, Savm 71)

"Kim inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir." ( Buhari, Siyam: 71)

Âişe (ra) şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sordum. "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Davût 84.,İbni Mâce, Dua 5)

Hazret-i Ayşe'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan'da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi.

Âişe (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu: "Kadir Gecesini ramazanın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3; Müslim, Sıyâm 219. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72)