15 Mart 2018, 06:02

Siyasi Parti Mali Denetimleri

Siyasi Parti Mali Denetimleri

Anayasa Mahkemesinin bazı siyasi partilerin 2014 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin bazı siyasi partilerin 2014 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkemenin, Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde, 38 bin 930 lira gelir ve 38 bin 940 lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Liberal Demokrat Partinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde de 17 bin 450 lira 70 kuruş gelir ve 15 bin 100 lira 30 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisinin söz konusu döneme ait kesin hesap incelemelerinde ise mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararı alındı.

Kararda ayrıca siyasi faaliyetlerinin karşılanması mümkün olmayan miktarda gelir ve gider ibraz edilen Parti Genel Merkezi kesin hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2014 yılı hesabının kabul edilmesinin mümkün olmadığına, Serruh Kaleli'nin karşı oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

Hak ve Adalet Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 30 bin 411 lira gelir ve 30 bin 138 lira 26 kuruş giderinin; Halkın Yükselişi Partisinin ise 131 bin 81 lira 55 kuruş gelir ve 145 bin 960 lira 8 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi.

Ayyıldız Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesi sonucunda da mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Ayrıca herhangi bir gelir ve gider ibraz edilmeyen Parti Genel Merkezi kesin hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2014 yılı hesabının 2820 sayılı kanun uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına karar verildi.

Bağımsız Türkiye Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde ise 506 bin 663 lira 97 kuruş gelir ve 565 bin 31 lira 92 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi. Türkiye
15 Mart 2018 Perşembe 06:02