AÇILAN
SANDIK
100%
2010 Referandum Sonuçları
57.94 % Evet seçildi
42.06 % Hayır seçildi