Lens Bedelini Devlet Ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumunun (Sgk), Gözlük Çerçevesinin Bedelini Ödemesi İçin Gerekli Olan Kullanma Süresi 4 Yıldan 2 Yıla İndirildi. Daha Önce Bedeli Ödenmeyen Kontakt Lensler de Kurumca Karşılanacak.

23.05.2007 12:46 | Son Güncelleme: 23.05.2007 12:46Lens Bedelini Devlet Ödeyecek
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), gözlük çerçevesinin bedelini ödemesi için gerekli olan kullanma süresi 4 yıldan 2 yıla indirildi. Daha önce bedeli ödenmeyen kontakt lensler de kurumca karşılanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sağlık alanında düzenlemeler içeren 4 yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile daha önce eşler için 7 yıl olan işitme cihazının kullanma süresi, 5 yıla indirildi. Eş ve çocuklar için daha önce 7 yıl olarak uygulanan konuşma cihazının kullanma süresi de yine 5 yıla düşürüldü.

Yönetmelikle gözlük çerçevesinin kullanma süresi 4 yıldan 2 yıla indirilirken, ikinci yılın sonunda değişen cam ile birlikte, gereği halinde gözlük çerçevesi de değiştirilecek.

Yönetmelikle, kontakt lenslerin bedelleri karşılanacak, elektronik el ve kol protezi temin edilecek.

MUAYENE VE TEDAVİLERDE DEĞİŞİKLİK

“Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe” göre, muayene ve tedavilerde Maliye Bakanlığının Bütçe Uygulama Talimatı yerine, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” dikkate alınacak.

Muayene ve tedavinin yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşları SGK tarafından tespit edilecek. Birinci ve ikinci basamak resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işler uygulama tebliğindeki usul ve esaslara göre belirlenecek.

Kaplıca ve içmece tedavisi, kan ve kan ürünleri, çeşitli ortez, tıbbi malzeme ve cihazlar için ödenecek bedeller ve buna ilişkin usul ve esaslar kurumca tespit edilecek. Vücut organ protezleri, “sağlık kurulu raporu” yerine “sağlık raporuyla” karşılanacak. Daha önce ayakta tedavilerde kullanılan ve sağlık kurulu raporuna bağlı olarak hasta katılım payı alınmayan, tedavi şeması ve süresi de gerektirmeyen ilaçlara ait sağlık raporları süresiz iken, yönetmelikte yapılan değişiklikle bu raporların süresi kurumca belirlenecek.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Zihinsel, fiziksel geriliği, psikolojik rahatsızlığı olan çocukların özel merkezlerden sağlanan eğitimlerinin 5378 Sayılı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanması nedeniyle, eski yönetmelikteki bu konuyla ilgili maddeye yeni yönetmelikte yer verilmedi.

Meskende yapılan tedavilerde kullanılan basit sarf maddeleri, reçetelerin düzenlenmesi ve ödenmesine ait işlemlerin yürütülmesinde Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılan protokolün esas alınması, fatura bedellerinin intikal etmesini takip eden 45 gün içinde; ilaç bedellerinin ise 18 iş günü içinde ödenmesi ile eczane, optik, tıbbi cihaz ve malzeme pazarlayan firmalarla yapılan sözleşmelerde belirtilen iskonto oranlarının, şahıslara yapılan ödemelerde de uygulanmasına ilişkin maddeler, yeni yönetmelikten çıkarıldı. Yönetmelikle, reçetelerin kurum ve kuruluş yetkilisine imzalatılıp, mühürlenmesi de uygulamadan kaldırıldı.

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sami Türkoğlu, yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasının ardından uygulama birlikteliğini sağlamak için yönetmeliği hazırladıklarını belirterek, “SGK Sağlık Uygulama Tebliği gelecek günlerde çıkarılacak. Yönetmelikten çıkardığımız bazı konuları bu tebliğde düzenleyeceğiz. Fatura ve ilaç bedellerinin ödenmesi de tebliğde yer alacak. Fatura ve ilaç bedellerinin ödenmesinde tebliğin yanı sıra sözleşmeler de dikkate alınacak” diye konuştu.

BAĞ-KUR'UN SAĞLIK YARDIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

“Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe” göre, sağlık sigortası yardımlarından faydalanan sigortalı ve hak sahiplerinin SGK ile sözleşme veya protokol yapmış sağlık kurumlarından tedavileri durumunda, vakanın aciliyeti belgelenmek şartıyla, tedavi giderleri SGK Sağlık Uygulama Tebliği esas alınarak ödenecek.

“506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32. Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kaynak: DHA

20.02.2020 14:40:36