AÇILAN
SANDIK
100%
Türkiye Geneli Son Durum
10%
51.79% R.T. Erdoğan
38.44% E. İhsanoğlu
9.76% S. Demirtaş