11.09.2013 21:37

Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" İsimli Hikayesinde Fiilimsilerin Tespiti

Mustafa Kutlu

Okan Akgül Eğitim ve Öğretim temalı tezinde Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" isimli hikayesinde fiilimsilerin tespiti ve Türkçe öğretimi bakımından değerlendirilmesini ele aldı.

'Bu çalışma Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş adlı eserindeki fiilimsi gruplarının tahlilini içermektedir. Çalışmada öncelikle her bir fiilimsi grubu ile ilgili olarak araştırmacıların görüşlerine yer verilmiştir. Daha sonra eserde yer alan fiilimsi grupları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise incelemeye esas olan fiilimsi gruplarının dağılımı verilerek çalışmanın Türkçe Öğretimi açısından önemine değinilmiştir. Dil öğreniminde ve dili kusursuz kullanmada dil bilgisi öğretimi hep tartışma konusu olmuştur. Kimilerine göre Türkçe Öğretimi içerisinde önemli bir yer teşkil eden dil bilgisi öğretimi, kimileri için aynı önemi arz etmemiştir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada dil bilgisi konuları içerisinde önemli bir yer oluşturan fiilimsi gruplarını inceleyerek dil bilgisi öğretiminin önemine değinilmiştir. Bu çalışma hazırlanırken öncelikle Türkiye Türkçesinde bu konu hakkında araştırma yapan araştırmacıların eserleri incelenmiş fiilimsi gruplarının adlandırılmasında en çok kullanılan terimler esas alınmıştır. Ardından eserde yer alan cümleler tek tek incelenerek tahlilleri yapılmış ve bu cümlelerdeki fiilimsi grupları tespit edilmiştir. Son olarak eserde yer alan fiilimsi gruplarının sayısı ortaya konarak bir çıkarıma varılmaya çalışılmıştır.' dedi.

Ayrıntılı Bilgi İçin:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Kaynak: Bültenler
Güncel