Müdür Halil Yorulmaz: "2014, Aile Çiftçiliği Yılı"

Kütahya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Halil Yorulmaz, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2014’ün aile çiftçiliği yılı ilan edildiğini ve aile tipi çiftçiliğin öneminin giderek arttığını bildirdi.

04.04.2014 11:24 Müdür Halil Yorulmaz:
Kütahya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Halil Yorulmaz, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2014'ün aile çiftçiliği yılı ilan edildiğini ve aile tipi çiftçiliğin öneminin giderek arttığını bildirdi.

Yorulmaz, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılması, üretimde sürekliliğin sağlanması, kültür ırklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması için anaç sığır, suni tohumlamadan doğan buzağıların desteklenmesi amaçlanmıştır.Bu desteklemelerden anaç sığır ve buzağı desteklemeleri hem bölgesel hem de ülkesel olarak hayvancılığın yaygınlaştırılması, süt ve et üretiminin ve verimliliğinin arttırılması, teşvik edilmesi ve sağlıklı güvenli güvenilir süt ve et ürünlerinin üretilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.Bu kapsamda ilk olarak 2008 yılında uygulanmaya başlayan anaç sığır ve buzağı desteklemeleri sonucunda; 2008 yılında 119.228 baş kültür ırkı ve melezi hayvan ve 16.258 baş yerli ırk hayvan bulunurken, 2013 yılına gelindiğinde bu rakamlar 165.442 baş kültür ırkı ve melezi, 18.382 yerli ırk hayvan sayılarına ulaşmıştır.Bu bağlamda kültür ırkı ve melezi hayvan sayılarının 2008 yılından günümüze kadar yüzde 39'luk bir artış göstermiştir. Bununla birlikte birim hayvan başına alınan süt verimliliği 2008 ortalama 11,1 litre iken, 2013 yılında yüzde 15 artırılmış olup, hayvan başına ortalama süt verimi 13,1 litreye çıkartılarak Milli Ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlamıştır.İlimizde 2013 yılı ilk dönem için; 4.788 işletmede doğan 12.429 buzağı için 961.365 TL ve 9.476 işletmedeki 34.283 anaç sığıra 8.368.625 TL'lik hak edişleri Mart 2014'te düzenlenerek ödeme yapılması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Halil Yorulmaz, Birleşmiş Milletler tarafından 2014'ün Aile Çiftçiliği Yılı ilan edildiğini ve aile tipi çiftçiliğin öneminin giderek arttığını belirtmiştir. Ayrıca verilen bu desteklemeler sayesinde son zamanlarda hayvancılık maliyetlerindeki artışa rağmen, maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olunacağını ve aile tipi işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını ifade etmiştir" dedi. (EFE) - KÜTAHYA

Birleşmiş Milletler, Halil Yorulmaz, Kütahya, Yerel

Kaynak: İHA