Prof. Dr. Yazıcı: Teknopark, Ar-ge Yapan Firmalara Sosyal Yaşam ve İş Merkezi İmkanı Sunuyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Omü) Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Teknopark Proje Sorumlusu Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Teknopark'taki Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançların Gelir ve Kurumlar Vergisinden Muaf Olduğunu Söyledi.

11.02.2010 12:48 | Son Güncelleme: 11.02.2010 12:48Prof. Dr. Yazıcı: Teknopark, Ar-ge Yapan Firmalara Sosyal Yaşam ve İş Merkezi İmkanı Sunuyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Teknopark Proje Sorumlusu Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Teknopark'taki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğunu söyledi.

Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) Samsun Şubesi'nin düzenlediği seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Yazıcı, Teknopark'ın avantajları ve geliştirilmesi yönünde yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Teknopark Projesi kapsamında yönetici şirketler ve girişimciler yönünden çeşitli avantajlar sağlandığına işaret eden Yazıcı, Teknopark'ı kısaca; Ar-Ge yapan firmaların faaliyet gösterdiği bir sosyal yaşam ve iş merkezi olarak tanımladı.

Teknopark'ın yönetici şirketler yönünden; bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmının, bakanlık tarafından karşılanması gibi avantajları olduğunu hatırlatan Yazıcı, "Yönetici Şirket Kanunu'nun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulur. Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazanç vergiden müstesnadır. Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden atık su bedeli alınmaz. Yönetici şirket, bölgede yer alan firmalardan kira geliri elde eder." dedi.

Teknopark'ın girişimcilere sağladığı imkânlar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, "Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yazılım ve Ar-Ge'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi ve yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bur görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergide muaftır." diye konuştu.(CİHAN)


Kaynak: CHA

19.02.2020 08:56:21