Koçluk ve Mentorluk, Yüksek Katma Değeri Bulunan İş Kollarında En Çok Aranan Özellik"

ALTINBAŞ Üniversitesi, Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi Türkiye (EMCC) işbirliğiyle 'Yönetici Koçluğu ve Mentorluk Yüksek Lisans Programını, İşletme Yüksek Lisans Programı'na bağlı alt uzmanlık dalı olarak açtı.

19.09.2017 14:02Koçluk ve Mentorluk, Yüksek Katma Değeri Bulunan İş Kollarında En Çok Aranan Özellik
ALTINBAŞ Üniversitesi, Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi Türkiye (EMCC) işbirliğiyle 'Yönetici Koçluğu ve Mentorluk Yüksek Lisans Programını, İşletme Yüksek Lisans Programı'na bağlı alt uzmanlık dalı olarak açtı. Program hakkında bilgi veren EMCC Dünya Başkanı Dr. Rıza Kadılar, "Yüksek katma değeri bulunan bütün iş kollarında koçluk becerileri ve mentorluk yaklaşımı en çok aranan yetkinliklerin başında geliyor" dedi.

Programın içerik ve koordinasyonunu sağlayan Dr. Rıza Kadılar, Türkiye'de koçluk üzerine sertifika veren birçok eğitim programının bulunduğunu ancak koçluk ve mentorluk üzerine odaklanan bir yüksek lisans programının bulunmadığını söyledi.

KOÇLUK VE MENTORLUK ÜZERİNE İLERİ SEVİYE UYGULAMALAR

"Sertifika programları genellikle yurtdışında hazırlanmış programların ülkemizde sunulması şeklinde hayat buluyor. Oysaki Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyi Türkiye'nin katkıları ile tasarlanan yüksek lisans programımız hem temel koçluk becerileri, hem koçluk ve mentorlukta kullanılan temel psikoloji bilgisi hem de sistem yaklaşımı içinde koçluk ve mentorluk üzerine ileri seviye uygulamalara yer veriyor" diyen Dr. Kadılar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüksek katma değeri bulunan bütün iş kollarında koçluk becerileri ve mentorluk yaklaşımı en çok aranan yetkinliklerin başında geliyor. Günümüzde iş dünyasında iyi bir lider olmak, fark yaratmak, iz bırakmak için bu yetkinliklere haiz olmak artık nedeyse mecburi bir hal aldı. Bu bağlamda koçluk ve mentorluğa beynelmilel standartlarda bütünsel bir bakış ile yaklaşan bu programın Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde İşletme yüksek lisans (MBA) programları dahilinde tasarlanmış olması bu programı son derece farklı ve özellikli kılıyor."

Programın avantajlarına değinen Kadılar, şöyle konuştu:

"Bütün eğitimin uygulama odaklı olması, eğitimcilerin ülkemizin bu alanda en önde gelen profesyonellerinden oluşuyor olması, akademik – iş dünyası dengesinin sağlanması, YÖK onaylı bir yüksek lisans diploması sunulması bu programı özel kılan nitelikler arasında. Ayrıca eğitimin içeriğinde önde gelen bütün koçluk ekollerine (TA, Gestalt, bilişsel, pozitif psikoloji, travma farkındalığı ve sınır yönetimi) değiniliyor olması, koçluğun teorik alt yapısını oluşturan temel psikoloji bilgilerinin sunuluyor ve program bünyesinde süpervizyon, sistemsel takım koçluğu, fasilitasyon, arabuluculuk, iş mentorluğu, KOBİ koçluğu gibi alanlara giriliyor olması bu programı benzerlerinden son derece ayıran özellikler olarak ön plana çıkmaktadır. Eğitimci kadrosu ülkemizde koçluk ve mentorluk alanında en önde gelen isimleri barındırmakta, her konunun uzmanı lider isimler büyük bir özveri ve istek ile akademik kadroda yer almaktadır. Mesleğin kendi alanlarında en yetkin isimleri EMCC'nin yönderliğinde bu programda ilk defa biraya gelip aynı eğitim programında yer almaktadırlar. Eğitimcilerimizin kısa öz geçmişleri, koçluk piyasasındaki konumları, mesleki unvanları ve tecrübe birikimleri incelendiğinde bu yüksek lisans programının ne kadar özel bir imkan sunduğu anlaşılacaktır."

"KOÇLUĞU MESLEK OLARAK SEÇMEK İSTEYENLER İÇİN BENZERSİZ BİR İMKAN"

Kadılar, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Günümüz iş dünyasında her alanda ilerlemek, iyi bir yönetici ve lider olmak için haiz olmanız gereken yetkinlikler arasında koçluk becerileri ve mentorluk yaklaşımı öne çıkmaktadır. Yapılan birçok araştırma bu gerçeğin özellikle yüksek katma değerli iş kollarında daha da ön plana çıktığını göstermektedir. Bu bağlamda bir MBA programı dahilinde koçluk ve mentorluk odaklı bir yüksek lisans diploması sahibi olmak katılımcıların kariyer gelişiminde anlamlı bir olumlu etki yapacaktır. Katılımcılar gerek EMCC veya ICF gibi uluslararası, gerek MYK kuralları gereği yerel mesleki standartlarda akredite olup unvan almak için gerekli temel altyapıyı almış olarak mezun olacakları için bu yüksek lisans programı koçluğu meslek olarak seçmek isteyenler için benzersiz bir imkan sunmaktadır. Eğitimde profesyonel koçluk mesleği dünya yeterlilik standartları çerçevesinde teorik bilgi ve modellere değinilirken, aynı zamanda yoğun bir uygulama ve geribildirim yoluyla öğrenme ve becerilerin kazanılması yolu izlenmektedir.  Eğitimde ders içeriklerine göre ülkemizdeki en yetkin uzmanların, koçların, sektörellerinde geniş tecrübe sahip profesyonellerin katkıları ve deneyimleriyle bilgi ve beceriler daha da zenginleşmektedir. Program sürecinde gerek üniversite bünyesinde, gerek profesyonel hayattan gerçek müşterilerle çalışma ve pratik yaparak tecrübe kazanma imkanı da sunulmaktadır."

- İstanbul

Rıza Kadılar, Türkiye, Avrupa, Politika, Güncel

Kaynak: DHA

17.10.2019 11:20:54