23.12.2014 09:01

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Rektörü Ziyaret Etti

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Rektörü Ziyaret Etti

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Yükseköğretim Kurulu tarafından Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük görevine atanması münasebetiyle Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'yı makamında ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir BelediyesiEş Başkanı Februniye Akyol ve GenelSekreterAhmet Zirek'in de eşlik ettiği ziyarette; MardinArtuklu Üniversitesi'nin şehrin ekonomik, sosyal, akademik ve kültürel hayatına katkı sağlayan çalışmalarda çok etkin bir rol oynadığını belirten Mardin Büyükşehir Belediyesi BaşkanıAhmet Türk,Rektör Ahmet Ağırakça'yı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, bu atamanın şehrin kalkınmasında ümit edilen katma değeri oluşturacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Ahmet Türk, Mardin'in sahip olduğu kültürel ve sosyal yapısı itibariyle diğer şehirlere nazaran daha farklı bir yerde konumlandırılması gerektiğini dile getirerek şehrin daha da yaşanılabilir hale gelmesi için üniversitenin de söz sahibi olacağı bir şehircilik anlayışının yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri Şahin Arpağ'ın da hazır bulunduğu bu ziyarette üniversitelerin evrensel değerlerin oluşturulduğu, üretilerek geliştirildiği ve yayıldığı kurumlar olduğuna vurgu yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ağırakça, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu bölgede yaşayan farklı etnisite, diller ve dinler arasındaki kardeşliğin inşa edici rolünü üniversite olarak daha da pekiştireceklerini ve bunun bölgede kalıcı bir etki yapacağını kaydetti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Artuklu Üniversitesi arasında turizm, eğitim, istihdam gibi alanlarda kalkınmanın sağlanması hedefleyen ortak projelerin hayata geçirileceğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Ağırakça,

"Diğer ilçelerimizde olduğu gibiDerikveMazıdağıilçelerimizde de ekonomik ve tarımsal özelliklerine uygun yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları açmanın zaruriyetine inanıyoruz. Nitekim bölgede madencilik ve Zeytincilik ekonomik açıdan büyük bir potansiyel taşımaktadır."dedi.

Yaşanan barış sürecinde Mardin Artuklu Üniversitesinin kilit bir rol oynadığına da değinen Ağırakça, Üniversitesinin bölge halkının huzur ve barışına katkı yapacak her türlü akademik desteği sağlamayı sürdüreceği vurgusuna yer vererek bölgenin çok çeşitli lisan ve kültürünü bilimsel etiği esas alarak, en güzel haliyle canlandırıp hayat bulması için, çaba göstereceklerini belirtti.

Üniversite yerleşke alanına içme suyu hattının çekilmesi noktasında Mardin Büyük Şehir Belediyesinin çalışmalara başlayacağının ele alındığı ziyarette, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Başkan Ahmet Türk'e telif kitaplarından bir kısmını hediye etti.

Kaynak: Bültenler
Ahmet Türk,Mardin Büyükşehir Belediyesi,Ahmet Ağırakça,Artuklu Üniversitesi,Güncel