Miiletvekili Eleştirilere Cevap Verdi

TBMM Adalet Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Milletvekili Av.

23.01.2012 11:29 | Son Güncelleme: 23.01.2012 11:29Miiletvekili Eleştirilere Cevap Verdi
TBMM Adalet Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, Arabuluculuk Kanun Tasarısı alt komisyon bakanı olarak yapılan eleştirilere karşılık açıklık getirdi.

TBMM Adalet Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, Arabuluculuk Kanun Tasarısının TBMM Adalet Komisyonuna sevk edilmesinin ardından CHP sözcülerinin ve bazı baroların gösterdikleri tepkileri haksız buldu. Yılmaz Tunç, tasarının getirdiklerini bilmemekten kaynaklanan bazı eleştirilerin olduğunu ve konuyu kasıtlı olarak başka taraflara çekme gayreti içerisinde olanların da bulunduğunu belirtti. Milletvekili Yılmaz Tunç, "Arabuluculuk sisteminin Avrupa'nın bütün ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere dünyanın gelişmiş demokrasileri olarak nitelendirilen ülkelerde uygulanıyor. Bu bir yargısal faaliyet değildir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarında yargıya gitmeden kendi istekleriyle bir arabulucu vasıtasıyla sorunu kendi aralarında çözmelerinden ibarettir. Arabuluculuk dostane çözüm yöntemidir. Yargılama değildir. CHP'li sözcülerin

'Arabuluculuk geliyor. Modern kadılık ve şeriat uygulanacak' şeklindeki söylemlerin konuyu çarpıtmaktan başka bir niyet taşımamaktadır. Medeni Hukuk'ta tarafların sulh yoluyla uyuşmazlığı çözüm yönteminin yeni olmadı. Şuanda da Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda bunun mümkün olduğunu aradaki farkın bu sulh sağlayabilmek için

taraflara yardımcı olabilecek. Her iki tarafın kendi seçeceği bir

Arabulucu'nun getirilmesinden ibarettir. İstanbul Barosu Başkanı'nın 'Arabulucu mecelleyi uygularsa ne olacak' şeklindeki eleştirisi hiçbir hukuki değerinin olmadı. Arabulucu, yargılama yapmayacak ki bir kanunu uygulasın, Arabulucunun yapacağı iş, tarafları bir araya getirerek, kamu düzenini ilgilendirmeyen konuların dışındaki tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarında anlaşmalarını kolaylaştırmaktan ibaret olacaktır. Arabulucu bir karar vermeyecek. Sadece tarafları uzlaştırarak, bir anlaşma metninin ortaya çıkmasına katkıda bulunacaktır. Boşanmaya karar veremeyeceğini ancak, boşanmanın maddi sonuçlarıyla ilgili tarafların anlaşmasını sağlayabileceğini, kamu düzeniyle ilgili olan işçinin sigortalı hizmetinin tespitine karar veremeyeceğini ancak işçi ile işveren arasındaki

işçi alacakları ile ilgili olarak bir anlaşmaya varmalarını sağlayabilecek. Tarafların kendi aralarındaki uyuşmazlığı arabulucu ile çözmek istemeleri durumunda devletin denetimi altında Adalet Bakanlığı tarafından tutulacak sicile kayıtlı, gerekli eğitimi almış ve sınavlardan geçmiş ve alanında en az 5 yıl deneyimli Hukukçu bir kişinin Arabuluculuğundan faydalanarak uyuşmazlığı çözmelerinin yargıya intikal edecek. Uyuşmazlıkları da azaltmasına katkı sağlayacaktır. Arabuluculuk süreci tamamen tarafların isteğine bağlı, bu sürecin her safhasında taraflar arabuluculuktan vazgeçebilecektir. Medeni bir toplumun gerektirdiği uzlaşma kültürünün yerleşmesinde Arabulucu büyük bir fayda sağlayacaktır. En kötü sulh en iyi davadan iyi, tarafların yargıya gitmeden en az masrafla karşılıklı anlaşarak uyuşmazlığı çözme yöntemine karşı çıkmanın konuyu başka taraflara çekmek doğru değildir" dedi. - BARTIN

Enver Yılmaz, Yılmaz Tunç, Ak Parti, Bartın, Yerel

Kaynak: İHA

20.02.2020 03:55:55