25.06.2014 17:03

Ramazan Sehaveti - Ahmet Güner Sayar

Ramazan Sehaveti - Ahmet Güner Sayar

Ramazan sohbetleri, 5 Temmuz'da başlıyor!

Ahmed Güner Sayar; 1968'de İ. Ü. İkti­sat Fakültesi'nden mezuniyetini takiben İngiltere'de Birming­ham Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı. 1988'de profesörlüğe yükseldi. Halen Beykent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığını yürüten Profesör Sayar Işık Üniversitesi ve Harp Akademileri'nde de görev almıştır.

Profesör Sayar'ın esas ilgi alanı "İktisat Teorisi" ile tarihi birleştiren çalışmalar olmaktadır. Bilhassa 1986 yılında yayınla­nan Osmanlı iktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması bu sahadaki en önemli yayınlardan biri olma hususiyetini muhafaza etmektedir.

Hocalarına olan minnet borcunu ödemeye çalıştığı ilk eser olan A. Süheyl Ünver: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, 1898-1986, (İstanbul 1994) başlıklı çalışmasını Bir İktisatçının Entellektüel Portresi: Sabri F. Ülgener izledi (İstanbul 1998). Bu çizgideki eserlerini "Filozof- İk­tisatçı T. W. Hutchison" üzerine yazdığı kitapla devam ettirdi.

Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, Türkiye Günlüğü, Top­lum ve Ekonomi, Dergah, Türk Yurdu gibi, dergilerde makalele­ri yayınlanmıştır.
Kaynak: Antoloji.Com
Işık Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, İngiltere, Ahmet Güner, Kültür Sanat